Brukersamtale:Bent

Fra lokalhistoriewiki.no
Siste kommentar: 9. apr. 2021 av Kallrustad i emnet Pest på Eiker
Hopp til navigering Hopp til søk

Velkommen!

Velkommen ombord, Bent! Om du ikke har tidligere erfaring med wikiarbeide, så er det lurt å begynne med å se gjennom siden «Hjelp:Om wikien» og å ta en titt via basismanualen eller oversikten over hjelpesidene. Den siste siden viser deg videre til hjelp om spesifikke tema. Ellers er det bare å sette i gang med skrivingen om lokalhistoriske emner, inkludert orienteringsartikler om tilgrensende fagfelt, som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan se om andre har samme interesser, og eventuelt legge inn dine på siden der brukerinteresser og ekspertise er listet opp. Skriv gjerne noen ord om deg selv på din egen brukerside også — da er det lettere for alle oss andre å se hvem du er.

Om du skulle være vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhodet at lokalhistoriewiki.no skiller seg ut fra Wikipedia på mange måter. Siden wikien vår fremdeles er på betastadiet, så blir veien i stor grad til mens vi går. Lokalhistorikeres og andre lokalhistorieinteressertes erfaringer, tanker og forslag vil selvfølgelig tillegges stor vekt under prosessen. Lykke til! :-)

Velkommen ombord, Bent! Om du ikkje har tidlegare erfaring med wikiarbeid, så er det lurt å begynna med å sjå gjennom sida «Hjelp:Om wikien» og å kike gjennom basismanualen eller oversynet over hjelpesidene. Den siste sida viser deg vidare til hjelp om spesifikke tema. Elles er det berre å setje i gang med skrivinga om lokalhistoriske emne, inkludert orienteringsartiklar om tilgrensande fagfelt, som du har interesse og/eller praktisk eller teoretisk bakgrunn for å skrive om. Du kan sjå om andre har same interesser, og eventuelt òg leggje inn dine eigne på sida der brukarinteresser og ekspertise er opplista. Skriv gjerne nokre ord om deg sjølv på di eiga brukarside òg — da er det lettare for alle oss andre å sjå kven du er.

Om du skulle vera vant til å arbeide på Wikipedia, så er det lurt å ha i bakhovudet at lokalhistoriewiki.no skil seg ut frå Wikipedia på mange måtar. Sidan wikien vår framleis er på betastadiet, så blir vegen i stor grad til medan vi går. Erfaringar, tankar og forslag frå både lokalhistorikarar og andre lokalhistorieinteresserte vil sjølvsagt bli lagt myje vekt på under prosessen. Lykke til! :-)

-- Siri Johannessen (Siri J) 19. apr 2008 kl. 09:33 (CEST)Lokalhistoriewiki.no
Budstikka

Nr. 1, årg. 1 25. september 2008

 

Velkommen som medarbeider på lokalhistoriewiki.no!   Velkommen som medarbeidar på lokalhistoriewiki.no!
Mange nye har registrert seg, høsten er her med mer innetid og dermed er det på tide med et treff (kurs).   Mange nye har registrert seg, hausten er her med meir innetid og dermed er det på tide med eit treff (kurs).
Denne gang holdes kurset lørdag 11. oktober kl 9-16 i NLIs lokaler i Observatoriegt. 1 B (nybygget bak Nasjonalbiblioteket) i Oslo. Kursleder er Chris Nyborg. Kurset vil være praktisk, med vekt på ting dere støter på underveis i wikiarbeidet. Stikkord er layout, bildeopplasting og -lisensiering, kategorisering, maler osv. og det er rom for ønsker fra dere i dette. Mail gjerne Chris, eller skriv det nederst på siden der du kan melde deg på. Videre vil kaffe og te være innen rekkevidde i pausen, og det blir mulighet til å jobbe litt på egen hånd - med noen som ser litt over skulderen om ønskelig. Du kan også ta med ting du lurer på om det er enklere enn å beskrive dem med ord.   Denne gongen blir kurset halde laurdag den 11. oktober kl 9-16 i lokala til NLI i Observatoriegt. 1 B (nybygget attom Nasjonalbiblioteket) i Oslo. Kursleiar er Chris Nyborg. Kurset vil vera praktisk orientert, med vekt på ting de støyter på undervegs i wikiarbeidet. Stikkord er layout, bildeopplasting og -lisensiering, kategorisering, malar osv., og det er rom for ønske frå dykk i dette. Send gjerne Chris ein e-post, eller skriv det nedst på sida der du kan melde deg på. Elles vil det vera kaffi og te i pausen, og det blir mulegheiter til å arbeide litt på eiga hand — med nokon som ser deg litt over skuldra om du vil. Du kan ta med deg ting du lurer på òg om det er enklare enn å skildre dei med ord.
Datakapasiteten begrenser dessverre antall deltakere til ca. 30, men det kommer flere kurs (også andre steder i landet)! Selv om NLI har noen bærbare pc'er til disposisjon er det flott om dere som har mulighet for det, tar med egne bærbare pc'er. Det er trådløst nettverk i kurslokalene.   Datakapasiteten gjer dessverre at vi berre har plass til kring 30 deltakarar, men det kjem fleire kurs (inkludert andre stader i landet)! Sjølv om NLI har nokre berbare datamaskiner til disposisjon, er det flott om dei av dykk som kan, tek med eigne berbare datamaskiner. Det er trådlaust nettverk i kurslokala.
Ser frem til å møte dere!
Marianne Wiig, NLI
  Ser fram til å møte dykk!
Marianne Wiig, NLI

 


Diskusjonsforumet  |  Brukerinteresser  |  Hva er wikien ikke?

Drammensvassdraget

Hei Ser at du har skrevet om Drammensvassdraget, som er et stort felt. Fint om du bidrar til artiklene om Drammensfjorden og Drammenselva og Kategori:Industri i Buskerud og velger litteraturhenvisninger til disse? PS: Det er mulig jeg også dukker opp på NLI i oktober. mvh --Svein Askheim (SOA) 29. sep 2008 kl. 14:38 (CEST)

Hvem lager artikkel nummer 4000? --Svein Askheim (SOA) 11. okt 2008 kl. 15:17 (CEST)
Er allerede gjort - Bolt ;) (Erik Bjune (Bjune)) Siri Johannessen (Siri J) 11. okt 2008 kl. 15:21 (CEST)

Artikkel om Øvre Eiker kommune

Jeg har jobbet litt med artikkelen om Øvre Eiker kommune, og det har dukket opp en del spørsmål:

 • Er det for eksempel greit at Øvre-og Nedre Eikers historie før kommunedelingen i 1885 behandles i en egen artikkel om Eiker (slik jeg har lagt opp til), eller bør den splittes opp og legges til artikkelen for hver enketl kommune?
 • Hvor mye bør stå om geografi og naturforhold? Mye av dette er jo egentlig ikke lokalhistorie, så det bør kanskje like gjerne legges til wikipedia? På den annen side er jo plante-og dyrelivet stadig i endring.
 • Er det greit å skrive såpass mye som det jeg har gjort om for eksempel veier, eller er det bedre å skrive en ny artikkel om "Veier på Øvre Eiker".

Jeg er takknemlig for kommentarer og synspunkter på dette og på andre ting, både fra de erfarne wikipediabrukerne og fra andre.

Bent

Flott at du er kommet så godt igang med artikkelskriving og opplasting av bilder! Bare en rask tilbakemelding fra meg foreløpig. Det er nok mange måter å "løse" kommuneartikler på, og dette har ikke gått seg helt til ennå. Foreløpig har vi ikke så mange omfattende artikler av denne typen i wikien, men du kan jo ta en titt på Son og Skjåk. De er bygd opp litt forskjellig. Son lenker og henviser til flere utdypende artikler, mens Skjåks historie (i hvert fall foreløpig) er samlet i en artikkel. De tar også opp litt forskjellige sider av historien. Ellers kommer Hans til å kaste seg inn i diskusjonen over helgen, sier han. :) --Marianne Wiig 16. okt 2008 kl. 14:15 (CEST)
PS: For å signere innlegget ditt med dato osv., kan du klikke på denne knappen Button sig.png som du finner i knapperaden over redigeringsvinduet. --Marianne Wiig 16. okt 2008 kl. 14:15 (CEST)
Tja, - "kaste seg inn i diskusjonen"? Eg synes som du rett og slett at det er vanskeleg å vite kva som er den mest føremålstenlege måten å redigere "kommunestoffet" på. For min eigen del ser eg for meg at Skjåk-artikkelen blir gjennomført som eit samanhengande heile etter disposisjonen som framgår av innhaldslista, om lag slik du legg opp til for Øvre Eiker. Så er det vel naturleg å satse på at både Skjåk og Eiker blir gjorde til portalar/forsider når det føreligg passe mykje artikkelstoff. Da kan ein jo vurdere nærmare om ikkje dei store kommuneartiklane kan splittast noko opp. For elles å kommentere dine spørsmål punkt for punkt:
 • Eg finn det heilt naturleg at det er ein eigen artikkel for Eiker før 1885, og at ein her tek med det historiske stoffet som elles ville ha sortert under dei to kommunane. Det gjeld så mykje meir som historia om Eiker før 1885 er behandla som ein heilskap i bygdebokverket. Det vil da vonaleg bli gjort greie for kva Eiker som administrativ eining har representert til kvar tid (herad 1837-85, prestegjeld, - og særleg artig er det jo med Eiker som eiga forlening i seinmellomalderen og tidleg nytid. Det er greie framstillingar av dette siste, og dertil Eikers plass i sysleinndelinga m.m., hjå Moseng i band II av bygdehistoria). Som sagt er det vel nærliggjande å la det samla Eiker bli headingen for ei forside, og da vil artiklar om høvesvis Øvre- og Nedre Eiker etter 1885 få naturleg plass der. (Men det finst kanskje andre synspunkt på dette - kva seier dei garva wipianarane/administratorane våre?)
 • Ein treng vel ikkje ha med lange zoologiske og botaniske utgreiingar. Men å gå inn på naturtilhøva er absolutt på sin plass i den grad det gjer greie for ressursgrunnlaget for dei næringane som har vore utøvde i bygda/bygdene der gjennom historia.
 • For meg ser artikkelen om samferdsla heilt relevant ut. Spørsmålet om å splitte opp og skilje ut kan takast opp att dersom/når det blir oppretta ei eiga forside for Eiker. --Hans P. Hosar 20. okt 2008 kl. 09:25 (CEST)


Takk for tilbakemeldinger! Da fortsetter jeg å arbeide med siden om Øvre Eiker kommune, og etter hvert også om Nedre Eiker kommune og om Eiker.--Bent Ek (Bent) 20. okt 2008 kl. 09:54 (CEST)

Johan Undahl

Hei igjen :) Har tittet litt på denne artikkelen og bildet, og undrer meg litt over om mannen het UndaHl eller UndaLl. Har sett begge versjonene, spesielt ved bildet, men og ifm datterens etternavn. Kan du ta en titt? :) Siri Johannessen (Siri J) 25. okt 2008 kl. 08:13 (CEST)

Hei. Ja det er litt forvirrende, men ifølge Siri Undall så skrev Johan ofte «Undahl» i yngre år, men etter 1. august 1894 ble familien enig om skrivemåten Undall. Det gjaldt også Johan, som døde først i 1912. (Så vidt jeg husker var Siri barnebarn eller oldebarn av Johan, ikke datter). Ved en glipp hadde jeg skrevet "Johan Undall" på bildet, men det er rettet nå. --Bent Ek (Bent) 26. okt 2008 kl. 18:28 (CET)
Ah, ok :) Fint det ble ryddet opp i - kan det være noe å nevne i artikkelen på sikt? (Det er og noen Undahl'er i Fredrikstad - det var en del av grunnen til at jeg snublet i Undall tror jeg) Siri Johannessen (Siri J) 26. okt 2008 kl. 19:09 (CET)
Jeg kan jo foreslå det for Siri Undall. Jeg hadde tenkt å kontakte henne, siden artikkelen er skrevet på grunnlag av opplysninger som hun sendte til meg for noen år siden. Hun har sikkert mer stoff om Johan og familien for øvrig - jeg har jo først og fremst skrevet ut i fra et Eiker-perspektiv. Kanskje vi kan få med Siri Undall som bidragsyter på lokalhistoriewikien etter hvert!--Bent Ek (Bent) 26. okt 2008 kl. 19:34 (CET)
Gode planer! Siri Johannessen (Siri J) 26. okt 2008 kl. 20:02 (CET)

Ytong

Kanskje du kan finne årstallet for hvilket år Ytong startet opp? Sjekk denne siden: Ytong --Vidar Iversen (Vidariv) 12. mai 2009 kl. 12:19 (CEST)

Rockehjulet

Så det var en plakat med noen bilder fra rockehjulet på den "innerste" hylla i Eikerarkivet, - om det er bilder det er lov å bruke, både fotograf og personvernmessig, hadde det vært veldig morsomt med noen bilder til artikkelen! --Marthe Glad Munch-Møller (Marthe Glad) 9. nov 2009 kl. 12:38 (CET)

Jeg skal se på saken til helgen, da skal jeg ned til Solbergelva igjen. --Bent Ek (Bent) 16. nov 2009 kl. 21:51 (CET)
Da har jeg lagt inn logoen. Vi er litt usikre på alder og opphavrett når det gjelder bildene, så det får vi komme tilbake til. --Bent Ek (Bent) 28. nov 2009 kl. 16:06 (CET)

Navnebruk

Hei igjen Bent! Så du har skrevet artikkelen Abelone. Vi har bestemt oss for å ikke ha en "navneoversikt" her på wikien, - wikipedia gjør dette strålende, og ofte vil det ikke være direkte lokalhistorisk relevant. Men om du lager en artikkel om "navnebruk på (eller i) Eiker" kan du flytta Abelone-artikkelen din inn dit? --Marthe Glad Munch-Møller (Marthe Glad) 9. nov 2009 kl. 12:46 (CET)

Hei. Da har jeg flyttet Abelone-artikkelen til en kladd under brukersiden min, sånn at jeg kan bruke den igjen når jeg før eller siden skriver noe om navneskikken på Eiker. Var det riktig framgangsmåte? --Bent Ek (Bent) 16. nov 2009 kl. 21:39 (CET)
Det gikk bra! Jeg fjernet omdirigeringen ;) Siri Johannessen (Siri J) 17. nov 2009 kl. 09:42 (CET)

Braathen & Søn

Hei, jeg har vært innom og kategorisert litt ekstra, men er ikke helt sikker på om / når driften ble avsluttet... Vil du sjekke og rette / fjerne den kategorien som er rød? Siri Johannessen (Siri J) 25. nov 2009 kl. 14:17 (CET)

Det er jo ofte et ganske stort problem å finne ut når virksomheter opphørte - det ble sjelden meldt til Firmaregisteret. Ut ifra FT 1891, der Ole O. Braathen er baker, kan det virke som om Colonial, Mel-og Fedevarehandelen hadde opphørt alt på det tidspunktet. Det er også uklart hvem som var &Søn - så vidt jeg kan se hadde ikke Braathen noen sønner som vokste opp, men en pleiesønn - i 1891 var han matros, der stundom er hjemme uden at bestille noget. Det peker vel også i retning av at firmaet Braathen & Søn ble oppløst før 1891, men siden årstallet ikke er kjent, er det vel best å ikke skrive noe om det. Det gikk vel an å skrive litt om dette, men det passer vel best i en artikkel om personen Ole Olsen Braathen? (Jeg er ikke en gang sikker på at det var Ole O. Braathen som startet "Braathen & Søn" - skal prøve å undersøke saken nærmere). --Bent Ek (Bent) 26. nov 2009 kl. 00:50 (CET)
Skjønner problemet :) og det fine med denne wikien er jo at ting det er mulig å skrive inn ting man ikke er sikker på når man gjør det tydelig. Fint at du sjekker videre :) Siri Johannessen (Siri J) 26. nov 2009 kl. 10:55 (CET)

Gårdene og infobokser

Hei :) Ser du har vært i farten! Jeg opprettet Garder i Nedre Eiker, som genereres automatisk - men den trenger en liten infoboks, den har jeg lagt inn i en av artiklene du opprettet. Videre har vi en infoboks som brukes på gårdsbruk - se feks Grimsrud (Son) - {{Infoboks matrikkelgård}} ;) Lykke til videre! Siri Johannessen (Siri J) 7. des 2009 kl. 14:22 (CET)

Hm, jeg burde gitt deg lenke til den andre også ser jeg - legg denne helt underst i artikkelen, den forrige bør ligge helt i toppen ;) {{tl|infoboks gardsbruk}}. Denne siste infoboksen vil ikke vises i artikkelen - bare legge dataene inn i de listene jeg har satt opp - ok? :) Siri Johannessen (Siri J) 7. des 2009 kl. 17:59 (CET)
Den helt nederste boksen på Ammerud var ok, den skal ikke syns :) Den er der for å gi data til listen - ikke noe annet. Den øverst i teksten er til for leserne ;) Siri Johannessen (Siri J) 7. des 2009 kl. 18:52 (CET)
Er det riktig igjen på Ammerud nå? Er det sånn at denne boksen skal legges sist i alle artikler om gårdsbruk, mens boksen "matrikkelgårder" bare brukes på matrikkelgårdene? Er det noen tilsvarende boks som skal brukes på gårdsbrukene?--Bent Ek (Bent) 7. des 2009 kl. 21:20 (CET)
Ammerud ser grei ut :) Jeg la inn litt informasjon i boksen igjen - ta en titt på de listene jeg har satt opp, så ser du hva som skjer. Mht den synlige infoboksen ville jeg ha brukt den til alle, om det er felter du ikke bruker, vises disse ikke. Håper det er ok at jeg redigerer selv om du har sagt at ting er under arbeid ;) - En annen ting... Jeg så at minst en gård (men hvilken var det nå igjen...) hadde parentesformen Nedre Eiker, mens den var kategorisert som øvre Eiker. Skal jeg rette om jeg finner slike? Siri Johannessen (Siri J) 7. des 2009 kl. 19:21 (CET)
OK, da tror jeg at jeg har forstått hvordan den unsynlige boksen fungerer. Helt i orden at du retter (blant annet der jeg har gått surr i Øvre-og Nedre Eiker). Jeg kan i første omgang jobbe litt med avsnittene om navnet, så kan du hoppe litt rundt omkring og rette det jeg gjorde i går.--Bent Ek (Bent) 7. des 2009 kl. 21:20 (CET)
Da tror jeg jeg må ta det imorgen, jeg har ikke nett hjemme for tiden - noe som ikke er moro. Skal titte igjennom ting imorgen :) Se litt opp med husmannsplasser når dere begynner på dem, jeg flyttet på en som Anne hadde startet - artikkelnavnet skal være på formen xxx under yyy (om jeg ikke er tydelig nok her - jeg kommer tilbake og ser etter flere meldinger imorgen :) Moro å se hvor fort det går med Eiker :) Siri Johannessen (Siri J) 7. des 2009 kl. 21:05 (CET)
Da fortsetter jeg litt utover kvelden. Takk for hjelpen!--Bent Ek (Bent) 7. des 2009 kl. 21:19 (CET)
Hei Bent! Fint at dere starter med garder på Eiker. Lurer bare på hvorfor Kverke og Krekling heter Kverke gård/Krekling gård, mens ordet gård ikke brukes i de andre artiklene?--Trond Nygård (Kallrustad) 8. des 2009 kl. 09:09 (CET)
Hei. Jeg har gjort det på den måten med enkelte gårder fordi navnet også brukes (og er mer vanlig) som områdenavn enn som gårdsnavn. Krekling brukes for eksempel om et nokså stort område som omfatter flere gårder og som tidligere hadde Krekling som postadresse (fordi jernbanestasjonen lå der). Når det gjelder Kverk, så brukes det først og fremst om tømmerhengslet, ikke om gården. Derfor valgte jeg å gjøre det på denne måten, men det er selvsagt en praksis som kan diskuteres og eventuelt endres. Jeg tar gjerne imot synspunkter på dette.--Bent Ek (Bent) 8. des 2009 kl. 11:01 (CET)
Da skjønte jeg det! Samtidig har det tidligere blitt knesatt som hovedprinsipp på wikien at forma Krekling (gård), altså med gård i parentes, helst skal brukes i slike tilfeller. Men det er vanskelig å etterleve dette helt konsekvent. Sjøl har jeg problemer med Gjøvik gård, som i dag konsekvent kalles dette, sjøl om garden opprinnelig het Ner-Gjøvik (Nedre Gjøvik). Slik skilles garden fra byen Gjøvik.--Trond Nygård (Kallrustad) 8. des 2009 kl. 11:07 (CET)
Til Kallrustad :) Kan ikke du ta en titt på det som er skrevet rundt infobokser og gårder i denne tråden, og tilpasse det i de gårdene du skriver om? (Er litt lat her, derfor bare denne meldingen på et helt anna sted ;) ) Siri Johannessen (Siri J) 8. des 2009 kl. 11:16 (CET)
Skal se på disse boksene ja. Sikkert bra med standardisering her.--Trond Nygård (Kallrustad) 8. des 2009 kl. 12:37 (CET)
Flott :) Siri Johannessen (Siri J) 9. des 2009 kl. 10:34 (CET)

Gårdsartiklene

Hei Bent, som jeg lovet har jeg begynt å gå over artiklene du legger ut. Det er et par ting jeg har sett og forandret litt på ;) (Se også redigeringskommentarene). Lenking av oppslagsord, forandring av innledningen og forandret lenker slik at de kommer overens med Hjelp:Hvordan skrive om garder, bruk og plasser? er de tre jeg vil be deg pent om å se på og ta med deg videre ;) Jeg har rettet opp lenker der du har flyttet artikler, og fjernet omdirigeringene etterpå. Skal gå videre senere idag ;) God onsdag! (og artig å se hvordan dette vokser!) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 9. des 2009 kl. 10:34 (CET)

P.S. Tror du du kan se litt på bemerkningene som har kommet på Benteplassen og Bent Jonsen (1703)? Jeg vet at disse kommer fra Narve, men jeg håper at du kanskje har litt mer direkte kontakt med ham enn meg ;) (hils!) Siri Johannessen (Siri J) 9. des 2009 kl. 10:34 (CET)

Kan du se på Grav (Nedre Eiker)‎ og Herstrøm (Øvre Eiker)‎? Det er krøll med øvre/nedre der, og jeg kjenner ikke Eiker godt nok til å si at jeg har gjort rett ;) Siri Johannessen (Siri J) 9. des 2009 kl. 11:01 (CET)
Du, hva med Lo i Eiker? Denne bryter med mønsteret, og er ikke en av dine - jeg vet - men vil du likevel ta en titt? Hva med parentesform?
Nedberg (Øvre Eiker) her er det også noe krøll - denne sier øvre, mens de andre sier nedre - hvilken vil du ha :) Jeg flyttet Nordre Nedberg til Nordre Nedberg (Nedre Eiker) konform Søndre Nedberg (Nedre Eiker) før jeg så formen på modergården i navnelisten - vil du fikse?
Det ser også ut som om det kan være noe med Fossesholm i Haug og Fossesholm i Fiskum i listen din.
Jeg tror jeg har sett over alle artiklene, men jeg er ikke 100% sikker, jeg tror jeg skal gå tilbake til å være tilskuer en stund ;) God helg! Siri Johannessen (Siri J) 11. des 2009 kl. 15:09 (CET)
Da er Grav, Herstrøm og Nedberg rettet slik at de har kommet i riktig kommune.
Lo og Ulleland var de to eneste gårdene på Eiker som hadde fått opprettet egne sider før jeg begynte med prosjektet mitt forrige helg. Jeg lot dem stå som de var, men jeg kan godt gå inn og flytte dem til Lo og Ulleland slik at de følger mønsteret - hvis du mener at det er det rette.
Fossesholm er problematisk. Som adelig setegård hadde det ikke noe nummer i den gamle matrikkelen. Omtrent halve gården lå Haug sogn, resten i Fiskum, og i 1838 fikk gården to matrikkelnummer - 39 i Haug og 115 i Fiskum. Den måten jeg har gjort det på er bare et forslag, men vi får lar det stå som det er til noen kommer med et bedre forslag.--Bent Ek (Bent) 11. des 2009 kl. 17:37 (CET)
Fint du fikset :) Jeg har tatt Lo, men vil du omskrive innledningen litt der? Den trenger nok en forklaring, jeg savnet det i alle fall. Det som kan gjøres med Fossesholm er evt som vi har gjort i andre gårder, Navn (kommune/sogn, gnr/bnr) Det kan da bli Fossesholm (Øvre Eiker, 39) og Fossesholm (Øvre Eiker, 115). Jeg vet ikke hva du synes om den? Den er hentet fra Hjelp:Hvordan skrive om garder, bruk og plasser?. Siri Johannessen (Siri J) 11. des 2009 kl. 17:46 (CET)
Det høres ut som en grei løsning - jeg har vært inne og rettet det opp. Da fortsetter jeg der jeg slapp i går kveld.--Bent Ek (Bent) 11. des 2009 kl. 18:14 (CET)

Gårder på Mjøndalen-siden

Hei Bent. Ser at du har startet med gårder på Nedre Eiker. Et lite spørsmål: er det riktig å si at gårdene på Mjøndalen-siden tilhører Nedre Eiker sogn? Nedre Eiker sogn er på nordsiden av elven, mens Mjøndalen sogn er på sørsiden. --Magne Grønvold 11. des 2009 kl. 21:29 (CET)

Nei, det er nok ikke riktig. Jeg var ikke klar over at Mjøndalen er blitt eget sogn. Jeg skal ta en runde og rette opp etter hvert.--Bent Ek (Bent) 11. des 2009 kl. 21:37 (CET)

Spm på artikkeldiskusjoner

To gårdsartiklerspm her og her Dette usignerte innlegget ble skrevet av Marthe Glad Munch-Møller (Marthe Glad) (samtale · bidrag) 14. des 2009 kl. 12:11

Regner med at det var noe du har kopiert med ved en feil siden ingen av gårdene heter Nedre Lilleås ;) Siri Johannessen (Siri J) 14. des 2009 kl. 12:47 (CET)

Hokksund/Hougsund/Haugsund

Hei Bent. Godt nytt år. Hva er riktig navn på Hokksund i tidligere tider- er det Haugsund eller Hougsund, eller event. begge deler? Jeg har fått spørsmål om dette etter at jeg la ut en liten forklaring på navnet Hougsund? Hilsen --Magne Grønvold 3. jan 2010 kl. 12:54 (UTC)

Godt spørsmål! Skriveformen for stedsnavn følger jo vanlige rettskrivningsregler, så Hougsund ble til Haugsund samtidig som houg ble til haug - jeg tror det skjedde ved den store rettskrivningsreformen i 1907. Så "korrekte" former må vel bli Hokksund etter 1920, Haugsund 1907-1920 og Hougsund før 1907. Men går vi lenger tilbake, finner en jo mange ulike former om hverandre: Hogsund, Høgsund, Hochsund, Hoxssund, Hoffsund o.s.v, o.s.v. Det enkleste er kanskje å holde seg til Haugsund før 1920 og Hokksund etter, og bare bruke de eldre formene når det er direkte sitat fra kildene? Det blir jo i prinsippet samme problem som Christiania/Kristiania, Laurvig/Larvik, Friderichshald/Frederikshald/Fredrikshald/Halden. Det er kanskje andre som har hatt liknende diskusjoner på wikien før?

--Bent Ek (Bent) 8. jan 2010 kl. 17:47 (UTC)

Om gater, veier og veger - i Øvre Eiker (kommune)

Hei hei, i dag har jeg omkalfatret litt på veisystemet i Øvre Eiker, og jeg håper det er OK. Saken er den at for å få kategoriene deres mer i tråd med resten av landet sitt system så må det hete veger og ikke veier. I tillegg er det meningen at vi skal skrive det som "Veger i Øvre Eiker", ikke ha med ordet kommune. Dette for å få det mer i tråd med andre kategoritrær som likner. Vi får ikke ordnet opp i alt på en gang, men nå er det i alle fall orden i sysakene hos dere :-) --Ida Tolgensbakk 1. feb 2010 kl. 11:43 (UTC)

Flott at du har ryddet opp i dette. Jeg har ingenting imot "veger". Jeg har også lurt litt på gater/veier. Det er vel mest riktig å kategorisere gater på tettstedene som "gater" og alt ute på landsbygda som "veger" - selv om en del av disse veiene også har navn som ender på gate (det er vel en etterlevning av "fegate")?--Bent Ek (Bent) 2. feb 2010 kl. 09:21 (UTC)
Som jeg nevnte på epost må jeg rydde tilbake, har vært litt misforståelser ute og gått her. Det riktige er at kategoriene heter "XX i Øvre Eiker kommune", men "XX i Buskerud". Jeg ordner det, og beklager forvirringen. Jeg tror vi ikke skal skille mellom gater og veier - i byer heter det jo gjerne gate, vei, allé osv om hverandre uten noe riktig system, og f eks rundt Hamar heter jo alt mulig gate (etter gutu)... --Ida Tolgensbakk 2. feb 2010 kl. 11:43 (UTC)
Det er sikkert like greit. Da holder jeg meg til "veger". --Bent Ek (Bent) 5. feb 2010 kl. 18:32 (UTC)

Fredfoss Uldvarefabrikk

Hei :) Ser du er i farten, tror du du kan lage en litt lengre innledning på denne? Det er vel kort når den hentes inn på andre sider ;) Siri Johannessen (Siri J) 16. feb 2010 kl. 22:49 (UTC)

Fint du taklet det :) Har en liten ting til - vil du se om du er enig i det jeg gjorde her? (Og evt rette opp gårdsnavnene i Eiker-artikkelen slik at de får sogn? :) Ok, skal ikke fikse mer for deg ikveld / natt - på gjenles! :) Siri Johannessen (Siri J) 16. feb 2010 kl. 23:07 (UTC)
Helt fint med rettelsen. Men jeg er litt usikker på gårdsnavnene i Eiker-artikkelen. Hva er vitsen med ei liste over (tilfeldig?) utvalgte gårdsnavn her når det finnes slike lister andre steder på wikien? Det passer vel bedre med generell historie i Eiker-artikkelen og eventuelt en utdypende artikkel om "gårdsnavn på Eiker" der en kan diskutere alderen på ulike gårdsnavn? --Bent Ek (Bent) 17. feb 2010 kl. 00:01 (UTC)
Jeg er nok enig med deg i det du sier rundt gårdsnavnene, men har ikke villet gå inn og forandre det som er gjort der slik sett. Synes ikke jeg er godt nok kjent på Eiker til mer enn tekniske fikserier, litt småpuss og ellers å stille (rare?) spørsmål :) Siri Johannessen (Siri J) 17. feb 2010 kl. 10:34 (UTC)

Sletting

Embert forsvant for to dager siden - jeg så du flyttet, og ryddet den bort nesten med det samme ;) Siri Johannessen (Siri J) 22. feb 2010 kl. 15:39 (UTC)

OK, så sletting av slike sider er noe dere administratorer tar dere av og som jeg ikke trenger å tenke på? Eller kan jeg fjerne dem selv?
Det må nok en admin til for å få slettet, men, merk artikler som du vil ha slettet gjerne med malen {{sletting}} og gi en kort begrunnelse så plukkes det opp etter hvert. Siri Johannessen (Siri J) 23. feb 2010 kl. 09:02 (UTC)

Ytong

Hei Bent, har du funnet ut noe om tidspunkt for oppstart av Ytong?

Hilsen --Magne Grønvold 1. mar 2010 kl. 19:19 (UTC)

Vestfossen

Hei Bent, har pirket litt på det ekstra bildegalleriet men er ikke videre tilfreds. For få det til har jeg omkategorisert litt, slik at bildene fra Vestfossen også ligger i kategori Bygninger i Øvre Eiker. Det kan være at jeg har kategorisert for romslig - vil du / Magne se over? Jeg skal ta en tur tilbake og se om jeg kan fikse litt mer rundt dpl for å få til bedre bildetekster, men kan ikke direkte love når det blir - ok? :) CU! Siri Johannessen (Siri J) 16. mar 2010 kl. 10:33 (UTC)

Maler

Hei Bent. Det er en mal for logoer også. Se på logoen til Eiker Arkiv. Hilsen Magne Grønvold 20. mar 2010 kl. 20:27 (UTC)

Bildedata

Hei og god påske :) Jeg kom over Bilde:Jmk-04-web20.jpg som mangler kildeangivelse i malen, kan du se på det? Siri Johannessen (Siri J) 30. mar 2010 kl. 20:01 (UTC)

Da er det ordnet.Bent Ek (Bent) 5. apr 2010 kl. 11:02 (UTC)

Sortering i kategorien

Hei Bent! Kan du ta en titt på Andreas Hareide og eventuelt bruke Defaultsort på ham? Jeg er ikke sikker nok her ;) God onsdag! Siri Johannessen (Siri J) 14. apr 2010 kl. 09:41 (UTC)

Hei. Da har jeg sortert lærer Hareide + en del andre personer fra Øvre Eiker.Bent Ek (Bent) 14. apr 2010 kl. 10:34 (UTC)
Flott! Jeg var litt usikker på patronym eller ikke :) Så du forresten at jeg flyttet på Elvebakken og en gateartikkel til? Vi lokaliserer gateartiklene ned til kommune-/bydel eller kommune for å sørge for at ting er så entydige som mulig. Siri Johannessen (Siri J) 14. apr 2010 kl. 11:06 (UTC)
Det vil jo alltid være en del tvilstilfeller når det gjelder slektsnavn kontra patronym og gårdsnavn. Jeg skal følge litt med på personene fra Eiker og sortere etter beste evne. Flott at du går inn og standardiserer når det er behov for det!Bent Ek (Bent) 14. apr 2010 kl. 12:19 (UTC)

Sønju

Moro å se den artikkelen, kjente folk med det navnet :) Du Bent, kan det være lurt å se om artikkelen kan deles i undersider slik at den blir lettere å ha med å gjøre? Evt kan den dermed lettere få flere ulike onlyincludes f.eks. Hva tror du? Mvh ~~

Enig i at artikkelen begynner å bli litt lang. Artikler med tittel "Gårdsnavn (Øvre Eiker)" bør kanskje bare være et kort resyme, med lenker til sidene der historien om de forskjellige epokene og brukene ligger? Jeg skal se nærmere på det etter hvert.Bent Ek (Bent) 9. mai 2010 kl. 10:24 (CEST)
Det er godt mulig å bruke onlyinclude her også, akkurat som vi gjør på forsidene, slik at du slipper klipping og liming :) Da blir det noe mer lignende for eksempel kommuneartiklene der vi kan flytte ut tekst og sette opp utdypende artikler når avsnitt blir for store :) Siri Johannessen (Siri J) 12. mai 2010 kl. 14:21 (CEST)

Bingen

Jeg gjorde om denne kategorien til Kategori:Bingen (Buskerud) siden det også er Bingen i Trøgstad (og muligens enda fler :) ). Grunnen til at jeg valgte Buskerud som parentesform, er kategoriseringen du hadde gjort for den opprinnelige kategorien. Grunner litt på om vi bør ha en felleskategori for å samle opp evt. feilkategoriseringer og slikt, en slags pekerside for kategorier... :) God uke videre! Siri Johannessen (Siri J) 12. mai 2010 kl. 14:21 (CEST)

Bildekilde

Hei igjen, jeg holder på i ditt distrikt idag, som du kanskje skjønner ;) Mens jeg gikk over kategorisering fant jeg også Bilde:Eiendommen Myrdal paa Fiskum - WF323.jpg som hadde fått fjernet informasjons-malen. Jeg tok sjansen på at det var et uhell, og hentet inn den som lå lagret i en eldre versjon, er dette ok? Mvh Siri Johannessen (Siri J) 12. mai 2010 kl. 14:58 (CEST)

Flyttesjau

Hei Bent, jeg spammer litt idag - deg, Magne og Thor Olav mer nøyaktig. Jeg har hatt en kategoriserings- og flyttesjau i bildene, og håper jeg har forstått alt rett. Vil dere ta en titt, og kanskje og legge inn bildene der de passer? På denne siden hos Thor Olav har jeg lagt inn en liste over alle bildene han har lastet opp - listen oppdateres dersom det kommer fler. Fortsatt god uke! Mvh Siri Johannessen (Siri J) 13. mai 2010 kl. 17:28 (CEST)

Vestfossen

Hei Bent, jeg undrer meg litt nå. Det ser ut til at det finnes to Vestfossen'er. En i Lardal, og en hos deg. Nå virker det som om Lardals er langt mindre, og dermed kan ting tale for at Vestfossen på Eiker har hovedoppslagsordet. Kan du tenke litt med på denne? Hvordan kan vi unngå forvirring? En annen løsning er jo Vestfossen (Øvre Eiker) og Vestfossen (Lardal), noe som vil utløse en større flytteaksjon for ting fra dere. Jeg tror i så fall ikke det er klokt å vente for lenge med den... Ser frem til dine tanker rundt det her :) God lørdag! Mvh Siri Johannessen (Siri J) 10. jul 2010 kl. 16:13 (CEST)

Hei! Jeg padlet faktisk Lågen gjennom Lardal for noen år siden, men uten å ane at jeg passerte Vestfossen! Hvis jeg forstår det rett, er dette navnet på en foss og ikke på noe tettsted? Jeg kan i hvert fall ikke huske å ha sett noe veiskilt med dette navnet når jeg kjører Lågendalen. Så mitt forslag er at vi beholder "Vestfossen" uten parentes om Vestfossen i Øvre Eiker og bruker kommunenavn i parentes om andre steder med samme navn. Bent
Ja, jo, det kan være en løsning. Da må vi uansett sette opp en pekerside Vestfossen (andre betydninger) og vise til den fra toppen av Vestfossen på Eiker for å være sikre på at lesere finner frem. Jeg er gjerne litt forsiktig med å prioritere slik, fordi det lett kan bli noe ala 'først til mølla, først malt'. For meg er det slik at om noen sier Vaterland, betyr det et sted ved Gamlebyen på den andre siden av ælva, mens det for Oslofolk er entydig for Oslo - begge to ;) Eksempelet er nok litt overdrevet, men det finnes fler lignende som er i en mer lik målestokk enn disse to :) Uansett, god sommer! Mvh Siri Johannessen (Siri J) 14. jul 2010 kl. 12:38 (CEST)

Lunde skole

Hei Bent :) Gjorde om den kategorien til Kategori:Lunde skole (Øvre Eiker) fordi det ligger en på Kråkerøy og - og kanskje på flere steder ;) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 15. jul 2010 kl. 11:21 (CEST)

Flott. Jeg skal prøve å huske på det når jeg legger inn andre skoler med alminnelige navn. Bent

Litt mer kategorikrøll

Hei Bent :) Oppdaget nettopp at vi har tre antagelig identiske kategorier (antagelig er jeg delaktig i forvirringen her...), nemlig kategori:Østsida (Skotselv), kategori:Østsiden (Hokksund) og [[:kategori:Østsiden (Øvre Eiker)]]. Dersom dette er et og samme sted bør vi snu om til en kategori, og jeg kan godt ta ryddingen - men hvilket navn skal vi da velge? Hjelp! :) Mvh (og god helg!) Siri Johannessen (Siri J) 23. jul 2010 kl. 13:04 (CEST)

Hei. Endelig tilbake fra ferie. "Østsida" på Eiker er området øst for Drammenselva - det meste av området sogner til Skotselv, men den sørlige delen til Hokksund. Jeg foreslår at vi bruker Østsida (Skotselv) og Østsida (Hokksund) og fjerner Østsida (Øvre Eiker). Jeg kan godt flytte bildene/artiklene i denne kategorien til en av de to andre, for det er vel ikke så lett for deg å vite hvor de hører hjemme. OK? Bent Ek (Bent) 10. aug 2010 kl. 20:56 (CEST)
Hei igjen. Etter å ha sett på de to bildene som ligger i kategorien "Østsiden (Øvre Eiker)", er det vel ikke noe tvil om at de hører hjemme i "Østsida (Skotselv)". Du kan gjerne flytte dem og fjerne kategorien. Og så bør vel "Østsida (Skotselv)" bli en undergategori av kategorien "Skotselv"? Bent Ek (Bent) 10. aug 2010 kl. 20:59 (CEST)
Det er fikset :) Takk for sjekken! Siri Johannessen (Siri J) 11. aug 2010 kl. 12:06 (CEST)

Trenger artikkel om Øvre eiker bibliotek

Morn Bent. Nå ligger Øvre eiker bibliotek på toppen av vår Spesial:Ønskede sider-liste med 208 røde lenker. Kunne du og de andre Eikværingene ha tatt på dere å skrive en liten snutt om biblioteket deres? Med en sånn lenkemengde er det stor sjangs for at en av wikibrukerne våre får lyst til å lese mer om biblioteket. Spre forespørselen til resten av Eikværingene når du treffer på dem. Vennlig hilsen Marthe Glad 9. aug 2010 kl. 13:19 (CEST)

Hei. Moren min skrev faktisk en artikkel om Øvre Eiker biblioteks historie i "Eikerminne" for et par år siden, så det burde være et emne som passer for den første wiki-artikkelen hennes. Hun jobbet der i mange år. Hvis ikke hun har tid, skal jeg følge det opp selv. Bent Ek (Bent) 10. aug 2010 kl. 21:02 (CEST)
Strålende, Bent! Ønsk din mor lykke til med artikkelen, og si fra hvis dere trenger assistanse. Vennlig hilsen Marthe Glad 11. aug 2010 kl. 09:33 (CEST)

17. mai

Hei Bent, jeg sitter og koser meg med alle de fantastiske bildene fra arkivet hos dere. Utrolig mye interessant! I den forbindelse kom jeg over en del bilder som var kategorisert som 17. mai. Jeg la dem over i kategorien Grunnlovsdagen, siden det er den som har vært mest brukt. Tenkte jeg skulle si i fra, så du ikke plutselig ser at jeg har slettet en kategori som jeg har opprettet, og lurer på hvorfor! Vennlig hilsen Ida Tolgensbakk 18. aug 2010 kl. 14:14 (CEST)

Smørgravbakken i Vestfossen (bilde)

Hei Bent, jeg kommer inntil videre ikke til å slette Bilde:Smørgravbakken i Vestfossen (oeb-242106).jpg, men vil heller anbefale (som du kan se på samtalesiden) at duplikatet slettes. Dette fordi duplikatets navn er mye mer generelt enn bildets innhold. Vinteridrett i Vestfossen kan være så mye, alt fra barneskirenn eller akekonkurranse til skøyteløp eller hopprenn. Setter pris på din mening her. Mvh Siri Johannessen (Siri J) 16. sep 2010 kl. 00:07 (CEST)

Har slettet duplikatet :) Glemte si ifra at jeg og hadde svart deg på de andre spørsmålene ;) Siri Johannessen (Siri J) 16. sep 2010 kl. 09:24 (CEST)

Skolespørsmål

Spørsmål til deg her! Vennlig hilsen Marthe Glad 6. okt 2010 kl. 10:11 (CEST)

Eikerbibliografi

Eikerbibliografien din ser veldig spennende ut! Jeg har laget to "standardbibliografier" for henholdsvis Nedre og Øvre Eiker. Du må gjerne "flytte inn" der, eller burde de to kommune-biblio. vært flettet sammen? Si fra om du trenger hjelp til flytting eller annet. Se også hvordan Skedsmo har brukt emneinndeling i bibliografien. Siri Rutledal Iversen (Siri Iversen) 27. nov 2010 kl. 19:22 (CET)

Gårder i Øvre Eiker (Sønju m. fl.)

Hei Bent. Ser at det kommer flere gårdsartikler fra Eiker, flott! De er imidlertid ikke kategorisert ennå. Gjør du dette sjøl, eller skal jeg legge dem inn? Helsing fra Trond på Trond Nygård (Kallrustad) 18. jan 2011 kl. 10:25 (CET)

Hei. Jeg skal gå inn og ta meg av kategoriseringen. Jeg er i ferd med å dele opp en altfor lang artikkel om Sønju-gårdene i kortere artikler om det enkelte bruket, så det er nok litt kaotisk akkurat nå, men jeg skal prøve å rydde opp i løpet av de nærmeste dagene.Bent Ek (Bent) 18. jan 2011 kl. 21:17 (CET)::
Da har jeg lagt inn noen flere bruksnummer på Ødegaarden. --Narve Klægstad (Narve) (diskusjon) 7. okt. 2017 kl. 13:13 (CEST)
Eierrekkefølge på Ødegaarden t.o.m. 21 er lagt inn. Da stopper jeg der. Takk for at du har redigert de øvrige.--Narve Klægstad (Narve) (diskusjon) 11. okt. 2017 kl. 16:37 (CEST)
Kan du sjekke Svartbæk, 181/7, den ligger ikke under Søndre Ødegården. Ser du har vært inne å endret noe her. Det var det eneste jeg fant av feil. Takk for at du gjennomgikk alle bnr. i oktober, ser ikke noen andre feil. --Narve Klægstad (Narve) (diskusjon) 7. feb. 2018 kl. 16:35 (CET)
Kan du sjekke Øvre Borge, du har på eiendommen Furuås lagt inn 173/14, Det skal være 174/14. Jeg får ikke rettet det.--Narve Klægstad (Narve) (diskusjon) 28. mar. 2019 kl. 15:40 (CET)
Hei Narve og Bent. Så spørsmålet, og har retta gårdsnummeret.--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 29. mar. 2019 kl. 08:21 (CET)

Dakota-Karl

Dakota-Karl (sf5932).jpg

Dette var da en helt fantastisk billedtekst! Får vi den i artikkelform også etterhvert tror du? Beste hilsen (og med ønske om en god helg) fra Ida Tolgensbakk 4. feb 2011 kl. 14:52 (CET)

Jo, jeg kan godt skrive en liten artikkel om dette. Vi har også et lydopptak av revyvisa fra 50-tallet som kan settes inn.Bent Ek (Bent) 18. feb 2011 kl. 13:49 (CET)

Storgata

Hei Bent, jeg tok meg den frihet å legge inn bilder i artikkelen om Storgata i Vestfossen. De er flotte! Ida Tolgensbakk 4. mar 2011 kl. 13:06 (CET)

Lybekk i Øvre Eiker

Hei Bent. Har begynt på en oversiktsartikkel om alle Lybekk-plassene i Norge. Stemmer det at også har vært (er?) en i Øvre Eiker? Kan du i så fall skrive en liten snutt om den? Fint hvis dere også har bilder! Helsing fra Trond Nygård (Kallrustad) 9. mar 2011 kl. 10:35 (CET)

Hei. Det er ingen plasser med det navnet blant de rundt 600 boplassene som Arne Thorkildsen registrerte på Øvre Eiker på 1980-og 90-tallet, og jeg har heller ikke vært borti det i andre sammenhenger. Enkelte å Eiker har brukt Lybekk som etternavn, men jeg tror de har tatt med det fra andre steder. Men jeg kan godt undersøke saken nærmere. Har du noen opplysninger som tyder på at det har vært en Lybekk-plass på Øvre Eiker?Bent Ek (Bent) 9. mar 2011 kl. 19:30 (CET)

Haugen (Øvre Eiker, 180/8)

Hei :) Kan ikke du titte litt på denne? Jeg kom over den og to til som ikke var kategoriserte, og denne ser ut til å trenge enda litt mer kjærlig omsorg ;) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 4. mai 2011 kl. 14:55 (CEST)

Brannen i pinsen (Hokksund)

Hallo Bent. På Dagsrevyen i går fikk vi se opptak fra den tragiske brannen i Hokksund, der en bygning fra 1600-tallet brant ned. Er dette et hus som alt er omtalt på wikien? Hvis ikke kunne det vært fint med en artikkel om et så spesielt hus. Brannen bør også omtales hvis artikkelen alt finnes. Fint hvis du har tid til å se på dette! Helsing fra Trond Nygård (Kallrustad) 14. jun 2011 kl. 11:54 (CEST)

Da er atikkelen om Braathengården på plass.Bent Ek (Bent) 14. jul 2011 kl. 13:22 (CEST)
Hei Bent. Tok altfor lang tid før jeg oppdaga denne artikkelen, beklager tregheten! Prøver å kompensere med å forfremme Braathen til F2, og dermed forsideoppslag. Gå inn på hovedsida og sjekk. Ønsker deg ei fin helg! Helsing Trond Nygård (Kallrustad) 16. sep 2011 kl. 11:55 (CEST)

Sletteønske

Hei Bent, dette bildet ble foreslått slettet for et år siden... Kan ikke du ta en titt i arkivene dine om det kan finnes mer informasjon, og evt et bedre navn? Er lite lysten på å slette uten feedback fra deg ;) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 26. okt 2011 kl. 11:59 (CEST)

Da har jeg lagt ut litt info om bildet.Bent Ek (Bent) 2. nov 2011 kl. 16:54 (CET)
Takker! Jeg flyttet til Fiskum prestegård, Thora Susanne Møller m familie og venner (Oeb-223793).jpg

Hoensvannet

Hei Bent. Fin artikkel om Hoensvannet! Kunne samtidig vært kjekt med et bilde, særlig fordi artikkelen nå ligger på forsida vår. Kan du fikse dette? Helsing Trond = Trond Nygård (Kallrustad) 31. okt 2011 kl. 09:52 (CET)

Da har jeg funnet et bilde. Skal få tatt flere bilder herfra etter hvert.Bent Ek (Bent) 2. nov 2011 kl. 21:59 (CET)
Flott bilde, takker!Trond Nygård (Kallrustad) 3. nov 2011 kl. 14:12 (CET)

Kategorier i Øvre Eiker

Hei Bent. Driver for tida og går gjennom kategorisystemet vårt, på leit etter ubrukte kategorier og kategorier med navn som ikke passer inn i det overordna kategorisystemet. I den forbindelse sletta jeg kategorien Eiendommer i Øvre Eiker kommune med tre underkategorier (for tre ulike garder/hus) i Øvre Eiker, men innholdet er flytta til mer brukte kategorier. Felles for disse kategoriene i Øvre Eiker var at de besto av kun én fil hver. Dessuten brukes ikke kategorien Eiendommer på kommunenivå, i motsetning til f.eks. Bygninger og Garder. Håper dette ikke skaper noen problemer for dere på Eiker. God helg! Helsing Trond Nygård (Kallrustad) 8. jun 2012 kl. 14:00 (CEST)

Bilder fra ukjent sted

Hei, kan det tenkes at dette er bilder fra ditt distrikt? Vi vet ikke hvor i landet bildene er tatt, så det er fint om du kan hjelpe. Vidar Iversen (Vidariv) (diskusjon) 27. mai 2014 kl. 16:54 (CEST)

Dette er dessverre ukjente motiver for meg. Er det noe som tyder på at det kan være fra Eiker eller Drammensdistriktet?Bent Ek (Bent) (diskusjon) 2. jun 2014 kl. 11:41 (CEST)
Nei, jeg hadde ingen holdepunkter for Eiker eller Drammen, så det var et skudd mørket. Takk uansett. Vidar Iversen (Vidariv) (diskusjon) 2. jun 2014 kl. 11:48 (CEST)

Eiker-artikler

Hei Bent. Hyggelig å se at du har vært aktiv på wikien i det siste! Vi har forresten noen Øvre Eiker-artikler som gjerne kunne utvides. Kunne du føye til litt om Bingen, som vi har veldig mange flyfoto av, og dessuten Borge skole. Ingen hast! --Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 12. des. 2014 kl. 11:46 (CET)

Hei. Lokalhistoriemiljøet i Bingen har vært opptatt med utgivelse av bok i det siste. Den kom rett før jul, og nå har jeg fått signaler om at de vil begynne å legge ut stoff på wikien, og spesielt om gårdshistorie. Så jeg regner med at det vil skje en del der framover, også når det gjelder identifisering av flyfoto og bruk av dem i artiklene. De har spurt om jeg vil være med og organisere dette prosjektet, og det har jeg sagt ja til. Starter i kveld.--Bent Ek (Bent) (diskusjon) 10. jan. 2015 kl. 01:21 (CET)

Vestby

Kan du ta en kikk på 177/5. Jeg har nå ajourført den. http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Benteplassen_(%C3%98vre_Eiker,_177/5) Det samme gjelder 177/20. Du overvåker kanskje disse sidene? --Narve Klægstad (Narve) (diskusjon) 10. jun. 2015 kl. 12:24 (CEST)

Jeg skal ta en gikk på dette. Gir beskjed når jeg er ferdig.--Bent Ek (Bent) (diskusjon) 10. jun. 2015 kl. 13:24 (CEST)
Hei. Flott med gårdsartikler for Øvre Eiker. Jeg tillot meg å fjerne overskrifta "1900-1951" i en artikkel om Vestheim. Slike overskrifter bør ikke stå øverst i artikkelen, men kan stå lenger nede hvis det er bruk for dem. Helsing fra --Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 10. jun. 2015 kl. 13:28 (CEST)
Da har jeg lagt inn noen opplysninger om den eldre historien, fra panteregister III-1 og III-3. Jeg foreslår også at vi fjerner eierskiftene etter 1852, siden eierne da er helt identisk med Håre (180/10). Da unngår vi mye ekstraarbeid, og jeg tror også det blir mer oversiktlig for leserne. Men jeg har lagret det du har skrevet, så det kan bare settes inn igjen hvis du er uenig. Ellers er jeg enig med Kallrustad at det ikke passer så godt med overskrift i begynnelsen av artikkelen. Jeg tror vi bare skal bruke avsnittsoverskrifter når det bidrar til å gjøre artiklene mer oversiktlige. Hva tror du forresten om navnet Dyrmyr - kan det være et annet navn på denne løkka? Og hva er forbindelsen mellom denne Benteplassen (177/5) og den andre Benteplassen (177/13)?
Fint at dere retter opp. Jeg tar kontakt med deg på e-post vedrørende Dyrmyr. --Narve Klægstad (Narve) (diskusjon) 29. jun. 2015 kl. 15:10 (CEST)
Det ser ut til at Benteplassen (177/13) ble skilt ut fra 177/4 eller 5, men jeg har ingen sikre kilder her. Det kommer ikke klart fram i panteregisteret. Skyldsetningsforretningen i 1845 kan kanskje gi svaret.


177/6 er nå ført inn. Noen saker fra regnearket har jeg utelatt da jeg tror de ikke hører hjemme her. Saksnr. jeg har skrevet er de samme som står i regnearket. Dette er:
- Sak 6. Jacob Neumann gir i 1819 husmannskontrakt til Hans Paulsen og hustru på en plass av Vestby. Skyld er 38 øre.
- Sak 7. Bygselseddel fra Nils Torkildsen til Nils Christensen og Hustru paa 6 Maal Jord i Vestby Udmark. Datert i 1848, men først tinglyst i 1854.
- Sak 8. Bygselseddel fra Ole og Lars Torgersønner til Ole Pedersen og Hustru for Levetid paa Plads Dølepladsen. 1853. Min komm: Denne plassen ligger syd for Bråkedalsveien.
- Sak 9. Contract hvorefter Sameje bortforpagter bemeldte 8 Daler 8 Shilling af Vestby til Gulbrand Olsen Vestby for et Aar til 14. April 1860.
Sak 79 har jeg tatt med, dog under tvil, (bnr. 6 er ikke nevnt, kun 7, 8 og 16.) Sak 79. Begjæring og lensmannsattest, hvorefter bnr. 7, 8 og 16 sammenføres til et bruk i 1918. - Eiendommene betegnes nu gnr. 177 bnr. 7 av skyld mark 2,40 og anføres pag. 279.

Den nyere historien, stort sett fra V-11 er nå lagt inn for bnr. 7, 8 og 9.--Narve Klægstad (Narve) (diskusjon) 6. jul. 2015 kl. 13:00 (CEST)

Har nå også lagt inn 10, 11, 12, 13, 14 og 15. Bruk 13 var allerede kategorisert som husmannspsplass. Jeg endret ikke på dette.--Narve Klægstad (Narve) (diskusjon) 8. jul. 2015 kl. 14:08 (CEST)
Også bnr. 3, 16, 17, 18, 19 er lagt inn samt redigert 20. På bnr. 16 har du lnr. 572 og jeg 573. På bnr. 17 er det brudd i eierrekkefølgen.--Narve Klægstad (Narve) (diskusjon) 9. jul. 2015 kl. 13:04 (CEST)

Dette begynner å bli veldig bra! Jeg har gått inn på 177/3 og lagt inn noen opplysninger om gårdens størrelse i dag innledningsvis. jeg har også gjort noen små språklige forandringer, blant annet kuttet ut noen forkortelser og forsøkt å frigjøre språket litt fra den formelle og enformige stilen i panteregisteret. Hvis du synes dette er OK, kan jeg godt gjøre det på resten av Vestby-artiklene også. Har du bilder fra de forskjellige stedene (gamle eller nye) som kunne lastes opp. Kanskje noen av flyfotoene som alt ligger ute?
PS. Jeg skal se litt nærmere på bnr.6 - kan virke som om den har en litt kronglete historikk.Bent Ek (Bent) (diskusjon) 10. jul. 2015 kl. 13:25 (CEST)
Det er helt greit at du endrer artiklene. Og jeg skal se etter noen bilder. --Narve Klægstad (Narve) (diskusjon) 20. jul. 2015 kl. 15:23 (CEST)


Nå er jeg endelig i gaNG igjen. Kan du ved leilighet se på bnr. 1 og 2. --Narve Klægstad (Narve) (diskusjon) 2. mar. 2016 kl. 18:30 (CET)

Hei. Bra innsats! Jeg legger foreløpig bare inn noen avsnittsoverskrifter, slik at artiklene lir mer oversiktlige. Du kommer kanskje en tur i ettermiddag, så kan vi diskutere om vi skal gjøre flere forandringer.--Bent Ek (Bent) (diskusjon) 10. mar. 2016 kl. 10:15 (CET)

40.000

Gratulerer med artikkel nr. 40.000! Sjekk forsida.--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 16. nov. 2016 kl. 10:26 (CET)

Stor gratulasjon fra meg også! Veldig hyggelig at det var du som fikk æren av å passere denne milepælen. :) Du har gjort en solid og mangfoldig innsats i wikien helt fra starten, både med artikler, bilder, bibliografi m.m. --Marianne Wiig 21. nov. 2016 kl. 08:15 (CET)

"Basert på"

Ikke fullt så mye gratulerer med å merke en artikkel som noen andre har skrevet, med at den "er basert på en artikkel fra Eiker Leksikon". Jeg regner med at det er en punchefeil, det er strengt tatt {{}} som er satt der i stedet for [[]], men du har gjort det to steder. Og da har jeg bare sjekket artikler jeg selv har skrevet. Morten Haave (MortenHV) (diskusjon) 17. nov. 2016 kl. 19:43 (CET)

Ja, det gikk nok litt for fort i starten da jeg begynte å merke artiklene. Det var selvsagt ikke meningen å merke artikler som var skrevet av andre enn oss i Eiker Arkiv, og heller ikke artikler om emner som ikke hovedsaklig er knyttet til Eiker. Jeg skal ta en gjennomgang og rette opp. Takk for at du sa ifra.--Bent Ek (Bent) (diskusjon) 18. nov. 2016 kl. 16:14 (CET)
Ingen stor skade er vel skjedd her. Når Eiker Arkiv går systematisk inn for å vidareføre leksikonet sitt innanfor wikien, så er det strålande, og noko vi gjerne oppfordrar historielag, kommunar etc til å gjere. Men det må vel vere rettast å merke berre dei artiklane som faktisk er førehandsproduserte artiklar frå Eiker-leksikonet. Men dersom f.eks. eit historielag bestemmer seg for å byggje opp eit "leksikon" for sitt område frå grunnen av innan wikien, og dei gjerne vil merke artiklane med logo, kva gjer vi da? Er det berre artiklar som deira "autoriserte" skribentar har initiert, som skal merkast, eller skal ein ha lov til å merke andre artiklar som naturleg kunne inngå i eit slik leksikon? Bør vi heller unngå slik merking og nøye oss med forside-bruk og kategoriar for å "samle" dette stoffet? Eg hallar vel i den retning, men kva meiner de andre? --Hans P. Hosar (diskusjon) 19. nov. 2016 kl. 06:23 (CET)
Travle tider og borte fra jobb forrige uke, men kommer tilbake til denne tråden. --Marianne Wiig 21. nov. 2016 kl. 08:18 (CET)
Jeg må innrømme at jeg ikke har helt klart for meg hva som er forskjellen på merking med {{}} eller [[]] rundt Eiker Leksikon - bortsett fra at det blir lagt på en logo. Det viktigste er at alle artikler med tilknytning til Eiker blir søkbare i ei alfabetisk liste med søkeord, og det oppnår en vel også med å bare bruk Kategori:Eiker Leksikon. Vi hadde jo ikke så mange artikler i det gamle Eiker Leksion før det ble flyttet over på lokalhistoriewikien, så dette blir vel en litt annerledes situasjon sammenliknet med et ferdig papir-leksikon. Jeg har et nokså avslappet forhold til hvordan artiklene merkes. Artilkler som bare har en perifer tilknytning til Eiker bør selvsagt ikke ha logo, og de som ikke ønsker å ha denne merkingen på sine artikler, må selvsagt få slippe det. Det kan godt være at det er like greit å kutte ut hele malen, men det kan jo være fordeler med å bruke en slik nal som jeg ikke helt har fått med meg. Inntil videre fortsetter jeg å bruke malen på artikler som jeg selv oppretter, mens jeg venter på flere kommentarer.--Bent Ek (Bent) (diskusjon) 21. nov. 2016 kl. 21:18 (CET)
Hei Bent. Jeg er litt i tenkeboksen ennå! Ellers bør dere ta en titt på artiklene Ytong og Norsk Ytong A/S. Disse handler vel om samme bedrift? I så fall foreslår jeg at dere utvider den første (og eldste) artikkelen med litt stoff fra den nyeste, og dessuten legger til kilder.--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 24. nov. 2016 kl. 09:15 (CET)

Kategorier

Hei. Fint hvis artiklene fra Eiker kategoriseres riktig. Jf- e-post. Jeg har lagt inn samme melding på diskusjonssida til Thor Olav Brattensborg []. Med helsing --Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 5. des. 2016 kl. 13:26 (CET)

Navneforandring på artikkel

Hei :) Ser du flytter litt vha klipp-og-lim, en enklere måte er å klikke på "Mer" og velge flytt. Da kan du både få en omdirigering fra det gamle navnet og dessuten beholde historikken :) Mvh Siri Johannessen (Siri J) 10. mar. 2017 kl. 18:21 (CET)

Takk for tipset! Skal prøve den metoden neste gang.--Bent Ek (Bent) (diskusjon) 10. mar. 2017 kl. 18:46 (CET)

Kategorier

Hei Bent. Fint med nye bilder og artikler fra Eiker. Lurer samtidig på om det er hensiktsmessig med nye kategorier, tenker blant annet på Skramnes. Vi har tidligere redusert tallet på kategorier, og som hovedregel har vi fjerna dem som består av færre enn fem bilder/artikler. Men tenker du å legge inn mye innhold i de nyoppretta kategoriene, vil vi sjølsagt beholde dem.--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 19. des. 2017 kl. 12:23 (CET)

Hei. Tanken min er å kategorisere artikler og foto (både gamle og nye) etter gårdsnavn, slik at det blir enklere å bruke dem i gårdshistorieprosjektet på Eiker. Det blir fort mange bilder/artikler i de kategoriene jeg jobber med akkurat nå, mens det vil ta litt tid med en del av de andre gårdene. Jeg kan selvsagt vente med å opprette en ny kategori til jeg har fått lagt ut flere bilder, men da blir det ekstra arbeid med å finne tilbake til bilder som er lagt ut tidligere. Men jeg kan jo finne flere bilder, for eksempel av Skramnes, og laste opp dem med det samme.--Bent Ek (Bent) (diskusjon) 19. des. 2017 kl. 12:32 (CET)
Fint det, Bent. Last gjerne opp. Da sikrer du deg mot at en overivrig administrator sletter kategoriene dine!--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 19. des. 2017 kl. 12:53 (CET)

Ole Steffensen Sæhle

Hei. Jeg skriver for tida bok om Fiskum Kristelige Ungdomsforening og forsøker å finne ut av en "lærer Sæhle" som var aktiv i foreningen i perioden 1893-95. Han omtales konsekvent som "lærer Sæhle" - fornavnet nevnes aldri. Jeg fant artikkelen om Ole Steffensen på lokalhistoriewiki, der det står at han var lærer ved Peterstuen skole til 1894 og deretter ble overført til Seierstad. Spørsmålet mitt er om det er sikkert at han var på Toten hele tida, eller om det er mulig at han kan ha vært lærer ved Darbu skole på Fiskum en kort periode fra høsten 1892 til våren 1895. Lærer Sæhle ble valgt inn i Ungdomsforeningens styre i januar 1893, ble gjenvalgt to år seinere, men i januar 1896 hadde han flyttet og meldt seg ut av foreningen. I løpet av denne perioden holdt han også et foredrag med tittelen "Om en reise fra Lærdal til Toten" - det passer jo godt med at han var født i Sogn og flyttet til Toten. Derfor lurer jeg på om du har noen sikre opplysninger om Ole S. Sæhles CV i akkurat disse tre årene.Bent Ek (Bent) (diskusjon) 1. nov. 2018 kl. 07:29 (CET)

Hei Bent. Jeg skal sjekke bygdeboka og sjekke med familien, tror han har etterkommere på Toten.--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 1. nov. 2018 kl. 07:59 (CET)
Hei igjen. I Totens bygdebok II (s. 602) står det at han 6. desember 1883 ble innstilt som lærer ved Peterstuen skole i Østre Toten og at han hadde denne posten til han høsten 1894 begynte ved den nyoppretta Seierstad skole. Fiskum er ikke nevnt i bygdeboka.--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 5. nov. 2018 kl. 14:23 (CET)
Her er en annen lærer med Sæhle til etternavn. Kan han ha bodd på Eiker før han slo seg ned på Hvaler? Se https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036337004843

Kategorier igjen

Hei. Glimrende med stadig nye bidrag fra Eiker. Men som tidligere nevnt ønsker ikke vi administratorer så mange nye spesialkategorier, f.eks. om gårder. Når det gjelder Aureputten i Finnemarka, har jeg hatt meg den frihet å lenke til den i lista over bruksnummer i artikkelen om Dramdal. Samles alle Dramdal-relaterte artikler og bilder i oversiktsartikkelen, er ikke behovet for en egen Dramdal-kategori så stort.--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 23. jan. 2019 kl. 09:10 (CET)

NB! Vi prøver å tenke pragmatisk, så det er helt greit med kategorier som Haugset, der det alt er en del innhold. Helsing fra --Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 23. jan. 2019 kl. 09:38 (CET)
OK, da venter jeg med å lage gårdsnavn-kategorier til jeg har fått nok innhold.Bent Ek (Bent) (diskusjon) 24. jan. 2019 kl. 04:30 (CET)
Fint, da har vi en plan!--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 24. jan. 2019 kl. 08:18 (CET)

Vego

Hei Bent. Nasjonalbiblioteket lasta i si tid opp disse flyfotografiene, som muligens viser Vego på Øvre Eiker. Kan du identifisere disse gårdene?

{{{2}}}
{{{2}}}
{{{2}}}

--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 15. feb. 2019 kl. 09:18 (CET)

Hei. Det er ikke gårder jeg kjenner igjen, og jeg har heller ikke greid å finne ut av det ved å sammenlikne med andre foto vi har fra Fiskum. Men jeg kan vise bildene til folk som er kjent på forskjellige steder der borte, så kanskje vi finner ut av det.Bent Ek (Bent) (diskusjon) 17. feb. 2019 kl. 19:57 (CET)
Fint å høre, Bent! Det er som sagt ikke sikkert at gårdene ligger i Øvre Eiker.--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 18. feb. 2019 kl. 08:36 (CET)

Storgata

Hei Bent. Ser at vi mangler artikkel om Storgata i Hokksund. Kunne du ta på deg å skrive en liten artikkel, og bruke noen av bildene som alt ligger på wikien? Helsing --Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 27. mar. 2019 kl. 13:12 (CET)

Det kan jeg prøve på.Bent Ek (Bent) (diskusjon) 11. apr. 2019 kl. 16:22 (CEST)
Da har jeg skrevet en liten artikkel, men får ikke til innsetting av bilder og bildegalleri lenger.Bent Ek (Bent) (diskusjon) 4. mai 2019 kl. 13:13 (CEST)
Flott med artikkel, denne ble solid! Ser ut til at bildene er på plass nå, men det skjedde ei endring med opplastingsfunksjonen etter den siste oppgraderinga. Håper vi kan få gjort noe med denne.--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 6. mai 2019 kl. 07:50 (CEST)
Ja, jeg fikk det til etter hvert. Men en annen ting som ikke fungerer, er at det ikke kommer opp noe når jeg begynner å skrive i søkeboksen. Håper dere får rettet på det også.Bent Ek (Bent) (diskusjon) 6. mai 2019 kl. 08:13 (CEST)

Boplasser

2019.12.14 Hei Bent Som vi kjapt snakket om 12.12.19: -Kategori: Vi bruker stort sett alltid "Garder" hvis husmannsplass -Honsvannet slik det står på det gamle kartet -> Hoensvannet -Gnr og Bnr i separate kolonner -Vi lagrer UTM-koordinater i parentes i tabellen kun til artikkelen er laget. Lagres i artikkel. -Området plassen ligger i bør navngis slik at brukerne forstår. Jeg ser på kartene og kommer med forslag. -Det er vanskelig å legge inn koordinater med "Rediger" bruk "Rediger klide" og koord -Søndre og Nordre Svensrud mangler -I tillegg til Øk. Kart legger jeg en indeks, kolonnen beholdes til vi er ferdige med prosjektet. -Må vel ha med Narve i prosjektet? Han var til stede og tvilte på at han kom til å legge inn plassene selv. -Jeg er enig i å bruke Horneplassen som mal for de jeg legger inn. -Vi bør prioritere og bli enige om kolonner og innhold i tabellen og få publisert den Det vi ikke snakket om: -Jeg regner med at du tar backup av tabellen i txt-fil (i fall jeg skulle komme til å forkludre)

Så har jeg sett på kartene og foreslått litt generelle navn på områder der det finnes plasser/setrer. Du snakket vel om å lage en egen oppslagsliste med disse navnene... Bør være i egen kolonne slik at den kan sorteres på for brukerne. CD040 Bevergrenda: alle Lurdalen CD041 Skjensåsnatten: alle Lurdalen CE039 Krekling: Damåsen, Råenseterveien CE040 Darbu: Gamleveien, Darbu, Lurdalen, Dunserud CE041 Junger: Lurdalen, Junger, Skarra CE042 Honsvannet: Svartskurden, Prestvannet, Hoensvannet CE043 Holtefjell: Holtefjell, Hafella, Cellene (Hoenstr., Bermingrudstr.,Hølbekkplassen) CE044 Bingen: Narve CF037 Ålevann: Ingen CF038 Mastebogen: Mastebogen CF039 Gunhildrud: Råenseterveien, Gunhildrud CF040 Brekke: Darbu, Flesaker, Hegstad, Bollerud, Sundhaugen, Stevning, Brekke, Røkeberg (inkl. Såsen, Svendsrud) CF041 Vestfossen: Skarra, Vestfossen, Jungerveien (Bergspl., Halspl. osv), Sem, Ås, Røkeberg, Frognes CF042 Skotsmoen: Gorud, Røren, Hokksund CF043 Bakke: Spiten, Narve (må hjelpe til) CF044 Nykirke: Narve (må hjelpe til) CG037 Skibergfjellet: Ingen CG038 Orevika: Hakavika, Thorrud CG039 Tryterud: Tryterud, Tørrbekk, Thorrud CG040 Sirikirke: Sirikirke, Røkebertjerna CG041 Horne: Åletjern, Skistad, Loesmoen, Horne CG042 Røysåsen: Loesmoen, Horgen CG043 Snaukollen: Ingen CG044 Dypningkollen: Ingen CH043 Trettekollen: Ingen Vel, dette er selvfølgelig kun et diskusjonsgrunnlag, det kan jo være at du har brukt andre navn på disse områdene i andre artikler - kom med kommentarer. Jeg ser at noen bilder fra tidligere avsnitt overlapper inn i Boplasser... --Ragnar Stenshorne (diskusjon) 14. des. 2019 kl. 09:46 (CET)

Hei igjen, da har jeg sett på forslaget ditt. Generelt er det et par kommentarer: For det første synes jeg det er litt unødig mange områder, og for det andre synes jeg vi skal unngå å bruke gårdsnavn bortsett fra de som alt er i bruk som områdenavn (som f.eks. Horne og Røkeberg). Her er litt mer detaljerte kommentarer for hvert område:
 • Lurdalen er vi enige om.
 • Gamlveien er vi enige om. (Dette tilsvarer omtrent Skogen skolekrets, men Gamleveien er vel mest brukt i dag.)
 • Damåsen/Råenseterveien foreslår jeg at vi slår sammen og kaller for Krekling. Gernsen mot øst justeres slik at den går mellom Råen og gårdene på Åssida. Da tilsvarer dette omtrent Muggerud skolekrets, men Krekling var postadresse og er vel det navnet som folk flest kjenner.
 • Hakavik/Mastebogen foreslår jeg at slås sammen. Begge navn kunne vært brukt, men Hakavik er vel de de fleste kjenner best.
 • Gunhildrud/Bollerud/Sundhaugen foreslår jeg at slås sammen og kalles Bollerud - dette var navnet på skolekretsen og tilsvarer det området som i dag hører med til "Bollerud Vel".
 • Darbu og Dunserud kanbeholdes hver for seg eller slås sammen. Hvis vi slår dem sammen, tilsvarer det omtrent den gamle skolekretsen Darbu.
 • Hegstad synes jeg blir feil, siden dette bare er ett av tre gårdsnavn og aldri har vært brukt som områdenavn. Skal en velge ett av de tre gårdsnavnene, er det mer naturlig med Skjelbred, som er den største av gårdene og den som ligger i midten. Men et bra alternativ kan være Fiskumstranda - et navn som ble mye brukt før, og selv om det ikke er mye i bruk lenger, så er det jo nokså selvforklarende mht. beliggenhet.
 • Flesaker/Skarra/Jungerveien/Ås - også gårdsnavn som det aldri har vært vanlig å bruke som områdenavn. Jeg foreslår at de slås sammen og kalles Lunde, etter skolekretsen.
 • Junger/Svartskurden/Hoensvannet/Prestvannet - til sammen utgjør dette Åssetrene (som jeg holdt foredrag om). Foreslår at de slås sammen under dette navnet - selv om det er et stort område, så er det ikke så mange plasser. Eventuelt kunne en ha med et navn i tillegg i parentes: Åssetrene (Hoensvannet), Åssetrene (Svartskurden) o.s.v.
 • Holtefjell/Cellene/Hafella synes jeg det er naturlig å slå sammen som Holtefjell- det er jo et kjent navn, og det er så få plasser her at det kanksje ikke er nødvendig med noen annen inndeling.
 • Røren/Gorud foreslår jeg at slås sammen - lokalt brukes "Rørenbygda" som et navn som også omfatter Gorud - men avgrenses av Hoenselva mot nord.
 • Varlo foreslås som nytt navn for området fra Hoenselva og nordover til grensa mot Bakke sogn - "Varlobygda" er et innarbeidet begrep.
 • Burud (eventuelt Stormoen) foreslås som nytt navn på den sørvestlige delen av Bakke sogn, nord til Bingselva/Spitelva.
 • Bingen avgrenses av Bingselva/Spitelva mot sørøst - navnet kan kanskje brukes om hele området nordvest for dette, selv om det blir et veldig stort område? Enig i at vi diskutere dette med Narve.
 • Skotselv foreslås som navn på området nordøst for Bingselva og vest for Drammenselva, eventuelt med (Hærehøgda) i parentes for den delen som ligger utenfor tettbebyggelsen.
 • Thorrud/Tryterud foreslår jeg å slå sammen og kalle for Tryterud.
 • Brekke/Tørrbekk foreslår jeg å slå sammen og kalle for Brekke, som var navnet på skolekretsen.
 • Sirikirke/Røkebergtjerna foreslår jeg å slå sammen og kalle for Sirikirke - eventuelt kan plassene ved Røkebergtjerna legge sinn under Røkeberg?
 • Vestfossen/Stevning foreslår jeg at slås sammen og kalles Vestfossen.
 • Røkeberg er vi enige om - eventuelt med (Fredfoss) eller (Vesle-Sverige) i parentes for plasser i dette området?
 • Horne/Åletjenn/Skistad foreslår jeg at vi slår sammen og kaller for Horne - dette var navn på skolekretsen, og "Hornebygda" er et innarbeidet begrep (i motsetning til Skistad). Også her kan det være aktuelt med navn i parentes Horne (Loesdalen), Horne (Volstadsida) o.s.v.
 • Hokksund/Frognes/Sem/Loesmoen/Horgen kan kanskje også slås sammen, men med bruk av navn i parentes (Hokksund (Sem), Hokksund (Langebru), Hokksund (Bråtabakken), Hokksund (Loesmoen), Hokksund (Sundbakken), Hokksund (Horgen) o.s.v.
 • Østsida sør foreslås som navn på området øst for Drammenselva i Haug sogn.
 • Østsida nord foreslås som navn på området øst for Drammenselva i Bakke sogn.
Jeg har laget noen kart som viser inndelingen. Dem sender jeg heller på e-post, slik at jeg unngår å laste opp halvferdige kart på wikien. Uansett hvilken inndeling vi velger til slutt, bør vi vel ha med et kart som viser områdene - det kan jo være nyttig for folk som ikke er så kjent med de lokale navnene.
Narve skal vi nok få med i prosjektet etter hvert, men han liker best å holde på med en ting om gangen, så jeg er ikke sikker på om han er klar akkurat nå. Men han har uansett lagt inn mange nyttige opplysninger i en egen database, som har blitt kopiert til excel-arket, så det går det jo an for oss å legge inn, enten i selve teksten eller som kildehenvisninger.
Jeg går inn og redigerer litt i tabellen nå - skal blant annet får lagt inn Svendsrud-plassene.--Bent Ek (Bent) (diskusjon) 15. des. 2019 kl. 17:47 (CET)
Hei Bent. Jeg er enig i dine områdenavn. Ser fram til kart (og kanskje liste). Jeg har opprettet et par bilder til Søndre Svendsrud og var lite fornøyd med navnet på det ene bildet. Slik du forklarte det, må jeg da "omdirigere" men finner ikke ut hvordan. Hvis du søker etter bilder med "CF040-36" så finner du disse og det jeg ønsker å endre navnet på er: Fil:CF040-36-002 Søndre Svendsrud.JPG som bør være Fil:Søndre Svendsrud (CF040-36-002).jpg Jeg ønsker at du viser meg hvordan dette gjøres - det skjer sikkert igjen.--Ragnar Stenshorne (diskusjon) 30. des. 2019 kl. 16:16 (CET)
Hei, og godt nytt år! Det er vel egentlig ikke mulig å forandre navn på bildet, så det du må gjøre er å slette bildet og deretter last det opp på nytt med riktig navn. Da må du passe på at ikke bildet er brukt i andre artikler - i så fall må du sette inn det nye bildet isteden. (Det har sikkert ikke skjedd med bildet fra Svendsrud, men hvis et bilde har ligget ute en stund, kan det tenkes at noen har brukt det i en annen artikkel). Jeg er usikker på om du har rettighet til å slette bilder, eller om det bare er administratorer. Gi beskjed hvis du ikke fpr det til - så kan jeg slette bildet før du laster det opp på nytt.--Bent Ek (Bent) (diskusjon) 31. des. 2019 kl. 10:18 (CET)
Hei Bent og godt nyttår til deg også. Jeg kan ikke finne ut hvordan jeg sletter bildet så du må gjerne gjøre det for meg. Under Filbruk står det at ingen bruker denne filen. --Ragnar Stenshorne (diskusjon) 31. des. 2019 kl. 12:33 (CET)
Da har jeg slettet bildefila, så nå kan du laste opp bildet på nytt med riktig navn.--Bent Ek (Bent) (diskusjon) 31. des. 2019 kl. 13:48 (CET)
Jeg har fått lastet opp tre bilder til, men sliter med bildet av AT's kart !! Får rød melding: "Filen er en ZIP-fil som bruker funksjoner som ikke støttes av MediaWiki. Den kan ikke sikkerhetskontrolleres." Er det muuuulig? Dette er en .jpg-fil som alle de andre!!! Har du vært bort i dette? --Ragnar Stenshorne (diskusjon) 31. des. 2019 kl. 16:50 (CET)
Det kan jo være mye rart med bildefiler, men tror ikke jeg har vært borti akkurat dette. Hvis du sender meg fila på e-post (bruk bent.ek@eiker.org), så kan jeg se om jeg finner ut av det.--Bent Ek (Bent) (diskusjon) 2. jan. 2020 kl. 09:42 (CET)
Hei Bent. Jeg har visst fått lagt inn to like bilder med forskjellig filnavn og da lurer jeg på om hva som skal til av opplæring og rettigheter for at jeg skal kunne slette bilder sjøl. Jeg har normalt full kontroll på det jeg driver med (tidligere data-mann) --Ragnar Stenshorne (diskusjon) 9. jan. 2020 kl. 11:22 (CET)
Hei. Du må nok ta kontakt med en av administratorene, for eksempelChris Nyborg.--Bent Ek (Bent) (diskusjon) 13. jan. 2020 kl. 16:26 (CET)

Hei Bent Tror du det er mulig å flytte Boplasser på Eiker fra Kladd til "produksjon" snart? Det er vel fare for at det blir dubletter om vi (jeg og andre) IKKE går den veien når det opprettes nye artikler. --Ragnar Stenshorne (diskusjon) 15. mai 2020 kl. 11:33 (CEST)

Da har jeg flyttet denne siden fra kladd til hovedsidene. Alle linker på lokalhistoriewiki skal følge med gjennom omdirigeringer, så det skal ikke være noe problem.--Bent Ek (Bent) (diskusjon) 16. mai 2020 kl. 10:58 (CEST)

Hei Bent Det er ei dame som kaller seg Kristin S Bakke som har lagt inn på Boplass-sida mi på FB at hun lurer på plassen Hukerud i Kåsaveien, veit ikke om du har sett den. Hu sier at hennes tipp-oldeforeldre bodde der og andre før dem i generasjoner, men at det nå er nye hus der. Det finnes også folketellinger bl.a. 1891 på gården. Mona Warlo Sandholm står oppført på Gule Sider i Kåsaveien 202 nå. Det er en annen som har kommentert, Ulf Kristian Nilsen, som henviser til Norske gardsbruk og sier det er Gnr.84 Bnr 5,6. 84/5 har løpenr 518b og eier Otter Olsen i 1886, og 84/6 har løpenr 518c og eier Halvor Arnesen Sem, finnes også i 1838. Når jeg sjekker i Norske Gardsbruk, er 84/5 ikke med i 1947-utgaven, men med i 1991-utgaven, og 84/6 finnes ikke i noen av dem. Så til mitt spørsmål: Dette må ha vært et gårdsbruk og kanskje et lite og muligens nedlagt sådannt, så jeg lurer prinsipielt på om dette er boplass(?) vi bør bry oss med? Det er vel masse gårdsbruk som er nedlagt som ikke er med i tabellen din? Lurer altså på hva som er kriterier for at vi skal ta med stedet som boplass, det er vel husmannsplasser og setrer??? --Ragnar Stenshorne (diskusjon) 8. feb. 2021 kl. 17:44 (CET)

Det er vel vanskelig å sette noen helt klare kriterier. Thorkildsens registrering omfatter nok også en god del selveier-småbruk, og i mange tilfeller var det slik at det som opprinnelig var husmannsplasser seinere ble utskilt som eget bruk med eget matrikkelløpenummer. Det kan ha vært tilfelle med Hukerud også, uten at jeg har noe kjennskap til det. Jeg synes det er greit nok å ta med slike boplasser, selv om det ikke nødvendigvis har vært seter eller husmannsplass. Uansett er det interessant å registrere hvor det har vært bebyggelsene - om den lå på samme sted som det er hus i dag eller et annet sted, og om det har vært uthus (løe, fjøs o.s.v.) på plassen.Bent Ek (Bent) (diskusjon) 9. feb. 2021 kl. 09:43 (CET)

Bent. Jeg har blitt gjort oppmerksom på at tabellen vår har "feil" i koordinatene. Det gjaldt denne gangen om Tronrudeie. Jeg ser at flere plasser har samme koordinater rundt Tronrudeie (i grade-systemet) og det tyder vel på at du ikke har fullført dette.... Jeg ser at det er forskjellige UTM-koordinater på plassene. Om disse stemmer og du ikke har tanker/tid til å gjøre det, kan jeg godt omberegne og legge inn grader på et tidspunkt som passer å "låse" tabellen. Men altså, er UTM-koordinatene riktige? --Ragnar Stenshorne (diskusjon) 14. feb. 2021 kl. 08:45 (CET)

I Bakke sogn (f.o.m. gnr.164) har jeg ikke ikke hatt tid til å transformert UTM-koordinatene til lengde/breddegrader. Der det står UTM-koordinater, tror jeg de stemmer, så du kan gjerne transformere dem - så kan jeg gå igjennom og sjekke etterpå. Plassene i Bingen (gnr.170-181) er det Narve Klægstad som har registrert, så jeg håper at vi kan få ham til å legge dem inn i tabellen - han er jo lokalkjent, slik at han kan sjekke at de stemmer. På Østsida (gnr.194-204) er plassene bare lagt inn fra et kart i boka om Østsida, og det er så lite detaljert at det ikke er særlig fornuftig å bruke det til å legge inn koordinater. Her er vi nok avhengig av at noen oppsøker stedet med GPS. Det samme gjelder plassene i Hærehøgda/Skotselv (gnr.182-193) - her er det nok også mange plasser som ikke er med i det hele tatt.Bent Ek (Bent) (diskusjon) 14. feb. 2021 kl. 11:30 (CET)
Bent. Jeg har beregnet koordinatene og går inn for å endre i tabellen. Jeg har forresten laget en Excel som ut i fra UTM lager grader,min,sek og ferdig for å limes inn i tabell-data, slik: 59°41′31.75872″ N 9°58′33.89161″ Ø (6617529 554936) - kopieres inn mellom || og ||, du kan jo si ifra om du vil ha Excel-en, kanskje Narve også... --Ragnar Stenshorne (diskusjon) 16. feb. 2021 kl. 11:01 (CET)
Bent, da er jeg ute av tabellen igjen --Ragnar Stenshorne (diskusjon) 16. feb. 2021 kl. 12:25 (CET)

Lille Eik/Eik lille

Hei Bent. Flott med artikler om garder og gardfolk på Øvre Eiker! Lurer samtidig på hvorfor du bruker titteltypen "Eik lille" når det står "Lille Eik" i den løpende teksten.--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 27. nov. 2020 kl. 08:16 (CET)

Pest på Eiker

Hei Bent. Jeg går gjennom artikler som er merka med "Mangler lokalt tilsnitt". Så da Pest på Eiker, som var en generell artikkel om pest. Den ble derfor sletta, men det er sjølsagt mulig å gjenopprette den hvis det etter hvert kommer mer lokalt innhold.--Trond Nygård (Kallrustad) (diskusjon) 9. apr. 2021 kl. 09:17 (UTC)Svar[svar]