Johan Mathisen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Johan Mathisen (født 21. november 1843, død 28. mai 1918) var grunnlegger av Christiania Dørvriderfabrik, som var en av bedriftene som dannet grunnlaget for sammenslåingen som ble til Trio fabrikker, senere TrioVing, og fra 2018 kjent som ASSA ABLOY Opening Solutions Norway.[1].

Biografi

Johan ble født den 21. november 1843 på gården Westberg østre som ligger i gamle Ullerø sokn i tidligere Skjeberg herred, og døpt i Ullerø kirke den 17. desember samme år[2]).

Hans foreldre var Mathis Olsen Westberg[2] (født 20. mars 1812 på Skrellane i Varteig[3]) og Fridericha Mariana Andersdatter[2] (født 1799 på gården Westberg østre i Ullerø[4]). Fridericha Mariana var datter av Anders Frisach, som igjen var sønnesønn av sogneprest Frisach i Kråkstad[5].

Det ser ut som om foreldrene mister gården Westberg østre og tilhørende bruk i 1845, da det finnes et auksjonsskjøte for gården fra den 10. oktober 1845[6].

Familien blir registrert som innflyttet til Varteig i 1855, de oppgir der at de har flyttet til Varteig til forskjellige tider[7].

Det kan leses på side 325 i «Varteig : en liten bygds historie fra gammel tid til våre dager», at Johan allerede i ung alder lærte seg kunstdreieri og begynte å lage blant annet dørvridere av tre som han solgte med god fortjeneste[8].

Den nittende søndag etter Trinitatis i 1858 (10. oktober 1858) står han til konfirmasjon i Varteig kirke[9].

I folketellingen for 1865 (4. januar 1866), finner vi Johan som losjerene i Storgaden 19 i Porsgrund kjøpstad han oppgir da yrke som dreier[10]. Deretter finner man at han under navnevarianten «Johan Mathiesen» har fått tildelt borgerbrev for Christiania kjøbstad den 28. oktober 1868, han oppgir da yrke som Dreier og gjørtler[11] og i «Veiviseren for Christiania by for 1871» finner vi han på side 57, oppført som «Mathiesen, Joh.» i Nygaden 4 b, han står da oppført som dreier og messingarbeider[12], også i «Veiviser for Christiania By for. 1874» på side 66, står han oppført på adressen Nygaden 4b, som «Mathiesen, Johan, Dreier og Messingarbeider»[13].
I samme periode finner man flere annonser i norske aviser for Joh. Mathisens Dørvriderfabrik og Christiania døvriderfabrik i Nygaden 8B (Se egen artikkel her).

Den 22. mars 1874 gifter Johan seg med Wilhelmine Josephine Henriette Lorentz (f. 1840), datter av Johan Heinrich Witt og søster til Carl August Didrich Witt (f. 1842). På denne tiden bodde Wilhelmine hos sin bror, etter at hun tidligere hadde blitt enke, i Thv. Meyersgade 77 også kjent som Grünerløkken arbeiderbolig. I 1874-1875 flytter Johan fra Nygaden til Arbeidergaden No 2, som han kjøper sammen med grosserer Anton Bjørnstad[14] og i den nasjonale folketellingen for 1875 (31. desember 1875), står han oppført med familien i Arbeidergaden 2. I tillegg ser vi også i samme folketelling at hans søster Karen Sophie Mathisen (f. 1840) og mor Fredrikke Mariane Mathisen (f. 1799) står oppført som losjerende[15][16].

Vi ser i samme folketelling at Wilhelmine Josephines barn fra sitt tidligere ekteskap også bor sammen med familien.

 • Alvine Johanne Lorenz (f, 1859)
 • Wilhelm Fredrik Lorenz (f. 1864)
 • Carl Ludvig Lorenz (f. 1866)

Wilhemine og Johan får i august 1874 tvillingene Fredrik Waldemar[17] og Johanne[18], i 1875 får de sønnen Johan August Adolf[19], noen år etter, den 12 mai 1877 får de Alice Juliane Fransisca[20]. to år etter, den 11 desember 1879 dør Wilhelmine[21] og Johan sitter igjen med syv barn han må forsørge. Barnene fra Wilhelmnines første ekteskap flytter snart til hennes familie, mens Fredrik Waldemar, Johanne, Johan August og Alice blir satt i fosterpleie.

Det går ikke så bra med Johan i denne tiden etter at han mister Wilhelmine, han mister livsverket sitt og det blir i 1880 åpnet konkursbo på Christiania Dørvriderfabrikk.

Året etter søker Johan sin første patent og fra 1881 har han minst 28 nasjonale og internasjonale patenter. Johan reiser også til blant annet Sverige i perioden 1881-1895 og i 1884-85 er han antageligvis i Skien/Porsgrunn området og i 1885 ser det ut til at han får en sønn med en kvinne fra området.

Dødsannonsen til Johan Mathisen i Aftenposten den 2 juni 1918

Johan Mathisen døde på Ullevaal sykehus den 28. mai 1918 og ble begravet på Østre gravlund den 3. juni samme år[22][23][24].

Patenter

Mathisen var innehaver av følgende nasjonale og internasjonale patenter (Personnavn ikke normalisert og dokumentnavn ikke oversatt)

Årstall Land Innehaver/Oppfinner Tittel og patentnummer Datoer med beskrivelse Patenttid Kilder Merknader
1881 Tyskland J. Mathesen in Christiania (Norwegen) Neuerung an Thiirschlössern. DE20435 (A) patentdato: 3. november 1881. [25]
1881 Norge Johan Mathisen Patent No. 118 patentdato: 11. november 1881.

Utferdiget: 22. november 1881.

10 år [26][27][28][29] Kun funnet referanse i Norsk Lovtidende,

Morgenbladet og Bergens Adressecontoirs Efterretninger.

1881 Belgia Johan Mathisen Patent No. 56,159 patentdato: 15. november 1881 [29] Inntil eventuelle dokumenter er funnet for denne patenten så står den kun oppført med referansen oppgitt i US Letters Patent No. US 278,719.
1881 Frankrike Johan Mathisen Patent No. 145,722 patentdato 17. desember 1881 [29] Inntil eventuelle dokumenter er funnet for denne patenten så står den kun oppført med referansen oppgitt i US Letters Patent No. US 278,719.
1881 Sverige Joh. Mathisen 5 år å dörrlås med vred. SE355 patentdato: 21. desember 1881.

utløpt: 9. april 1885.

5 år [30][31][32][33][34] Funnet i svenske aviser og i Post- Och Inrikes Tidningar (se kildereferanser)
1882 Tyskland Johan Mathisen in Christiania (Norwegen) Neuerungen an Thürschlössern. DE22231 (A) patentdato: 19. Juli 1882 ab. [35]
1882 England Johan Mathisen, of Christiania, Norway Door Locks, N° 1607. patentdato: A.D. 1882, 3rd April. [29] Original dokumentet er i privat eie hos forfatter av denne wikiartikkelen (digital kopi vil bli tilgjengelig).
1882 Portugal Johan Mathisen Patent No. 769. patentdato: 22. august 1882 [29] Inntil eventuelle dokumenter er funnet for denne patenten så står den kun oppført med referansen oppgitt i US Letters Patent No. US 278,719.
1882 Norge J. Mathisen af Kristiania de to i vedlagte tegninger fremstillebe dørlaase og de tilhørenbe af to dele sammensatte sIutstykker, Patent No. 144 patentdato: 8. september 1882.

Utferdiget: 15. september 1882.

7 år [36][37] Kun funnet referanse i Norsk Lovtidende og noen norske aviser.
1882 Italia Johan Mathisen Patent No. 14,424. patentdato 30. september 1882 [29] Inntil eventuelle dokumenter er funnet for denne patenten så står den kun oppført med referansen oppgitt i US Letters Patent No. US 278,719.
1882 Canada Mathisen, Johan Improvements in Door Locks. CA15695 (A) patentdato: 26. oktober 1882. [38]
1883 Finland Mathiesen, Johan Särskilda förbättringar å dörrlås. FI208 (A) patentdato: 9. mars 1883. [39]
1883 Spania Mathisen, Johann Procedimiento para la construcción y perfeccionamiento de cerraduras para puertas. ES2588 (A1) Søknadsdato: 24. juli 1882.

patentdato: 29. juli 1883

[40]
1883 USA Johan Mathisen,

of Christiania, Norway

Door-Lock, Letters Patent No.US 278,719 Søknadsdato: 9. oktober 1882

patentdato: 5. juni 1883.

[29][41][42] I denne patenten er det også referert til patenter på samme produkt i Belgia (1881),

Norge (1881), Frankrike (1881), England (1881), Portugal (1882) og Italia (1882),

Disse er listet med denne patent som kilde der det ikke har blitt funnet dokumentasjon.

1885 Norge Johan Mathisen «5 aar paa Laase, samt paa Befæstelse af Haandtaget til Vrideaxel». publiseringsdato: 15. desember 1885. [43] Publisert i norske aviser i tiden etter publiseringsdato 15. desember 1885.
1886 Norge Mekanlkus Johan Mathisen af Kristiania. Metode for Sammensætning af Støbejerns Gjenstande, No85. Søknadsdato: 21. mai 1886

patentdato: 25. august 1886

utløpsdato: 21. april 1901

15 år [44][45]
1886 Norge Mekanikus Johan Mathisen af Kristiania.

Fullmektig: Ingeniør Olaf Hiorth af Kristiania.

Dørvrider med fal, Patent No. 916 patentdato: 7. juni 1888.

Utferdiget: 5. september 1888.

utløper: 7. juni 1903.

15 år [46][47]
1888 Sverige J. Mathisen, Christiania, (Norge) Dørrlåsvred, No. 1996. (No. 744/88). patentdato: 6. desember 1888 [48][49] I patenten står det patentnummer 1996, mens det i Post- Och Inrikes Tidningar av 10.august 1889, står No. 744/88.
1893 Norge Mekaniker Johan Mathiesen af Christiania.

Fullmægtig: Internationalt Patentburean, Christiania

Dørlås med vrider., Patent No. 3079. patentdato: 1. april 1893. [50][51]
1893 Storbritania Mathisen, Johan Improvements in Door-locks or Latches. GB189314994 (A) patentdato: 30. september 1893. [52]
1896 Danmark Johan Mathisen Fjedersystem for Fallelaase. DK64 (C) patentdato: 4.juni 1895. [53]
1893 Sverige J. Mathisen,

Kristiania (Norge)

Dörrlås med vred.

Patent No. 4975.

patentdato: 5. august 1893.

Offentliggjort den 10. mars 1894.

[54]
1894 Sverige J. Mathisen,

Kristiania (Norge).

Anordning vid dörrlås.

Patent No. 6137.

patentdato: 29. desember 1894.

Offentliggjort den 29. juni 1895.

[55]
1894 Norge Johan Mathisen af Christiania. Forbedringer ved dørlåse.

Patent No. 4124

(Tillæg til Pat.-no. 3079.)

patentdato: 24. desember 1894. [56]
1895 Norge Mekaniker Johan Mathiesen af Christiania. Hasp for vinduer, døre etc.

Patent No. 4671.

patentdato: 5. september 1895 [57]
1901 Norge Mekaniker Johan Mathisen af Christiania. Anordning ved dørlåse.

Patent No. 10568.

patentdato: 19. juni 1901.

Offentliggjort den 17. mars 1902.

[58] Offentliggjort i „Norsk Patentblad“ nr. 11 for 17de marts 1902.
1901 Sverige J. Mathisen

Kristiania (Norge).

Anordning vid dörrlås.

Patent No. 14807.

patentdato: 18. desember 1901.

Offentliggjort den 4. oktober 1902.

[59]
1902-1913 Det er også funnet noen vage referanser til patenter i denne perioden, tabellen oppdateres om det blir funnet mer informasjon om disse patentene.
1913 Norge Johan Mathisen av Kristiania. Dørvrider.

Patent No. 24891.

patentdato: 18. november 1913.

Offentliggjort den 3. august 1914

[60]

Profiler på eksterne nettsider

Kildereferanser

 1. [https://www.assaabloyopeningsolutions.no/no/local/no/om-oss/hvorfor-bytter-vi-navn/ASSA ABLOY Opening Solutions Norway. 2018. Hentet fra (15. mars 2020)
 2. 2,0 2,1 2,2 Skjeberg prestekontor. (1843). SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1830-1845, s. 132. I SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1830-1845 (s. 132). Hentet fra https://www.digitalarkivet.no/kb20061013040420
 3. SAO, Tune prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1797-1815, s. 205, post 5. Hentet fra https://www.digitalarkivet.no/kb20061020030559
 4. SAO, Skjeberg prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1792-1814, s. 27, post 61. Hentet fra https://www.digitalarkivet.no/kb20061013030563
 5. Bakke, Harald: Skjeberg bygdebok. Utg. Skjeberg kommune. 1950. s 310. Digital versjonNettbiblioteket.
 6. Idd og Marker sorenskriveri. (1845). Tinglysingsmateriale: SAO, Idd og Marker sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0007b: Pantebok nr. 7b, 1844-1847, s. 903-905. I SAO, Idd og Marker sorenskriveri, G/Gb/Gba/L0007b: Pantebok nr. 7b, 1844-1847 (s. Folio 903-905, s. 903–905). Hentet fra https://www.digitalarkivet.no/tl20080915290167.
 7. Tune prestekontor. (1855). Kirkebøker: SAO, Tune prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1852-1856, s. 262. I Kirkebøker: SAO, Tune prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0011: Ministerialbok nr. 11, 1852-1856 (s. 262). Hentet fra https://www.digitalarkivet.no/kb20060316010252.
 8. Spydevold, Olav: Varteig. Utg. [Varteig kommune]. 1956. Digital versjonNettbiblioteket.
 9. Tune prestekontor. (1858). SAO, Tune prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0012: Ministerialbok nr. 12, 1856-1859, s. 151. I SAO, Tune prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0012: Ministerialbok nr. 12, 1856-1859 (Bd. 12, s. 151). Hentet fra https://www.digitalarkivet.no/kb20060316010491.
 10. 007 Johan Mathisen—0415 Storgaden—000—Tellingskretsoversikt—Folketelling 1865 for 0805P Porsgrunn prestegjeld—Digitalarkivet. (1866, januar 4). Hentet 4. mars 2018, fra https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038128003255
 11. Kristiania magistrat. (1868). SAO, Kristiania magistrat, F/Fb/L0004: Borgerrulle, 1860-1879, s. 178. I SAO, Kristiania magistrat, F/Fb/L0004: Borgerrulle, 1860-1879 (s. 176 (s. 178 i arkivet)). Hentet fra https://media.digitalarkivet.no/view/35406/178
 12. Det forrige Lehmannske Bogtrykkerie's Forlag og Tryk. Veiviser for Christiania By for 1871. Christiania. 1871, s. 57. Digital versjonNettbiblioteket.
 13. Det forrige Lehmannske Bogtrykkerie's Forlag og Tryk. (1874). Veiviser for Christiania By for 1874. Hentet fra https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2018013181018_001?page=69
 14. Tinglysingsmateriale: SAO, Oslo byskriverembete, G/Ga/Gab/Gaba/L0007: Panteregister nr. 7, 1868-1940, s. 279—Skanna arkiver—Arkivverket. (1868). I Oslo byskriverembete, G/Ga/Gab/Gaba/L0007: Panteregister nr. 7, (Bd. 7, s. 279). Hentet fra https://www.digitalarkivet.no/tl10131411190291
 15. «0977 Arbeidergade 2—016—Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad—Digitalarkivet. (1875)». Hentet 2. september 2017, fra https://www.digitalarkivet.no/census/urban-residence/gf01052055028661
 16. «Folketellinger: RA, Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad, 1875, s. 3075». Skanna arkiver, Arkivverket. (1875). I Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad, 1875 (s. 3074–3076). Hentet fra https://www.digitalarkivet.no/ft20101203330401
 17. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1870-1876, s. 255, Pnr. 40: Hentet 22. juni 2020 fra https://www.digitalarkivet.no/kb20060213050615
 18. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1870-1876, s. 254, Pnr. 32: hentet den 22. juni 2020 fra https://www.digitalarkivet.no/kb20060213050614
 19. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1870-1876, s. 285, Pnr. 213: Hentet 22. juni 2020 fra https://www.digitalarkivet.no/kb20060213050645
 20. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1876-1880, s. 31, Pnr. 140. Hentet den 22. juni 2020 fra https://www.digitalarkivet.no/kb20060926010493
 21. SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, F/Fd/L0002: Ministerialbok nr. IV 2, 1877-1885, s. 55, Pnr. 134: Hentet 22. juni 2020 fra https://www.digitalarkivet.no/kb20060926020447
 22. «Skiftemateriale: SAO, Oslo skifterett, G/Ga/Gab/L0009: Dødsfallsprotokoll, 1917-1918, s. 213». Skanna arkiver, Arkivverket. (1918). I SAO, Oslo skifterett, G/Ga/Gab/L0009: Dødsfallsprotokoll, 1917-1918 (s. 213). Hentet fra https://media.digitalarkivet.no/view/27274/214
 23. Kirkebøker: SAO, Tøyen prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1917-1933, (1918). I SAO, Tøyen prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1917-1933, (s. 88). Hentet fra https://www.digitalarkivet.no/kb10041112060093
 24. Aftenposten 02.06.1918. (1918, juni 2). Aftenposten 1918.06.02, s. 6. Hentet fra https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19180602_59_269_1
 25. Mathisen, Johan. 1881. Neuerung an Thürschlössern. DE20435A, filed 2. november 1881, og issued 3. november 1881. http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=DE000000020435A.
 26. Norsk Lovtidende. 1881. 2den Afdeling : Samling af Love, Resolutioner m.m. Kristiania, Kristiania amt, Norway: Grøndahl & Søns bogtrykkeri, 1881. s. 387 https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015110481006_001?page=392
 27. Morgenbladet 04.12.1881. (1881, desember 4). Morgenbladet 1881, s. 2. Hentet fra https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_morgenbladet_null_null_18811204_63_334_1
 28. Bergens Adressecontoirs Efterretninger 14.12.1881. (1881, desember 14). Bergens Adressecontoirs Efterretninger 1881, s. 4. Hentet fra https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_bergensadressecontoirsefterretninger_null_null_18811214_118_290_1
 29. 29,0 29,1 29,2 29,3 29,4 29,5 29,6 Mathisen, J. (1883). USPTO - United States Patent and Trademark Office Patent Nr. 278719. Hentet fra http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=0278,719.PN.&OS=PN/0278,719&RS=PN/0278,719
 30. Norrlandsposten 1881-12-23. (1881, desember 23). Norrlandsposten, s. 3. Hentet fra https://tidningar.kb.se/2565326/1881-12-23/edition/146891/part/1/page/3/.
 31. Jönköpings Tidning 1881-12-27. (1881, desember 27). Jönköpings Tidning 1881, s. 3. Hentet fra https://tidningar.kb.se/2746083/1881-12-27/edition/153074/part/1/page/3/.
 32. Alingsås Weckoblad 1882-01-04. (1882, januar 4). Alingsås Weckoblad 1882, s. 3. Hentet fra https://tidningar.kb.se/2679897/1882-01-04/edition/155406/part/1/page/3/
 33. Post- Och Inrikes Tidningar 1882-01-13. (1882, januar 13). Post- Och Inrikes Tidningar, s. 5–6. Hentet fra https://tidningar.kb.se/8206782/1882-01-13/edition/144010/part/2/page/1/?q=%22joh.+mathisen%22&freeonly=1&sort=asc
 34. Post- Och Inrikes Tidningar 1885-04-09. (1885, april 9). s. 5. Hentet fra https://tidningar.kb.se/8206782/1885-04-09/edition/144010/part/2/page/1/
 35. Mathiesen, Johan. 1882. DEPATISnet | Dokument DE000000022231A. Deutches Patent- und Markenamt DE22231A, issued 19. juli 1882. https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=bibdat&docid=DE000000022231A
 36. Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. 1882. Samling af Love, Resolutioner m.m. 1882. Christiania kjøpstad, Christiania Amt, Norge: Grøndahl. s. 616. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2015110481007_001?page=621.
 37. Dagbladet 16.09.1882. (1882, september 16). Daglbladet 1882, s. 2. Hentet fra https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_dagbladet_null_null_18820916_14_230_1
 38. Mathisen, J. (1882). Patent Nr. CA15695 (A). Hentet fra https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=18821026&DB=&locale=en_EP&CC=CA&NR=15695A&KC=A&ND=4.
 39. Mathiesen, J. (1883). Patent Nr. FI208 (A). Hentet fra https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=18830309&DB=&locale=en_EP&CC=FI&NR=208A&KC=A&ND=4.
 40. Mathisen, Johann. 1883. Procedimiento para la construcción y perfeccionamiento de cerraduras para puertas. ES2588 (A1), issued 29. mai 1883. https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=18830529&DB=EPODOC&locale=en_EP&CC=ES&NR=2588A1&KC=A1&ND=5.
 41. United States. Patent Office. (1883). Annual report of the Commissioner of Patents for the year .. Hentet fra http://archive.org/details/annualreportofco1883unit
 42. Mathisen, J. (1883). United States Pantent Office Patent Nr. US278719A. Hentet fra https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DUS278719A
 43. Dagbladet 1885. 1885. «Dagbladet 21.12.1885», 21. desember 1885, pargr. 4. https://www.nb.no/items/48cb45ddc1e3cde2a6cc70253eb58609?page=1&searchText=%22Johan%20Mathisen%22.
 44. Mathisen, J. (1886). Patent Nr. NO85. Kristiania, Kristiania amt, Norway.
 45. Norsk Kundgjørelsestidende 1886.09.02. (1886, september 2). s. 1. Hentet fra https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_18860902_4_203_1
 46. Mathisen, J. (1888). Norsk Patentstyret Patent Nr. NO916. Christiania kjøpstad, Christiania Amt, Norge.
 47. Norsk Kunngjørelsestidende 11.09.1888. (1888, september 11). Norsk Kunngjørelsestidende 1888, s. 1. Hentet fra https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_18880911_6_212_1
 48. Kongl. patentbyrån Patent Nr. SE1996. (1888). Hentet fra https://tc.prv.se/spd/patent?p2=fM7z8EucG0M&lang=sv
 49. Post- Och Inrikes Tidningar 1889-08-10. (1889, august 10). s. 1. Hentet fra https://tidningar.kb.se/8206782/1889-08-10/edition/144010/part/1/page/1/
 50. Mathiesen, J. (1893). Patentkommissionen. Patent Nr. NO3079. Christiania By, Christiania Amt, Norge.
 51. Norsk Kundgjørelsestidende 17.04.1893. (1893, april 17). Norsk Kundgjørelsestidende 1893, s. 1. Hentet fra https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digavis_norskkundgjoerelsestidende_null_null_18930417_11_88_1
 52. https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=18930930&DB=&locale=en_EP&CC=GB&NR=189314994A&KC=A&ND=4.
 53. https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=18950604&DB=&locale=en_EP&CC=DK&NR=64C&KC=C&ND=6.
 54. Svensk Patentdatabas, Patent SE 4975 (Kongl. patentbyrån Patent Nr. SE4975). (1893). Hentet den 16. august 2019 fra https://was.prv.se/spd/patent?p2=Wc9XPZxDn7Y&tab=2&to=1918&hits=true&from=1885&content=Mathisen&lang=sv&hitsstart=0&start=3
 55. Svensk Patentdatabas, Patent SE 6137 (Kongl. patentbyrån Patent Nr. SE6137). (1894). Hentet den 16. august 2019 fra https://was.prv.se/spd/patent?p2=vzvYwY1MFIw&tab=2&to=1918&hits=true&from=1885&content=Mathisen&lang=sv&hitsstart=0&start=2
 56. «Patentstyret i Norge», Patent No. 4124—Forbedringer ved dørlåse. (Tillæg til Pat.-no. 3079.) (Patentkommissionen Patent Nr. NO4124). (1894).
 57. «Patentstyret i Norge», Mathiesen, J. (1895). Patent No. 4671—Hasp for vinduer, dere etc. (Patentkommissionen Patent Nr. NO4671).
 58. «Patentstyret i Norge», Patent No. 10568—Anordning ved dørlåse. (Patentkommissionen Patent Nr. NO10568). (1901).
 59. Svensk Patentdatabas, Patent SE 14807 (Kungl. paten- och registreringsverket Patent Nr. SE14807). (1901). https://was.prv.se/spd/patent?p2=fHWCWKKCDe0&tab=2&to=1918&hits=true&from=1885&content=Mathisen&lang=sv&hitsstart=0&start=1
 60. «Patentstyret i Norge», Mathisen, J. (1914). Patent No. 24891—Dørvrider. (STYRET FOR DET INDUSTRIELLE RETSVERN Patent Nr. NO24891).