Christian Bull Stoltenberg

Christian Bull Stoltenberg (født i Tønsberg 1801, død samme sted 1875) var prest. Etter å ha vært sogneprest i Steigen, var han sogneprest i Rollag i Numedal i 32 år.

Christian Bull Stoltenberg.
Foto: Faksimile fra Stærnes (1914): Rollag og Veggli herreds historie.

Familie

Christian Bull Stoltenberg var sønn av kjøpmann, skipsreder i Tønsberg og eidsvollsmann Carl Stoltenberg (1770-1830) og Karen Mathea Bull (1775-1859), og ble gift i 1827 med Margrethe Sophie Lerche (1811-1888). Han var bror av maleren Mathias Stoltenberg (1799-1871).

Liv og virke

Stoltenberg tok teologisk embetseksamen i 1826. I 1827 ble han utnevnt til sogneprest i Steigen i Tromsø stift. I 1838 ble han utnevnt til sogneprest i Rollag, men tiltrådte ikke før «1ste søndag efter Trinitatis» i 1839 (ni uker etter påskedag).

Stoltenberg var sogneprest i Rollag i en årrekke. Det var under hans tid som sogneprest at nye Veggli kirke i nordre del av kommunen ble en realitet (innviet i 1859). Den nye kirken erstattet en stavkirke som ble revet etter at den nye kirken var reist. I Rollag bygdebok, bind II (1988), skriver Knut Hoff: Sokneprest Stoltenberg såg på reisinga av nykyrkja som det gjævaste han hadde oppnådd i sitt prestevirke.

Den 8. mai 1870 (tredje søndag etter påske), holdt Stoltenberg sin avskjedspreken i Rollag, etter 31 års virke her. Han døde i hjembyen Tønsberg fem år senere. Tre av hans barn, Carl, Camilla og Jens Stoltenberg, som døde mellom 1839 og 1864, er gravlagt på Rollag kirkegård.

Kilder og referanser

 
Veggli kirke ble innviet i 1859, under Stoltenbergs embetstid i Rollag. Den erstattet en stavkirke som ble revet da den nye kirken ble tatt i bruk.
Foto: Stig Rune Pedersen (2009)

Eksterne lenker