Einar Niemi

Einar Niemi (født 16. september 1943 i Nord-Varanger) er professor i historie ved Universitetet i Tromsø. Niemi har tidligere blant annet vært lektor ved Vadsø gymnas (1972-1975) og fylkeskonservator i Finnmark fra 1977 til 1989. I 1985-89, mens han var fylkeskonservator, var han professor II i historie ved UiTø. I 1989 gikk han inn i professoratet ved Universitetet Tromsø. Hans forskningsfelter inkluderer demografisk, økonomisk og sosialhistorie, derunder migrasjonshistorie, regionshistorie og regionalisme.

Einar Niemi.

Niemi har publisert en lang rekke historiefaglige avhandlinger, derunder metodeartikler av særskilt relevans for regions- og lokalhistorie. Han har også skrevet mye innen populærvitenskapelige, lokalhistoriske sjangre, blant annet Vadsøs historie. Et utvalg av disse ble i 2014 publisert i Veiviser i det mangfoldige nord. Utvalgte artikler av Einar Niemi. Festskrift redigert av Fredrik Fagertun (Orkana forlag, Stamsund). 309 sider med Niemis bibliografi.

Utmerkelser

 • «Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning» i 2003, Kungl. Vitterhetsakademien, Stockholm.
 • Brageprisen 2003 sammen med medforfattere for Norsk innvandringshistorie.
 • UiTøs formidlingspris 2009
 • Æresdoktor ved Umeå universitet

Bibliografi (Et utvalg)

 • Trekk fra Nord-Norges historie (1976 og 1978 (2 opplag)
 • Oppbrudd og tilpasning (1977)
 • Den finske fare (1981, sammen med Knut Einar Eriksen)
 • Vadsøs historie (1983)
 • Pomor. Nord-Norge og Nord-Russland gjennom tusen år (1992)
 • Nyere byhistorie i Norden (1992, red. sammen med Hallvard Tjelmeland)
 • Fortidsforestillinger (2004, red. sammen med Bård A. Berg)
 • Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge (2006, red. sammen med Bård A. Berg)
 • Partisanbygda Kiberg. Fiskeværet mellom øst og vest (2007, red.)
 • Kvener og skogfinner i fortid og nåtid (2007, medred.).
 • Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905 (2007, red. sammen med Else Grete Broderstad og Ingrid Sommerseth).
 • Det hjemlige og det globale (2009, red. sammen med Christine Smith Simonsen).

Niemi har i mange år deltatt i nettverkssamarbeid mellom russiske og nordiske forskere, pt. i det store prosjektet «Det asymmetriske naboskap. Norge og Russland 1814-2014».

Eksterne lenker