Bråten under Armoen

Bråten under Armoen eller Armosbråten var en husmannsplass under Armoen i Blaker. Den er nevnt i folketellingene av 1801, 1865 og 1900.

Bråten var preget av at familier bodde der svært kort tid, for så å flytte videre. Fra 1865 til 1900 var det minst åtte familier som bodde her. En av dem var värmlendingen Daniel Anderson Hedalen, som bodde her da han og kona fikk ei datter i 1881. Det vites ikke hvor de flyttet videre, men senest i 1886 var det kommet nye folk til plassen.

Trass i at det er dokumentert at det bodde folk her iallfall fram til 1900, skriver Eyvind Lillevold i bind 2 av Aurskog og Blaker at plassen ble borte etter 1865. Plassen ser imidlertid ut til å være fraflyttet i 1910, da den ikke er nevnt i folketellinga av det året.

Eksterne lenker

Litteratur

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!