Erling Utvåg

Erling Utvåg (født 29. april 1927 i Borge i Lofoten, død 10. august 1986 i Harstad) var hotellgründer. Utvåg, som vokste opp i Utvåg på Hamarøy, var et forretningstalent av de sjeldne med pågangsmot og hardt arbeid som fremste suksessfaktor. Resultatet ble en hotell- og restaurantkjede som fortsatt drives med stor suksess. Gift med Solveig Utvåg.

Hotell Viking, som Utvåg bygde på 1960-tallet etter å kjøpt bygningen til Harstad og Oplands Bank og revet den.
Foto: Gunnar Reppen (2011).

Etter okkupasjonstiden i 1945 reiste Erling Utvåg til sjøs som kokk og etter hvert stuert. Senere tok han handelsskole i Tromsø og traff der sin tilkommende hustru, Solveig. De giftet seg i 1950 og skulle bli et solid forretningsteam. Siden ble det hotellfagskole på Åsgårdstrand og stilling som portier og deretter hovmester ved Grand Hotell i Tromsø. Våren 1957 kom ekteparet til Harstad og startet en forretningsvirksomhet som ennå er en hjørnesteinsbedrift i byen.

Historien om Nordic-Hotellene AS og gründerne Erling og Solveig Utvåg handler om en forretningssuksess som fortjener bred plass i Harstads historie. Det er eventyret om et ektepar som ville starte egen bedrift og som hadde formet sine klare retningslinjer for hvordan de ville arbeide for å lykkes.

Det hele startet med at de traff hverandre som elever på Moldenes Handelsskole i Tromsø. Som så mange fagarbeidere ville Erling utnytte sin kokkeutdannelse, hotellfagskole og restauranterfaring til å starte for seg selv. Sjansen bød seg da Restaurant Viking i Fjordgata 4 i Harstad (Odd Fellow-bygget) gikk konkurs og var til salgs i 1957. Ekteparet solgte sitt nyoppussede hus i Tromsø og flyttet til Harstad. Her fikk de bruk for hele sin kompetanse – han som daglig leder og hun som regnskapsfører. Samtidig tok de tidvis del i alle bedriftens funksjoner etter behov. Det ble suksess. Restaurantdrift ble utvidet til hotelldrift, og dette ble til slutt til en kjede bestående av hoteller og restauranter i Harstad, Tromsø, Bodø og Finnsnes. I 1999 besto kjeden av fire hoteller, 22 bevertningssteder, reisebyrådrift, eiendomsvirksomhet og eierinteresser i flere selskaper. Konsernet hadde da en omsetning på ca. 200 millioner og sysselsatte 350 årsverk.

Erling Utvåg tok seg også tid til lokalpolitisk arbeid og ble valgt inn i kommunestyret for Høyre. Han tok initiativ til å danne Harstad Tomteselskap og senere et fellesvaskeri for hotellnæringen og byens sykehus. Han var også styremedlem i Norsk Hotell- og Restaurantforbund.

Kilde

  • Harstad kommunes arkiv.