Christiania Dørvriderfabrik

Christiania Dørvriderfabrik (CDF) ble etablert av Johan Mathisen i 1866 ut i fra hva som kan leses i avisannonser i Norge og Sverige og var en av bedriftene som senere ble slått sammen til Trio fabrikker og senere Trioving, som vi i dag (2020) kjenner som ASSA ABLOY Opening Solutions[1].

Tidlig historie: 1866-1874

 
Christiania magistrat, Borgerrulle 1860-1879, side 176, I post 8 ser vi borgerbrevoppføringen for Johan Mathisen, registrert den 5. oktober 1868

Det er nevnt flere etableringsår for CDF, men skal man gå ut i fra datidens avisartikler som er signert Johan Mathisen, så ble virksomheten etablert i 1866, dette kan være samme år som Johan Mathisen flytter fra Porsgrund kjøpstad til Christiania kjøpstad, det som kan dokumenteres er at Johan bodde i Storgaden 19 i Porsgrund kjøpstad under den nasjonale folketellingen for 1865 og at han da oppgav dreier som yrke[2], vi vet også at Johan Mathisen fikk sitt borgerbrev for Christiania kjøpstad den 5. oktober 1868[3], ca to år etter at han jobbet som dreier i Porsgrund kjøpstad»[4], og i følge avisannonser så startet eventyret i Nygaden 8 B, den første annonsen er funnet på side fire i Dagbladet den 8. januar 1869[5].

 
Dagbladet 8. januar 1869

I perioden mellom 1869 og høsten 1874 finner man mange avisannonser for dørvriderfabrikken, dette gjelder både for produksjonen, salg og tjenester, men også annonser for kjøp av gammelt metall. Noen eksempler vil bli vist her.

Den 23. juli 1874 kan vi i Morgenbladet lese om en brann i et støperi tilhørende en dørvriderfabrik i Nygaden 4B[6], Johan Mathisen var registrert med bolig på denne adressen, mens Dørvriderfabrikken var registrert med Nygaden 8B. Det er derfor sannsynlig å anta at denne brannen var i hans støperi. Vi kan også lese at det også en måned tidligere var en brann på samme adresse.

 
Artikkel i Morgenbladet den 23. juli 1874 om en brann i et støperi i ''Nygaden 4B''

Dette kan være årsaken til at Johan fant samarbeidspartner og nye lokaler for fabrikken.

Etableringen i Arbeidergaden i 1875 og driften frem til 1880

 
Oslo byskriverembete, Panteregister nr. 7, Arbeidergade No. 2. Her ser vi at Anton Bjørnstad og Johan Mathisen står som eiere av Arbeidergaden No. 2 fra 15. September 1874, og at Johan kjøper ut Bjørnstad den 16. juli 1878. Vi kan også se at eiendommen igjen bytter eier i 1882/1885, da Hesselberg overtar CDF etter at Johan Mathisen leverer konkursmelding i mai 1880.

I Oslo byskriverembetes panteregister nr. 7 for 1868-1940, på side 279, kan man finne at Johan Mathisen den 15. september 1874 sammen med Anton Philip Bjørnstad kjøper Arbeidergaden No. 2[7] og den 8. februar 1875 registreres Christiania Dørvrider & Fiil Fabrik (CDFF) hos Christiania Byfogdembete[8].

 
Registreringen av Christiania Dørvrider & Fiil Fabrik hos Christiania Byfogdembete

Anton Philip Bjørnstad trakk seg ut av eierskapet i bedriften og bygningen allerede i 1876[8].

Konkursen og eierskifte i 1880 - 1881

I 1880 gikk Johan konkurs og det ble levert inn konkursmelding med konkursdato den 28. mai 1880[9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28].

Johan Mathisens videre bedrifter med bl.a. et 20-tall patenter både nasjonalt og internasjonalt, kan man lese om i egen artikkel om her.

Videre drift fra 1880 og frem til sammenslåingen i 1902

Bedriften fikk i 1883 H.M. Kongens bronsemedalje for sine dørvridere ved Industri- og KunstutdstillingenTullinløkka i Christiania.

Andre artikler og litteratur

Jonasen, J. Schanche (1963) Sigval Bergesen 1863-1956, s. 226-228 – [Dreyer], Stavanger.

Sørnes, Tor (1992) TrioVing's historie – Reproservice - Moss A/S.

Wiig, Jan (1952) 50 år Trio – A/S De Forenede norske laase- og beslagfabriker, Oslo.

Kildereferanser

 1. ASSA ABLOY Opening Solutions Norway. 2018. Hentet 15. mars 2020 fra https://www.assaabloyopeningsolutions.no/no/local/no/om-oss/hvorfor-bytter-vi-navn/
 2. Johan Mathisen(007),0415 Storgaden, Folketelling 1865 for 0805P Porsgrunn prestegjeld. Digitalarkivet. (1866, januar 4). Hentet 4. mars 2018 fra https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038128003255
 3. Kristiania magistrat. (1868). SAO, Kristiania magistrat, F/Fb/L0004: Borgerrulle, 1860-1879, s. 178. I SAO, Kristiania magistrat, F/Fb/L0004: Borgerrulle, 1860-1879 (s. 176 (s. 178 i arkivet)). Post 8. Hentet 12. april 2018 fra https://www.digitalarkivet.no/db20100219640178
 4. 007 Johan Mathisen, 0415 Storgaden, Folketelling 1865 for 0805P Porsgrunn prestegjeld. (1866, januar 4). Hentet 4. mars 2018 fra https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038128003255
 5. Dagbladet 08.01.1869. (1869, januar 8). s. 4. Hentet 3. august 2018 fra https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_dagbladet_null_null_18690108_1_6_1?page=4
 6. Morgenbladet 23.07.1874. (1874, juli 23). Morgenbladet 1874, s. 2, k. 1. Hentet 6. april 2018 fra https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18740723_56_201_1
 7. Tinglysingsmateriale: SAO, Oslo byskriverembete, G/Ga/Gab/Gaba/L0007: Panteregister nr. 7, 1868-1940, s. 279. Hentet 25. juni 2018 fra https://www.digitalarkivet.no/tl10131411190291.
 8. 8,0 8,1 Oslo byfogd avd. II. SAO, Oslo byfogd avd. II, G/Gb/Gba/L0001: Registreringsprotokoll, Rekke I, 1875-1877, s. 292. Hentet 6. juli 2018 fra https://www.digitalarkivet.no/db10111410170294.
 9. Christiania skifterett. (1880). SAO, Oslo skifterett, Skifteliste for sluttede bo—Avd. I og II, 1871-1882. I SAO, Oslo skifterett, F/Fb/Fbb/Fbba/L0005: Skifteliste for sluttede bo—Avd. I og II, 1871-1882: Bd. nr. 5/1871-1882 (s. Image 162). Statsarkivet i Oslo; Statsarkivet i Oslo. https://media.digitalarkivet.no/sk10131708100162
 10. SAO, Oslo skifterett, H/Hb/Hbb/L0005: Skifteregistreringsprotokoll, 1878-1883, s. 406-407. (1880). https://media.digitalarkivet.no/sk10051006151211
 11. SAO, Oslo skifterett, H/Hb/Hbb/L0007: Skifteregistreringsprotokoll, 1878-1891, s. 112b-113a. (1880). https://media.digitalarkivet.no/sk10041006150116
 12. SAO, Oslo skifterett, H/Hc/Hcb/L0005: Skifteforhandlingsprotokoll, 1877-1882, s. 292b-293a. (1880). https://media.digitalarkivet.no/sk10051007301296
 13. SAO, Oslo skifterett, H/Hc/Hcb/L0005: Skifteforhandlingsprotokoll, 1877-1882, s. 303b-304a. (1880). https://media.digitalarkivet.no/sk10051007301307
 14. SAO, Oslo skifterett, H/Hc/Hcb/L0005: Skifteforhandlingsprotokoll, 1877-1882, s. 316b-317a. (1880). https://media.digitalarkivet.no/sk10051007301320
 15. SAO, Oslo skifterett, H/Hc/Hcb/L0005: Skifteforhandlingsprotokoll, 1877-1882, s. 323b-324a. (1881). https://media.digitalarkivet.no/sk10051007301327
 16. SAO, Oslo skifterett, H/Hc/Hcb/L0005: Skifteforhandlingsprotokoll, 1877-1882, s. 346b-347a. (1881). https://media.digitalarkivet.no/sk10051007301350
 17. SAO, Oslo skifterett, H/Hc/Hcb/L0006: Skifteforhandlingsprotokoll, 1877-1882, s. 159b-160a. (1880). https://media.digitalarkivet.no/sk10051008020163
 18. SAO, Oslo skifterett, H/Hc/Hcb/L0006: Skifteforhandlingsprotokoll, 1877-1882, s. 192b-193a. (1880). https://media.digitalarkivet.no/sk10051008020196
 19. SAO, Oslo skifterett, H/Hc/Hcb/L0006: Skifteforhandlingsprotokoll, 1877-1882, s. 220b-221a. (1880). https://media.digitalarkivet.no/sk10051008020224
 20. SAO, Oslo skifterett, H/Hc/Hcb/L0006: Skifteforhandlingsprotokoll, 1877-1882, s. 249b-250a. (1881). https://media.digitalarkivet.no/sk10051008020253
 21. SAO, Oslo skifterett, H/Hc/Hcb/L0006: Skifteforhandlingsprotokoll, 1877-1882, s. 322b-323a. (1881). https://media.digitalarkivet.no/sk10051008020326
 22. SAO, Oslo skifterett, H/Hc/Hcb/L0007: Skifteforhandlingsprotokoll, 1878-1882, s. 286b-287a. (1880). https://media.digitalarkivet.no/sk10051008021290
 23. SAO, Oslo skifterett, H/Hc/Hcb/L0007: Skifteforhandlingsprotokoll, 1878-1882, s. 298b-299a. (1880). https://media.digitalarkivet.no/sk10051008021302
 24. SAO, Oslo skifterett, H/Hc/Hcb/L0007: Skifteforhandlingsprotokoll, 1878-1882, s. 303b-304a. (1880). https://media.digitalarkivet.no/sk10051008021307
 25. SAO, Oslo skifterett, H/Hc/Hcb/L0007: Skifteforhandlingsprotokoll, 1878-1882, s. 309b-310a. (1880). https://media.digitalarkivet.no/sk10051008021313
 26. SAO, Oslo skifterett, H/Hc/Hcb/L0007: Skifteforhandlingsprotokoll, 1878-1882, s. 328b-329a. (1881). https://media.digitalarkivet.no/sk10051008021332
 27. SAO, Oslo skifterett, H/Hd/Hda/L0012: Skifteutlodningsprotokoll, 1880-1881, s. 885a-894a. (1881). https://media.digitalarkivet.no/sk10051009060890
 28. SAO, Oslo skifterett, H/Hd/Hda/L0012: Skifteutlodningsprotokoll, 1880-1881, s. 901b-902a. (1881). https://media.digitalarkivet.no/sk10051009060907