Byrådet i Oslo

Byrådet er Oslos «regjering» og kommunens utøvende organ. Oslo er den eneste kommunen i Norge som har både kommunale og fylkeskommunale funksjoner og oppgaver. Kommunen styres etter en parlamentarisk styringsmodell der byrådet kun sitter så lenge det har tillit i den folkevalgte forsamlinga som kalles bystyret. Bystyret består av 59 representanter som velges hvert fjerde år, på samme tid som resten av Norges kommune- og fylkestingsvalg. Bystyrets sammensetting avgjør hvem som danner byrådet, på samme måte som stortingets sammensetting avgjør hvem som danner regjering. Oslo har hatt byråd siden reformen i 1986, da det parlamentariske systemet ble innført i byen.

Oslo rådhus.
Foto: Stig Rune Pedersen, 2006

Byrådet og Oslo kommunes sentrale styrende organer og administrasjon har sete i Oslo rådhus. Der sitter også byens ordfører og der avholdes bystyrets møter.

Byrådet ledes av en byrådsleder tilsvarende en regjeringssjef. Byrådet består videre av byråder, som tilsvarer statråder. Per 2019 er det 9 byråder; arbeid, integrering og sosiale tjenester - byutvikling - finans - helse, eldre og innbyggertjenester - kultur, idrett og frivillighet - miljø og samferdsel - næring og eierskap og oppvekst og kunnskap. Byrådene trenger ikke være medlemmer av bystyret. Hver byråd er politisk leder av en byrådsavdeling, som kan sammenlignes med departement.

Byrådet leder kommunens administrasjon, legger fram forslag for bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av politiske vedtak gjort i bystyret. Byrådet og det enkelte byrådsmedlem har instruksjonsmyndighet overfor underliggende etat.


Byråd

  • 29.09.2009-21.10.2015 bestod byrådet av Høyre og Frp. Etter valget 2011 overtok KrF og Venstre Frp sin plass. Stian Berger Røsland (H) var byrådsleder.
  • 29.11.2000-29.09.2009 bestod byrådet av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, fra 29. oktober 2003 Høyre og Frp. Erling Lae (H) var byrådsleder.
  • 15.01.1997-29.11.2000 bestod byrådet av Høyre. Fritz Huitfeldt (H) var byrådsleder.
  • 01.01.1992-15.01.1997 bestod byrådet av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti, fra 25. oktober 1995 bare Ap. Rune Gerhardsen (AP) var byrådsleder.
  • 01.03.1989-01.01.1992 bestod byrådet av Høyre, fra mars 1990 også KrF og Frp. Michael Tetzschner (H) var byrådsleder.
  • 05.02.1986-01.03.1989 bestod byrådet av Høyre. Hans Svelland (H) var byrådsleder.


Byrådet 2019-2023

Denne artikkelen bør oppdateres. Se evt. diskusjonssiden for merknader.
 
Byrådet i Oslo 2019-2023_fv. Omar Samy Gamal, Rina Mariann Hansen, Hanna Marcussen, Lan Marie Nguyen Berg, Raymond Johansen, Robert Steen, Victoria Marie Evensen, Einar Wilhelmsen og Inga Marte Thorkildsen. Bildet tatt oktober 2019. Foto: Oslo kommune/Sturlason.

Byrådsleder Raymond Johansen gjorde endring i antall byråder fra åtte til ni og justerte byrådets sammensetning og ansvarsfordeling i oktober 2019.

Byrådet for perioden 2019-2023 består dermed av:

Byrådsleder Raymond Johansen (AP)

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (AP)

Byråd for byutvikling Rasmus Reinvang (MDG), vikar for Hanne Marcussen (MDG)

Byråd for finans Einar Wilhelmsen (MDG)

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (AP)

Byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal (SV)

Byråd for miljø og samferdsel Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG)

Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (AP)

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV)

 
Oslos kommunevåpen

Kilder og litteratur

  • Holm, Arne, Trine Myrvold og Marit Ekne Ruud: Beretning om Oslo kommune for årene 1987-2011. Kommuneforlaget, 2018. ISBN 9788244623360. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Juven, Olav: Dette er det nye byrådet i Oslo. «Byrådsleder Raymond Johansen utvider byrådet fra åtte til ni byråder. Miljøpartiet De Grønne overtar finansbyrådposten fra Arbeiderpartiet.» NRK, 23.10. 2019. Besøkt 22.04.2021.
Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!