Akersveien (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Akersveien, øvre del, nær Gamle Aker kirke.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Akersveien, nedre del. I bakgrunnen St. Olavs kirke, med adresse Akersveien 1.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Akersveien i Oslo går fra krysset Akersgata / Thor Olsens gate / Ullevålsveien opp langs Vår Frelsers gravlund til Akersbakken ved Gamle Aker kirke.

Den er tilstøtende til Dops gate, Damstredet, Westye Egebergs gate og Telthusbakken.

Plassen mellom nr. 20 og nr. 22, hvor Damstredet møter Akersveien, ligger Billedhuggerløkken og plassen fikk i 2020 navnet Sigrun Bergs plass.

Akersveien må ikke forveksles med Akersgata, som den er tilstøtende til. Tidligere ble imidlertid Akersveien benyttet som navn på hele den strekningen som i dag er Akersgata - Akersveien, altså fra Akershus festning, forbi Grensen opp til Aker kirke.

Sankt Olav domkirke ligger i Akersveien 1, og videre langs gata ligger en rekke andre katolske institusjoner. Særlig blant katolikker, men også blant en del andre som kjenner området, blir Akersveien opp til Damstredet derfor kalt «Lille Vatikanet».

Eiendommer

Nr. Oppført Navn/beskrivelse Historie Bilde
1 1856 St. Olav domkirke Katolsk kirke, domkirke siden 1953. Arkitekter Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno Oslo StOlavDomkirke01.JPG
2 1841 Eugenia stiftelse Stiftelsen holdt til i den stor trebygningen fra 1842 til 1878, da deler av den måtte rives for framføringen av Thor Olsens gate. Eugenia stiftelse akersveien.png
4 1841/1929 St. Sunniva skole og St. Josephs institutt Trebygningen er fra 1841, mens skolebygningen i mur er fra 1868. Eiendommen kalt Rascheløkka etter skipskaptein Rasch, som eide den og fikk oppført en sveitservilla i 1841 som bolighus. Denne villaen var skolens første lokale. En bygning fra 1929, ark.: Harald Sund, ligger innenfor de to som er ut mot gata. De bakre deler av denne huser også St. Eystein presteseminar. Akersveien 4 i Oslo St Sunniva og St Josephs Insistutt.JPG
5 Kontorbygning Kontorer for Oslo katolske bispedømme, presteseminar, biskopens leilighet Akersveien 5 Oslo katolske bispedømme.JPG
6 1939 St. Josephs kirke Opprinnelig St. Josephs kapell, tilknytta skolen og instituttet. Huser også St. Eystein presteseminar. Akersveien 6 St. Josephs kirke.JPG
7-17 Vor Frue Hospital Del av Vor Frue Hospitals bygningkompleks, utleieleiligheter. Akersveien 7-17 i Oslo.JPG
12 Toetasjes murbygning Kontor og prestebolig for St. Olav menighet. Akersveien 12 i Oslo.JPG
14 ca. 1800 Halvannen etasjes trebygning Ny fasade 1982, ark.: Jan Digerud og Jon Lundberg. St. Olav bokhandel. Akersveien 14 St. Olav bokhandel.JPG
16 2000 Mariagården Kontorbygg for Oslo katolske bispedømme, forsamlingslokale, møterom, presteleiligheter, Norges Unge Katolikker. Akersveien 16 i Oslo Mariagården.JPG
18 1830-åra Treetasjes murhus Opprinnelig toetasjes uthus, påbygd til tre etasjer 1883. Hovedhuset mot Dops gate revet 1915. Steinhuggeri fra 1915, O.S. Skytsbak, overtatt av Sverre Briskeby i 1931, nedlagt etter tre generasjoner i 2000-åra. Akersveien 18 i Oslo.JPG
19 Leiegård Oslo Rammeverksted holder til her. Akersveien 19 i Oslo.JPG
20 ca. 1860 Enetasjes teglbygning Erik Anker Gudes Stenexport og monumenthuggeri fra 1899 til ca. 1990, etabl. av Erik Anker Gude. Akersveien 20 i Oslo.JPG
21 1830-åra Toetasjes panelt tømmerhus Andre etasje påbygd i 1840-åra Akersveien 21 i Oslo.JPG
22 ca. 1820 Panelt tømmerhus Kalt «Egebergs leiegård», bolig for medlemmer av Westye Egeberg-familien. Fredrik Gjertsen bodde her i 1860-åra. Overtatt av Oslo kommune i 1920-åra. Akersveien 22 i Oslo.JPG
23 1837 Treetasjes tømmer- og bindingsverkshus Første etasje eldre tømmerhus, andre etasje utmurt bindingsverk. Akersveien 23 i Oslo.JPG
24a-e 1934 Treetasjes leiegård Funkisleiegård, oppr. 55 leiligheter og to butikker, ark. Victor Schaulund. Akersveien 24 a-e i Oslo.JPG
24f-g 1900 Egebergslottet Hovedbygning på Egebergløkken. Akersveien 24 f-g i Oslo Egebergslottet.JPG
25 Akersveien 25 i Oslo.JPG
26 1935 Treetasjes betongbygning Teknologisk Institutt 19352009. Påbygd og nybygd i løpet av denne perioden. Kontorer for Statistisk Sentralbyrå fra februar 2014. Akersveien 26 i Oslo.JPG
27 1983 Hammersborg fritidsklubb Også gammelt våningshus fra 1866 på eiendommen. Akersveien 27 i Oslo 001.JPG
28 1935 Treetasjes murbygning Reist for Kvindelig Handelsstands gamlehjem, nå vanlige boliger. Ark. Borghild Synnæs. Akersveien 28 i Oslo.JPG
29-31 og 35 Vår Frelsers gravlund Vår Frelsers gravlund Oslo nordre del 2012.jpg
33 1864 Vår Frelsers ortodokse kirke Oppr. gravkapell for Vår Frelsers gravlund, siden 2003 ortodoks kirke. Oslo VårFrelsersortodoksekirke01.JPG
37 1840 Trehus Reist for murmester J. Knudsen i 1840 som enetasjes husmannsstue under Aggersløkken. Utskilt som egen tomt 1845, huset er senere om- og påbygd. Fra 1911 keramikkverksted for Georg A. Heggelund, senere andre keramikere. Antagelig landets eldste keramikkverksted med kontinuerlig virksomhet. Akersveien 37 i Oslo.JPG
40/42 1892 Menighetshus Her lå Gamle Akers første menighetshus på tomt gitt av Westye Egeberg og bygningen finansiert av Conrad Langaard. Fra høsten 1919 benyttet som midlertidig herberge for husville. Bygningen senere revet. Gamle Akers første menighetshus.jpg

Kilder og referanser

Koordinater: 59.918177° N 10.744349° Ø