Envold de Falsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Envold de Falsen eide Rådhusgata 12-14 i Christiania fra 1802 til 1808.
Foto: Chris Nyborg (2013).

Envold de Falsen (født 17. oktober 1755 i København, død 16. november 1808 i Oslofjorden) var lagmann i Nordlandene og Finmarken fra 1789 til 1791, samt blant annet assessor i Høyesterett og justitiarius i Akershus stiftsoverrett. Han var også i samtiden kjent som teatermann, dikter og skuespiller.

Embetskarriere

Falsen ble student i 1765 med privat undervisning. Han ble cand. jur. 30. juli 1771. Den 7. desember s.å. ble han kopist i Danske kanselli. Den 24. september 1777 ble han assessor i Overhoffretten og 31. oktober 1788 justitiarius i Overhoffretten. Han ble bestallet som lagmann i Nordlandene og Finnmarken den 23. januar 1789, men innehadde embetet i kort tid da han den 14. oktober 1791 ble assessor i Højesteret og den 19. november 1802 justitiarius i Akershus stiftsoverrett. Han ble 3. desember s.å. forbeholdt ansiennitet blant de tilforordnede til Høyesterett.

Den 24. august 1807 ble han medlem av den midlertidige regjeringskommisjon for Norge, og s.å. også av hovedkomiteen for opprettelse av en låneinnretning i Norge, og av Overkriminalretten i Norge.

Falsen ble 10. desember 1802 virkelig etatsråd.

Foreninger

Fra 1783 var Falsen medlem av Det Norske Videnskabers Selskab, fra 1800 av Det skandinaviske Litteraturselskab og i 1801–1802 var han administrator av Povel Fechtels Stiftelse.

Død

Envold de Falsen er gravlagt på Gamle Aker kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Falsen var svært populær i befolkningen, ikke minst fordi han som redaktør i meddelelsesbladet Budstikken traff rett inn i folks hjerter med sine kommentarer om den norske hærens tapperhet og med sin sterke tro på Norges framtid. Allikevel slet han med at kongen avviste viktige initiativ fra regjeringskommisjonen, med den vanskelige forsyningssituasjon og de økonomiske problemene landet var i. Kombinert med den enorme arbeidsbyrden ble det til slutt for mye for ham.

På kvelden 16. november 1808 var han i teater, og etter at forestillingen var over forsvant han. Neste dag ble hans lik funnet ved strandkanten i Bjørvika, og det ble klart at han hadde druknet seg. Det utløste en spontan landesorg da nyheten ble kjent.

Han ble gravlagt på Gamle Aker kirkegård, der hans gravminne er bevart.

Familie

Envold de Falsen ble født 17. oktober 1755 i København. Foreldre var overhoffrettsjustitiarius, konferenseråd Christian Magnus de Falsen d.e. (1719–1799) og Else Thestrup (1729–1799).

De Falsen ble den 22. november 1781 gift med Anne Henrikke Petronelle Mathiesen, datter av borgermester i Bergen, senere lagmann i Kristiania Jørgen Mathiesen og Karen Haagensdatter Nielsen (1735–1766), født 16. november 1762 og død 18. mars 1825 i Aker. Se mer om familierelasjonene under lagmenn i Christiania.

Envold de Falsen er gravlagt på Gamle Aker kirkegård i Oslo, nær inngangen til Gamle Aker kirke. Navnet Envold Falsen er benyttet på gravminnet.

Barn:

a. Christian Magnus, f. 1782 Kristiania, d. 1830, g.1.m. Anna Birgitte Munch, f. 1787, d. 1810; g.2.m. Elisabeth Severine Böckmann, f. 1782, d. 1842. Han ble cand.jur. i 1802, 1804–1807 prokurator ved Akershus stiftsoverrett, sorenskriver i Follo 1808, leverte utkast til ny grunnlov for Norge, var medlem av selvstendighetspartiet på Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll, amtmann i Nordre Bergenhus 1814, 1822 generalprokurør, 1825 stiftamtmann i Bergen, justitiarius i Høyesterett 1828. Han forfattet en lang rekke bøker om historiske emner.
b. Jørgen Conrad, f. 1785, d. 1849, dansk kontreadmiral. Gift i 1811 med Cecilie Cathrine Høyer (1784-1816); gift i 1825 med Jørgine Elisabeth Rosenkrantz, hoffdame hos dronning Marie Sophie av Danmark og Norge, datter av Carl av Hessen-Kassel.
c. Carl Valentin, f. 1787 i Kristiania, d. 1852, g.m. Lovise Caroline Kaltenborn, f. 1780, d. 1866. Han var amtmann i Stavanger amt.
d. Margrethe Haagine, f. 1790, g.m. Johan Carl von Möller, f. 1787, d. 1841. Han var oberstløytnant.
e. Hagbarth, f. 1791 på Steigen, d. 1836, g.m. Alhed Fleischer.

Kilder


Fiat-justitia medium.jpg Envold de Falsen er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.