Hallvard Tjelmeland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hallvard Tjelmeland.

Hallvard Tjelmeland er en professor i historie, som fra 2005 ble instituttleder for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han ble født på Jørpeland i 1952 og vaks opp på Bryne. I 1982 fikk han sin Cand. philol-grad på «Avradikaliseringa av Det norske Arbeidarparti i mellom-krigs-tida. Ei historiografisk drøfting». Han var amanuensisvikar ved Universitetet i Tromsø i studieåret 1982/83, 1986/87, 1990 og 1993. Samme stilling hadde han ved Sogn og Fjordane distriktshøgskole i 1984/85. Men han var også engasjert av Tømrer og Snekkernes Fagforening i Oslo fra 1983 til 1985, av Postdirektoratet fra 1985 til 1988 og Tromsø kommune fra 1988 til 1993. I perioden 1994-1996 var han tilsatt som midlertidig professor før han ble tilsatt som professor fra høsten 1997 og instituttleder fra høsten 2005.

Verv

Allerede i 1997 ble Tjelmeland medlem av fagkomiteen for historie i Norges Forskningsråd, et verv han hadde til 2000. I studieåret 2003/2004 var han prodekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved UiTø. Samme periode ledet han Nasjonalt fagråd for historie, i tillegg til at han var Samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiTø sin kontaktperson mot Sentrum for grunnforskning. Fra år 2000 ble han medlem av redaksjonsrådet for Arbeiderhistorie, og fra 2005 også for Historisk Tidsskrift.

Forskning

Av de høyest «prioriterte» interesser innen forskning har Tjelmeland satt opp følgende:

 • Arbeiderbevegelsens historie
 • Identitetshistorie
 • Region og byhistorie
 • Pressehistorie
 • Norsk og internasjonal historie i det 20. århundre.

Prosjektene han har vært opptatt av er blant andre

 • Regionalisering, regionalisme og modernisering i nord
 • Et komparativt studium av regionbygging i nordområdene, med særlig vekt på Nord-Norge (i samarbeid med Einar Niemi).
 • Aviser som produkt
 • Produsent av fellesskap
 • Den kalde krigen i et nordområdeperspektiv.


Bibliografi: et utvalg

Større arbeid

 • Tømrer og Snekkernes fagforening avd. 1 i Oslo gjennom 100 år, Oslo 1985
 • Med posten inn i ei moderne tid. Nordnorsk posthistorie 1665 - 1850, Oslo 1995.
 • Fra byfolk og bona til tromsøværing, bind 4 av Tromsø gjennom 10 000 år, Tromsø 1996.
 • «I globaliseringens tid», i Knut Kjeldstadli (red.): Norsk innvandringshistorie bind 3 (sammen med Grete Brochmann), Oslo 2003.
 • Flammende budbringer. Nordlys gjennom 100 år (sammen med Pål Christensen), Tromsø 2003.

Artikler (et utvalg)

 • «Moral og politikk i historieskrivinga», i HIFO-nytt 4/88
 • «Klasse og organisasjon. Nokre tankar om Edvard Bull sitt perspektiv på den tidlege norske arbeidarrørsla», i Vardøger 18/88.
 • «Nordnorsk sosialisme frå Alfred Eriksen til Hanna Kvanmo», i boka Hanna Kvanmo, Oslo 1989.
 • Sammen med Einar-Arne Drivenes: Die nordnorwegische Arbeiterbewegung zwischen Region und Nation, i Mitteilungsblatt des Instituts Zur Erforschung der europäischen Arbeiterbewegung (IGA), Heft 19/97 (norsk versjon i Øyvind Thomassen (red.): Spenningenes land, Oslo 1997)
 • «Fiskerinæringa mellom tradisjon og modernisering», LOS i Nord-Norge notat nr. 5 (1993).
 • «Det seinmoderne Nord-Norge. Tenesteyting, tettstader og tusseladdar», kapittel 6 i Nordnorsk kulturhistorie, bind 1, Oslo 1994.
 • «Kva er modernisering?» i Jan Eivind Myhre: Nord-Norges modernisering, ISV stensilserie B nr. 35 (1995).
 • «Kva gjorde krigen med Norge»? Nytt Norsk Tidsskrift 1/1996.
 • «Det seinmoderne Nord-Norge - likeretting eller regionalisering?» i Erik Oddvar Eriksen: Det nye Nord-Norge. Avhengighet og modernisering i nord, Bergen 1996.
 • «Stat, ideologi og økonomi i Nord-Norge 1935-1995», i Øyvind Thomassen (red.): Spenningenes land, Oslo 1997.
 • «Kva tid oppstod Nord-Norge? Regionaliseringsprosessar i Nord-Norge fram til ca. 1950», i Bjørn-Petter Finstad, Lars Ivar Hansen, Henry Minde, Einar Niemi, Hallvard Tjelmeland (red.): Stat, religion, etnisitet. Rapport fra Skibotn-konferansen, 27.-29. mai 1996, Skriftserie Senter for samiske studier nr. 4, Tromsø 1997.
 • «The Battle of Northern Norwegian Identity - A Historical Perspective», i State, Religion and Ethnicity in the North a.d. 700-1990, Arkhangelsk 1998.
 • «Sjablonmessig om nasjon og region», i Nytt Norsk Tidsskrift 2/1998.
 • «Den eviggjorte embetsmannsstat», i E. Rudeng (red.): Kunnskapsregimer, Oslo 1999.
 • «Den seinmoderne byen mellom rurbanisering og globalisering. Eksemplet Tromsø», i Håløygminne 2/2000.
 • «The Making of a Sub-Arctic Region: Northern Norway, 1900-2000», innlegg på Verdshistoriekongressen i Oslo 2000, [1] «The Making of a Sub-Arctic Region: Northern Norway, 1900-2000», innlegg på Verdshistoriekongressen i Oslo 2000
 • «Norsk og nordnorsk innvandring etter 1945», i Ottar nr. 5/2002.
 • «Aviser som produkt og produsent av fellesskap», Arbeiderhistorie 2003.
 • Aviser som historisk kjelde. Pressehistoriske skrifter 2004; 1(3): 114-131
 • «Nyinnvandring til norske lokalsamfunn etter 1940», i Kulturmøter. Lokalsamfunnet, lokalhistorien og møtet med det fremmede. Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt 2004, s. 61-90
 • «Tillit i internasjonale relasjonar», i Norut - fokus på nordområdene: Tillit på toppnivå. Tromsø: Norut Samfunnsforskning 2006. s. 9-16
 • «Industrialization as strategy for modernisation in Northern Norway after the Second World War», in Lars Elenius (ed.): The Industrialisation Process in the Barents Region, Luleå University of Technology, Luleå 2007.
 • «Constructing and reflecting collective identities - North Norwegian newspapers in the making of regional identities», in Lars Elenius: Cross-Cultural Communications and Ethnic Identities, Luleå University of Technology, Luleå 2007.
 • «Historie som merkevare», Heimen 2/2008
 • «Ein norsk sonderweg i internasjonal politikk etter 1945? Ei kritisk døfting av ristetradisjonen», i Einar Niemi og Christine Smith-Simonsen (red.): Det hjemlige og det globale. Festskrift til Randi Rønning Balsvik,Oslo 2009
 • «En utenrikspolitisk amatør?» Einar Gerhardsen som statsmann 1955-58. Arbeiderhistorie 2009 s. 6-27
 • «Norway and the High North: On Political Alarmism Since the Second World War». Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2010 (12) s. 142-152

Store Norske leksikon – på nett

Andre nettsted

Norges sikkerheit – balansegang mellom internasjonal rettsorden og alliansepolitikk?:[2]

Kilder

 • Universitetet i Tromsø om Tjelmeland: [3]
 • Personlig kjennskap