Akersgata

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Akersgata (Oslo)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Akvarell fra 1892 fra den første delen av Akersgata. Blant bygningene er nr 13-15, Christiania gamle Fattighus, 1812 til 1927 og Schiøllgården til høyre.
Akersgata ved Regjeringskvartalet.
Foto: Stig Rune Pedersen (2006)
VG-huset noen dager etter terrorangrepet 22. juli 2011. Mange bygninger langs Akersgata fikk skader fra bomba i Regjeringskvartalet.
Foto: Stig Rune Pedersen (2011)
Akersgata ved Wessels plass. Gata var tidligere mer åpen på vestsida på denne strekningen, ettersom Stortingsbygningen var mindre enn den er i dag.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket

Akersgata er ei gate i Oslo sentrum og Bydel St. Hanshaugen, med bydelsgrensa ved gata Grensen. Akersgata går fra Rådhusgata til krysset mellom Thor Olsens gate, Ullevålsveien og Akersveien. Den har sitt opphav i den gamle veien fra Akershus festning til kirkestedet og gården Aker, urgården som har gitt navn til Akersbygda og til amtet Akershus og borgen på Akersneset.

Den nedre delen av bygdeveien, stykket fra Rådhusgata til dagens Karl Johans gate, ble opparbeidet til en av de seks langgatene som opprinnelig var planlagt i Kvadraturen. Denne delen het «Aggers gade», senere kalt Nordre Gade, og var skilt fra veien videre nordover av byvollen rundt byen. I 1720-åra ble byvollene fjerna, og bygata og bygdeveien ble sammenføyd ved hjelp av gatestubben «Svinesund». Her vokste den uregulerte forstadsbebyggelsen i forstaden Grændsen fram. Strekningen nord for Grensen (gata) ble kalt Agers Gade til grensen mot forstaden Hammersborg, der den skiftet navn til Agersveien. Sør for Grensen het den stadig Nordre Gade, til hele strekningen fra Kontraskjæret til Hammersborg omkring 1845 fikk navnet Agersgaden.

Gata har lenge vært kjent som ei avisgate, og brukes fortsatt til tider som et samlebegrep for hovedstadspressen. Dagbladet var først ute, og deretter fulgte Aftenposten («tanta i Akersgata») og Verdens Gang. Tidens Tegn med aftenavisa Oslo Aftenavis holdt også til i Akersgata til den ble stengt i 1941. Dagbladet flytta ut i 2008. Aftenposten flytta vekk fra Akersgata i 2003, men skal i 2014 flytte til VG-huset i Akersgata 55.

Den 18. mai 1944 ble Oslogjengen samla for første gang da de gjennomførte sprengningen av Akersgata 55, en sabotasjeaksjon mot innkallinga til Arbeidstjenesten.

Den 22. juli 2011 fikk flere bygninger langs Akersgata skader under terrorangrepet mot Regjeringskvartalet. Bomba gikk av på Einar Gerhardsens plass på den andre siden av Høyblokka, men trykket fortsatte gjennom og rundt denne bygningen og traff særlig regjeringsbygget R5 og VG-huset. Også andre bygninger fikk blåst inn vinduer, blant annet Trefoldighetskirken.

Etter terrorangrepet i 2011 har Akersgata vært avsperra for trafikk forbi Regjeringskvartalet, og i 2014 ble også strekningen fra Wessels plass til Egertorget sperra ettersom Stortingets bakre del ligger ut mot gata.

Eiendommer

Nr. Oppført Navn/beskrivelse Historie Bilde
1 1977 Bygård I en tidligere bygård på eiendommen bodde blant annet Bjørnstjerne Bjørnson med kona Karoline og to barn i 1865. Bygningen var oppført for skomakermester Olsen i 1862 ved arkitekt Henrik Thrap-Meyer. Akersgata 1 i Oslo.JPG
2 1996 Legenes hus, forretningskompleks Tidl. Hellig Trefoldighets kirke, brant 1686, så Johanneskirken, revet 1928. Deretter bensinstasjon, garasjeanlegg og off. parkeringsplass før nybygget ble oppført i 1996, ark. Torstein Ramberg. Akersgata 2 Legenes hus.JPG
7-9 1898 Bygård Oppført for fabrikkeier Olaf Ryen, ark. Ole Stein. Akersgata 7 i Oslo.JPG
8 Metropol, restaurant fra 1912, jazzklubb 1959 til 1965, senere popklubb, til sist homseklubb inntil nedleggelsen i 1990. Akersgata 8 i Oslo.JPG
11 1906 Romedalsgården Tidl. Romedalsgården, tilhørte Romedalspresten Christen Steffenssøn Bang, brant 1686. 17301763 Christiania postkontor, revet 1906 og nybygg oppført, ark. Henry Bucher. Nybygget gitt navn etter det gamle. Akersgata 11 i Oslo.JPG
13-15 1983 Forretningsgård Oppført for Den norske Industribank. Nr. 13 oppr. hus fra ca. 1700, revet midten av 1850-åra, ny bygning 1856; begge bygninger tilhørte 18121927 Christiania gamle Fattighus. I den tidl. nr. 15 bodde bl.a. Antonio de Paolis. Akersgata 13-15 i Oslo.JPG
16 1895 Blaauwgården Oppført for kjøpmann Blaauw, ark. Ove Ekman. En rekke serveringssteder har hatt tilhold her: Hamburger Børs, Restaurant du Nord, Duval, Centralkafeen, Carlton, Tony. Butikk fra 1958, Bonus kjøpesenter i 1960-åra. Hotell i to øvre etasjer: Hotell du Nord, Fru A. Riis privathotell, Bergen hotell, Garni hotell og Wittenberg misjonshotell. Akersgata 16 i Oslo 001.JPG
18 1873/1883 Athenæum Lokaler for Det Norske Selskab og Læseselskabet Athenæum. Søndre del 1873, nordre del 1883. Ark. Paul Due og Bernhard Steckmest. Stortinget leier bygningen siden 2002, komitérom og høringssaler. Akersgata 18 i Oslo.JPG
20 1894 Skreddergården Forretningsgård oppført for skreddermester Carl Hansen, ark. Christian Reuter. Fasademalerier fra 1895, trolig utført av Arne Fladager, fasaden freda 1983. Butikker i første etasje, tidl. bl.a. Louis Syberg blomsterforretning, Knappehuset og siden 2006 Louis Vitton. David-Andersen på hjørnet mot Egertorget i Karl Johans gate 20. Akersgata 20 i Oslo.JPG
Akersgaten 20, Oslo - Riksantikvaren-T001 01 0629.jpg
21 1928-1930 Astoriagården Oppført som Astoria Hotell, ark.: Carl Michalsen og Eystein Michalsen. Kjøpt av Stortinget 1987. Tidl. nr. 23 er innlemma i dagens 21. Her var tidl. Paul Svendsen maskinforretning i nr. 21 og avholdskafé i nr. 23. Akersgata 21 Oslo 2015.jpg
Akersgata 23, Oslo - Riksantikvaren-T001 04 0919.jpg
26 ca. 1850 Hoffskredder Reiersens gård Påbygd 1875. Ark. Paul Due. Her hadde Marius Eriksen sportsforretning. Akersgata 26 i Oslo.JPG
28 Tidl. bondehandelsgård, revet på slutten av 1800-tallet. Akersgata 28 i Oslo.JPG
30 2007 Tidl. bondehandelsgård, revet 1961. Ny to-etasjersgård fra 1963, ark. Rolf Ramm Østgaard, revet ca 2005. Bygård med forretninger og kontorlokaler. Tidligere Vinmonopol, Magasin du Nord og Arilds Brukt og Antikk. Akersgata 30 i Oslo.JPG
32 1932 Forretningsgård Ark. Eindride Slaatto. Akersgata 32 i Oslo.JPG
34 19311932 Forretningsbygg Oppført for Tidens Tegn, nedlagt 1941. Under krigen Deutsche Zeitung in Norwegen. Fra 1945 Verdens Gangs lokaler. Siden 2004 bl.a. Foreningen Samisk Hus i Oslo. Akersgata 34 i Oslo.JPG
35 1967 Forretningsgård Opprinnelig en konditorgård, som ble til en bankgård og som tidlig på 1920-tallet ble solgt til mesterkonditor Friedrich Heinrich Hahn for 1 mill. kroner og igjen omgjort til konditorgård og cafe. Hahn solgte Akersgata 35 til forsikringsselskapet Norden i 1937. Det nåværende bygg oppført for forsikringsselskapet Norden i 1967. Klesforretningen Brødrene Amundsen i første etasje fra 1931, nå Dressmann. Partikontorer for SV og SP. Dekker også eiendommen Akersgata 37. Akersgata 35 i Oslo fra Egertorget.JPG
38 1890 Centralteatret Ark. Herman Backer. Dagens fasade i funksjonalisme fra 1934, ark.: Jens Dunker Central Teatret, Facaden - no-nb digifoto 20160208 00112 NB NS 000870.jpg
Akersgata 38 i Oslo Centralteateret.JPG
39 1920 Svinesundgården Forretningsgård i nasjonal nybarokk, ark. Einar Engelstad. Navn etter et gammelt økenavn på Akersgata mellom Egertorget og Grensen. Tidl. Hotell Ringerike, flere sjenkesteder. Akersgata 39 i Oslo Svinesundgården.JPG
Akersgata 39, Oslo - Riksantikvaren-T001 04 0926.jpg
40 1904 Regjeringsbygningen Finansdepartementet siden 1978. Ark. Henrik Bull. Finansdepartementet i Regjeringskvartalet.JPG
41 1960 Oppført 1955-1960. Ark. Jarle Berg Akersgata 41 i Oslo.JPG
42 1958 Høyblokka Tidl. Empirekvartalet med Militærhospitalet, revet i 1950-åra. Nå del av Regjeringskvartalet. Sterkt skada i terrorangrepet i 2011. Regjeringskvartalet Høyblokka 1958-1959 DEX T 4437 008.jpg
43 ca. 1870 Strykejernet Akersgata 43 i Oslo.JPG
44 1969 Y-blokka Del av Regjeringskvartalet. Revet 2020. Regjeringskvartalet 1969-1972DEX T 2903 012.jpg
45 1964 Backegården Ark. G. Eide. Her etablerte glasshandler Johan Jørgen Backe (1856–1918) sitt glassmagasin «Backe i Grensen» i en tidligere og egen eid gård i 1889. Denne ble revet i 1962 for oppføring av firmaets nåværende forretningsgård. Akersgata 45 i Oslo Backegården.JPG
47-49 1967 Tidl. gård revet 1965, var lokaler for Ørebladet (senere Oslo Aftenavis). Dagbladet fram til 2008. Cappelen Damm inn i 2009, bokhandelen Halvbroren og kafeen Elling. Akersgata 47 i Oslo.JPG
51 1964 Forretningsgård Oppført for Aftenposten, flyttet ut 2003, gården rehabilitert. Tidl. Wilsons have. Ark. F. Bryn. Aftenpostens nybygg Akersgata.jpg
55 1994 VG-huset De bakre deler av dagens tomt inngikk i Egers bryggeri i Teatergata 10-14 fra 1856 til 1890, deretter overtatt av Fortuna Bryggeri som var her til 1896. Kommunal kontorbygning oppført 1905, del av Dittenkomplekset som ble revet i 1992. Den eldste delen, hvor magistraten holdt til fram til 1922, revet og nybygd 1953, sterkt skadet i sprengningen av Akersgata 55 i 1944. Akersgata 55 VG-huset.JPG
57-59 19921996 R5 Del av Regjeringskvartalet. To murgårder fra 1890 og 1863 revet 1992, utsmykninger bevart og gitt til Maihaugen. Ark. T. Ramberg. Akersgata i Oslo R5.JPG
60 1858 Trefoldighetskirken Ark. Alexis de Chateauneuf og Wilhelm von Hanno. Trefoldighetskirken Oslo 2012.jpg
61-63 ca 1890 Forretningsgårder Revet 1985, skandale omkring rivinga. 63 var forretningsgård fra 1890-åra med en spesielt fin fasade i huggen kleberstein. Inngår nå i R5, se nr. 59. Hjørnegården Togagården har adresse Teatergata 2. Akersgata 61-63.jpg
65 1844 Maltheby Forretnings- og leiegård oppført for Nestor Malthe, ark. J.H. Nebelong. Blant beboerne Jonas Collett, Camilla Collett og Henrik Ibsen. Nissens Latin- og Realskoles første lokaler, senere Den kgl. Tegneskole. Brødrene Hals' pianofabrikk hadde lokaler i bakgården. Akersgata 65 i Oslo.JPG
67 1870-åra Treetasjes forretningsgård Her lå fra slutten av 1870-åra Omar Bruun «Conditori og Wienerbakeri» fram til i hvert fall 1930-åra. Kretsen rundt Peder Furubotn holdt sine møter i denne gården, og ukeavisa Orientering hadde sine første lokaler i bygningen. Akersgata 67 i Oslo.JPG
64-68 1969 Forretningsgård Oppført som Postsparebankens hovedkontor, dekker også tidligere nr. 70 og 72. 64-68 sammenføyet og påbygd 20052009. Nå kontorer for Nav. I tidl. bygning Auberts skole. Akersgata 68 i Oslo.JPG
72 (gml) 1867-1963 Akersgatens Misjonshus Oppført i nygotikk i 1867 for Christiania Missionsforening. Huset også den svenske menigheten fram til Margaretakyrkan var bygget i 1825 og Deutsche evangelische Gemeinde fra 1909 til huset ble revet i 1963 til fordel for dagens forretningsgård. Akersgatens Misjonshus.jpg
73a 1979 Kontorbygning Frelsesarmeens gård. Tidligere Christiania katedralskole, oppført 1869 etter tegninger av arkitekt J.W. Nordan. Senere Hammersborg skole og St. Hanshaugen skole (til 1955), fra 1967 Forsøksgymnaset i Oslo. Revet 1976 etter Hammersborgaksjonen. Hammersborg skole 1898.jpg
Akersgata 73a i Oslo.JPG
73b 1840-åra Trebygning I bakgården H.M. Kristiansen Automobilbyrå fra 1880-åra. Akersgata 73b i Oslo.JPG
74 18851927 Oppført for Adventistsamfunnet, Adventkirken Betel. Til 1989 Kurbadet. Akersgata 74 i Oslo Adventkirken Betel.JPG

Kilder

Koordinater: 59.910492° N 10.738722° Ø