Armoen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Armoen
Alt. navn: Aramór, Armo, Aremoe
Sted: Blaker
Fylke: Viken
Kommune: Lillestrøm
Gnr.: 299

Armoen (gnr. 299) er en matrikkelgard i Blaker i Lillestrøm kommune. Ifølge Oluf Rygh kom navnet av Aramór, av mannsnavnet Are.

Gardsområdet grenser til Ånnerud, noen teiger av Hogset og en teig av Kjølstad i sør, Aurskog-garden øvre Killingmo i øst, Fjuk i nord og Hogset i nordvest og vest.

Bruk og plasser

Det har vært en håndfull husmannsplasser under Armoen, men mange har eksistert bare kort tid eller er beskjedent belagt i kilder. I folketellinga 1801 er bare Bråten og Rensborg nevnt, og Rensborg var da allerede solgt til sjøleie.[1]

I tillegg til husmannsplasser har følgende eiendommer blitt fraskilt bnr 1 i nyere tid: Sagatun (bnr 4 og 5) og et navnløst bruk (bnr 6).

Navn Bnr. Fraskilt? Merknader Bilde?
Armoen 1
Tryggvold Ingen Husmannsplass under Armoen. Ryddet i 1706, borte i 1773.
Nordgarden (Nordre Armoen) Ingen Husmannsplass under Armoen.
Rensborg 2 Husmannsplass under Armoen. Solgt i 1777, kjøpt av Hans Hansen Huseby i 1858 og lagt tilbake til hovedbølet.
Bråten Ingen Husmannsplass under Armoen.
Tangen (Sautangen) Ingen Husmannsplass under Armoen.
Malerstuen Ingen Husmannsplass under Armoen. Bare kjent indirekte fra ei sak om Nordgarden i 1820-åra.
Sandaker Ingen Husmannsplass under Armoen. Kjent fra kirkebokinnførsler i 1830- og tidlig i 1840-åra.
Nyborg 3 Bygd 1921 av Hans Karlsen Husmo fra Husmo under Hogset. Han var blitt eier av plassen i 1950. Det fantes også en plass ved samme navn i 1788, men den var borte i 1801.
Sagatun 4 1972 Fraskilt bnr 1.
«Sagatun tillegg» 5 1977 Fraskilt bnr 1.
(Navnløst) 6 1991 Fraskilt bnr 1.

Fotnoter

  1. Om plasser generelt, se Lillevold 1963, side 154-155.

Kilder

Eksterne lenker

Koordinater: 59.97069° N 11.37499° Ø