Carl Gustav Normann

Carl Gustav Normann (født 22. oktober 1886 i Østersund i Sverige, død 8. januar 1960) var omreisende fotograf, med virke flere steder i Norge. Fra 1916 bodde han på Hamar, og der hadde han atelier helt fram til sønnene overtok i 1950.

Parti fra Grønnegata på Hamar, der Normann fikk med bygningen hvor han sjøl holdt til.
Foto: Carl Gustav Normann (1924).
Carl og Dora Normanns gravminne på Hamar kirkegård.
Foto: Trond Nygård (2012).

Han var sønn av Sivert Larsen og Sofie Norman, og gift med Dora With. Paret hadde fire sønner. Utlært i Stockholm og hos Oscar Holthe i Trondheim. Begynte som omreisende landskapsfotograf i 1906, flyttet til Christiania i 1909, og til Hamar i 1916. I den kommunale folketellinga for Hamar kjøpstad 1920 er han registrert på adressa Storhamargata 3, sammen med kona og de tre sønnene Arne With Normann (f. 1911), Carl Odd With Normann (f. 1914) og Harry With Normann (f. 1918). Den fjerde sønnen Eric ble født i 1925.

På Hamar hadde han lokaler i den gamle posthusgården som brente i 1935, og hele plate- og filmarkivet gikk tapt. Han reiste stadig rundt og fotograferte landskaper, og inntil 1932 arbeidet han bare med landskapsfotografier og prospektkort, men åpnet da atelier for portrettfotografering i Strandgata. Dette atelieret ble senere flyttet til Torggata 13, og overtatt av hans sønner.

Normann Kunstforlag har hovedsete i Oslo, og er et av landets største prospektkortforlag. Normann fikk Kongens fortjenestmedalje i gull i 1956.

Se også

Kilder

 • Første versjon av artikkelen er henta fra Preus museums register over norske fotografer.
 • Norsk fotografisk tidsskrift 33 (1947) : 1, s. 10 (60 år)
 • Norsk fotografisk tidsskrift 42 (1956) : 7, s. 114 (70 år)
 • Norsk fotografisk tidsskrift 46 (1960) : 1, s. 17 (nekrolog)
 • Norsk fagfoto 14 (1977) : 6, s. 196-200
 • Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer : fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920. Utg. Universitetsbiblioteket i Bergen. 1980. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fotografi 14 (1981) : 4, s. 56-59
 • Erlandsen, Roger: Norske fotosamlinger. Utg. Ad Notam. Oslo. 1989. Digital versjonNettbiblioteket
 • Østfold fylkes billedarkiv, 1992
 • Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
 • Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990


  Carl Gustav Normann er basert på data fra Preus Museums registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, som er tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets nettsider. Artikkelen er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.