Den norske Industri- og Kunstutdstilling 1883

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Litografi som viser utstillingsområdene: Bildet er sett vestover, nede i venstre bildekant er midtfløyen (den eneste som var bygget på denne tiden) av Nasjonalgalleriet, også tegnet av Schrimer. I bakgrunnen Slottsparken med Nisseberget med kunstavdelingens bygning (rett over hovedbygningens flagg), restaurantbygning (med flagg) og observatoriet. Den lille bygningen ved Kristian IVs gate var «retirader» (toalettbygning). Norges Geografiske Opmaaling øverste høyre hjørne. Historisk museum er ikke bygget ennå (1898–1902).
Litografi: C.B./Oslo Museum(1883)
Tullinløkka med hvedbygningen sett mot sør. Den brede gata opp mot høyre er Frederiks gate med Universitetets gamle kjemibygning, Domus Chemica fra 1875 til høyre, og krysset i nedre bildekant er med Kristian Augusts gate som er er avstengt med utstillingsområdet bak gjerdet. Nasjonalgalleriet til venstre for utstillingsbygningen, her er bare midfløyen oppført, med skulpturavdelingen. Deler av Nisseberget som hadde Kunstavdelingen og restaurantbygningen i høyre bildekant, med universitetsbygningene er bak utstillingsbygningen.
Xylografi av Hans Christian Olsen etter en original av Albert von Hanno/Oslo Museum (1883)

Den norske Industri- og Kunstutdstilling i Christiania var en landsutstilling som ble avholdt 16. juni til 21. oktober 1883.

Område

Hovedbygningen for industriutstillingen fylte hele Tullinløkka hvor også Kristian IVs gate og Frederiks gate inngikk i utstillingsområdet, mens kunstavdelingen var på Nisseberget i Slottsparken. Her var også et himmelobservatorium med en stjernekikkert som en av attraksjonene.

For å sikre forbindelse mellom de to utstillingområdene, ble det vurdert å anlegge en gangbru fra Tullinløkka til Nisseberget, men det ble vurdert å bli for dyrt.

Løsningen ble å stenge av det aktuelle området mellom de to utstillingsområdene:

Bygningene

Hovedbygningen

Hovedbygningen var tegnet av arkitekt Adolf Schirmer og var rektangulær med målene 118 meter x 73 meter.

Gårdsrommet var delt i to av et galleri med en 22 m høy oktogon i midtpartiet.

Nisseberget

Schirmer tegnet også bygningen for Kunstavdelingen på Nisseberget og restaurantbygningen med en tilhørende musikkpaviljong i parken. Restaurantbygningen besto av en større hall med en tilstøtende, stor overdekket veranda.

Hovedinngangene

Oscar IIs portal ble reist som portal til kunstavdelingen på Nisseberget, utført av Saugbrugsforeningen og tjente som dere paviljong på utstillingen, arkitekt Holm Hansen Munthe. Flyttet året etter til Norsk FolkemuseumBygdøy
Foto: Stig Rune Pedersen (2014).

Utstillingen hadde to hovedinnganger:

Organisering

Fra et av gårdsrommene til hovedbygningen.

President for utstillingen var statsråd og sjef for Indredepartementet Christian Jensen som slik var forankringen inn mot det offisielle Norge.

Arbeidet med planlegging og gjennomføring ble gjennomført gjennom en rekke komiteer med deltakelse av landets ledende menn (!) innen sine sektorer.

Dette arbeidet ble koordinert av en Central-Komite hvor de deltakende komitéers formenn deltok, og ledet av fabrikkeier (Brødrene Hals) Karl Hals (1822–1898) og med hoffjegermester og fabrikant (Nydalens Compagnie) Otto Adolf Gjerdrum (1831-1908) som viseformann.

De underliggende komitéer var:

 • Utstillingskomiteen
 • Byggekomiteen
 • Anordningskomiteen
 • Komiteen for Juryens Ordning
 • Fest-Komiteen
 • Komitéen for det under Udstillingen afholdendes Industrimøde
 • Økonomiudvalget

Utstillingens sekretær var cand. jur. Frithjof Foss (1830–1899) , overrettssakfører i Arendal og redaktør for Arendals Avis.

Det var også aktiviteter 17 andre steder rundt i landet med egne lokalkomiteer.

Åpning

Utstillingen ble åpnet med stor festivitas med en stor folkemengde i midthallen i hovedbygningen lørdag 16. juni av kronprins Gustaf som også var hans fødselsdag.

Andre tilstedeværende var prins Oscar, regjeringen, Stortingets-, Lagtingets og Odeltingets presidenter, stiftsamtmann Niels Mathias Rye, magistraten og formannskapsmedlemmer, militære auroriteter, utenlandske representanter og en rekke andre notabiliteter, «samtlige med Damer».

De kongelige med følge ankom kl 12:30, ordensbehengte og prins Oscar i uniform. Kronprinsen som var utstillingens ærespresident var i sivil og bar over ordenene utstillingens komitemerke i gull. Det var taler av kronprinsen og statsråd Christian Jensen som var utstillingens preseident, og seremonien her var over nærmere kl 15:00.

Klokken 16:30 var det festmiddag med 300 gjester i utstillingens restaurantbygning i Slottsparken, med taler, skål og sang.

Klokken 20:00 var det festforestilling i Christiania Theater, med prolog skrevet av professor Lorentz Dietrichson og framført av Laura Gundersen før framføring av kveldens forestilling (ikke oppgitt).

Avdelingene

Også utearealene ble tatt i bruk, her O. Jakobsons Maskinverksted som fikk sølvmedalje for sin hakkelsmaskin.

Utstillingen hadde følgende fire avdelinger: Kunstavdelingen, Industriavdelingen, Landbruksavdelingen og Husflidsavdelingen, som også inkluderte næringsmiddelindustri.

Det var i alt 2245 utstillere, bare industriavdelingen hadde 1123 utstillere og Husflidsavdelingen hadde mer enn 355 utstillere. I Kunstavdelingen deltok 99 kunstnere med 175 kunstverk, hvorav 121 malerier, fire tegninger/litografier, 33 skulpturer og 17 arkitekturarbeider.

Premiering

Industriavdelingen og Husflidsavdelingen

Det var opprinnelig gitt tillatelser til å dele ut tre gullmedaljer, 30 sølvmedaljer og 100 bronsemedaljer. Men den store deltakelsen av utstillere gjorde at man utvidet medaljetilfanget til sju gullmedaljer, 100 sølvmedaljer og 200 bronsemedaljer. I tillegg ble det gitt anledning til å dele ut et «Diplom for hædrende Omtale», her sto juryen fritt med hensyn til antall og det ble delt ut 369 av disse.

Man fant etter hvert at man også kunne dele ut et mindre antall diplomer pålydende gull- og sølvmedaljer til offentlige verksteder og andre offentlige virksomheter. Det ble til slutt delt ut fem av hver av disse diplomene:

Diplom med gullmedalje

Diplom med sølvmedalje

Industriavdelingen

Juryen ble delt inn i ni forskjellige grupper etter bransje: metall-, trevare-, tekstil-, glass/stein/leirevare-, lærvare-, papirindustri, fiskeri/skipsbygging, kjemisk- industri og produksjon av gjenstander til vitenskap og undervisning samt musikkinstrumenter.

Husflidsavdelingen

Husflidsavdelingen, som også omfattet næringsmiddelindustri hadde en jury.

Tildelte premier industri/husflid
Utstilite
arbeider
Gullmedaljer Diplom
gullmedaljer
Sølvmedaljer Diplom
sølvmedaljer
Bronsemedaljer Hederlig
omtale
Metall 227 2 3 17 32 54
Trevare 215 1 17 34 40
Tekstil 103 1 13 19 25
Glass/stein/leire 61 1 4 6 13
Lær 81 17 17
Papir 36 5 11 10
Fiskeri/skipsbygging 80 1 15 13 26
Kjemisk 182 1 12 32 54
Vitenskap/underv./musikk 128 6 14 26
Husflidsavdelingen 363 2 4 5 22 104
SUM 1 486 7 5 100 5 200 369

Landbruksavdelingen

Utstillingen på Landbruksavdelingen var den største i sitt slag som på denne tiden hadde blitt avholdt i Norge. Den åpnet først 25. september, med taler av statsråden og etterfølgende festmiddag.

Utstillingen fikk plass i hovedbygningens østlige tverrgalleri (landbruksprodukter), i den tilliggende kjelleretasjen (meieriprodukter), de overdekkede gangene i det østre gårdsrom (produkter og redskaper til biavl) og noe i Kunstavdelingens bygning (hageutstilling) i Slottsparken.

Landbruksavdelingen hadde premiering innenfor følgende grupper: landbruk-, meieri-, hagebruk- og biavl. Det ble satt opp følgende premier:

 • To sølvkrus gitt av H.M. Kongen, kalt «Kongepremie»
 • En sølvmedalje gitt av H.M. Kongen
 • En bronsemedalje gitt av H.M. Kongen
 • Tre sølvmedaljer gitt av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, kalt «Store sølvmedaljer»
 • 20 sølvmedaljer gitt av Det Kongelige Selskap for Norges Vel
 • 50 bronsemedaljer gitt av Det Kongelige Selskap for Norges Vel
 • Innkjøpte sølvgjenstander, inngravert med mottakerens navn, tilveredi av 20, 15 og 10 kroner, finansiert med 1010 kroner, gitt av Landhusholningsselskaper (forløper til bondelag)
Tildelte premier landbruksutstillingen
Utstilite
arbeider
Konge-
premie
Store
sølvmedaljer
Sølvmedaljer Bronsemedaljer 20 kroner 15 kroner 10 kroner Hederlig
omtale
Landbruk 164 1 1 5 15 9 14
Meieri 225 1 6 15 7 16
Hagebruk 170 1 1 5 15 14 1 37
Biavl 25 2 5 2 7
SUM 584 2 3 18 50 30 2 38 37

Kongepremiene gikk til Bernt Holtsmark i Asker (for samling av landbruksprodukter), og Sjaastad Planteskole i Lier (for samling av frukt og frukttrær).

Kongen sølvmedalje ble tildelt landbruksdirektør Jonas Smitt for framstilling av orges landbruk på 24 kart, oig bronsemedlajen blel tildelt forstmester J. Scheen for driftspalner for de offentlige skogene.

Kunstavdelingen

Fra kunstavdelingen.

Det var ingen konkurransejuryering av arbeidene i Kunstavdelingen, men en «Admissionsjury» som skulle sikre at «kun virkelige Kunstværker antogs til Udstillingen». I denne satt:

Besøk

Det ble ført nøyaktig statistikk over hvor mange som besøkte utstillingen og når. Ettermiddagsbillettene var billigere enn heldsgsbillietter og alle besøkende ble telt gjennom telleapparater ved de to inngangene.

Totalt var det 238 185 besøkende, dette var lavere enn ventet på grunn av ekstremt dårlig sommervær.

Galleri

Kilder


Koordinater: 59.91653° N 10.73639° Ø