Bydel Østensjø

Bydel Østensjø er en av Oslo bydeler. Pr. 1. januar 2020 hadde bydelen 50 580 innbyggere fordelt på 12,24km². Den ligger sørøst i Oslo, og grenser mot Østmarka. Bydelen har navn etter Østensjø gård, som er bevart.

Østensjø gård, som har gitt navn til bydelen. I forgrunnen sees Østensjøvannet.
Foto: Kjetil Ree

I bydelen finner man drabantbyene Oppsal, Bøler, Bogerud, Abildsø, Manglerud og Høyenhall. Disse ligger rundt Østensjøvannet. I 1992 ble Østensjøvannet naturreservat opprettet.

I tillegg til Østensjø gård finner man flere andre gårder i bydelen. Nordre Skøyen hovedgård ligger nord i bydelen, og er fredet. På Ulsrud gård er flere av bygningene bevart og regnes som verneverdige.

Bydelen har sitt eget historielag.