Barbu prestegjeld

Barbu prestegjeld i Aust-Agder vart oppretta ved kongelig resolusjon av 11. september 1877, då Austre Moland prestegjeld vart delt i tre. Barbu sokn og Tromøy sokn vart utskilt som Barbu og Tromøy prestegjeld.

Ved avviklinga av prestegjelda i 2000-åra hadde Barbu framleis berre det eine soknet.

Kjelder