Båhuslen

Båhuslen, i dag Bohuslän i Sverige, var fram til 1658 en del av Norge. Det var organisert som et av hovedlenene, med sete på Båhus festning. Den viktigste byen var Konghelle, nær dagens Kungälv. Ved denne byen ble borgen Ragnhildsholm anlagt av Håkon IV Håkonsson. På begynnelsen av 1300-tallet ble borgen erstattet av Båhus.

Kart over Båhuslen omkring 1717/1718, under store nordiske krig.

Under Hannibalsfeiden ble Båhus festning beleiret og beskutt, uten at svenskene klarte å innta den. Men ved freden i Roskilde i 1658 måtte Danmark-Norge avstå Båhuslen, med unntak av Enningdalen i Halden kommune, til Sverige.

Selve grensen ble fastslått i 1661 da Grensetraktaten av 1661 ble inngått på gården Nasslebacka i Naverstads socken (i dagens Tanums kommun). Denne kom etter et en innstilling fra en kommisjon som hadde gått opp grenseområdet fra Iddefjorden til Hisøya i Nordre Kornsjø og nedtegnet steiner og terrengformasjoner som kjente grensemarkeringer, og på dette grunnlaget ble grensen i dette området fastsllått. Det tok imidlertid lang tid før selve grensen ble markert i terrenget.

Se også

  • Bohuslän, om området som et svensk landskap