Det Ankerske Waisenhus

Må ikke forveksles med Christiania Opfostringshus, opprettet samtidig

Det Ankerske Waisenhus er en stiftelse som ble opprettet i 1778 av Bernt Anker og hans hustru Mathia Anker. Formålet var å opprette og drive et waisenhus i Christiania, som skulle oppta, ivareta og oppdra barn i alderen 7-13 år, og fram til de fylte 16 år. Virksomheten ble opprinnelig finansiert av Det Ankerske fideikomiss. Imidlertid var store deler av fideikommisset plassert i trelast som brant opp under bordtomtbrannen i Christiania 1819 og denne finansieringen ble borte.

Det Ankerske Waisenhus i Geitmyrsveien 19
Foto: Oslo Museum (1895).

Det var foreldreløse barn av embets- og borgerklassen som hadde fortrinnsrett, og særlig trengende barn som tilhørte Anker-familien. En tidligere elev var kunstmaler og billedhogger Axel Ender som er registert her ved folketellingen i 1865.

Det holdt først til i en løkkeeiendom med hage på hjørnet av Grensen og Akersgata, men måtte innstille i 1822 da stiftelsen mistet grunnkapitalen. Salg av eiendom og gaver gjorde at virksomheten kunne tas opp igjen i 1848 og stiftelsen kjøpte da Akersveien 31, og kunne gjenoppta virksomheten der fra 1852. Etter en brann i 1881 ble denne eiendommen solgt til Kristiania kommune som brukte den til en utvidelse av Vår Frelsers gravlund. Samme år flyttet da waisenhusets sin virksomhet til Geitmyrsveien 19.

Blant forstanderne var Erik Thurmann.

Waisenhuset ble lagt ned i 1899 på grunn av manglende midler, men åpnet igjen i 1930, for å ble endelig lagt ned i 1960. Stiftelsens midler har i de senere årene vært benyttet til ungdomsarbeid, har i de siste årene hatt en kapital på mellom kroner 11 og 12 millioner.

Se også

  • Waisenhus, om bakgrunnen for opprettelsen av disse.

Kilder


Koordinater: 59.92709° N 10.74355° Ø