Ekers Træsliberi

Ekers Træsliberi var en treforedlingsbedrift i VestfossenØvre Eiker. Selskapet ble meldt til firmaregisteret 9. august 1882. Eneeier var David Dietrichs Swensen.

Ekers Træsliberi

Tresliperiet var en fortsettelse av Jacob Borchs Træsliberi, som hadde vært i drift siden 1870. I oktober 1882 kjøpte Swensen både dette sliperiet og tomtene etter den nedbrente tekstilfabrikken som tilhørte Nøsted Dampvæveri. Sønnen, ingeniør Nils Thomas Swensen, var bestyrer.

Fabrikken hadde tre slipeapparater og en årsproduksjon på 3-4000 tonn mekanisk tremasse. Det ble også bygd et fyrhus med dampmaskin, sannsynligvis i forbindelse med et brunkokeri, slik at fabrikken kunne produsere både brun og lys masse. Folketellingene i 1891 og 1900 tyder på at arbeidsstokken var på rundt 20-30 mann.

Ekers Træsliberi var i drift fram til desember 1906, da sliperiet brant. Området ble deretter solgt til Vestfos Cellulosefabrik, som noen år seinere bygde kraftstasjon og papirfabikk på tomta.


Kilder

  • Masse papir. Norske papir-og massefabrikker gjennom 150 år (Utg.2006 av Norsk Skogmuseum), side 249. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Eiker/Modum/Sigdal sorenskriveri - Firmaregister A-I (1875-1890) , fol.54
  • Eiker/Modum/Sigdal sorenskriveri - Panteregister IV-2, fol.250, 260, 262, 280, 282, 299, 324, 331 og 332  Ekers Træsliberi inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!