Fiskumvannet

Fiskumvannet er et vann på Fiskum i Øvre Eiker. Fiskumvannet er forbundet med Eikern ved et smalt sund, "Sundet". Fiskumvannet var en gang to forskjellige vann som lå lavere enn Eikeren, Skille mellom disse to vannene er en fiskegrunn som i dag går omtrentlig midt i Fiskumvannet. Sundet skal etter historier være skapt av menneskers arbeid, men dette kan ikke med sikkerhet bekreftes. Det finnes flere historier om Fiskumvannet, og hvordan det ble skapt.

Vinterbilde av Fiskumvannet, sett fra Fiskum nye kirke.
Eikern
Foto: Illustrasjon: Harry Wad (2008).
Fiskumvannet
Basisopplysninger
Alt. navn: Fiskumvannet
Areal: 3,05 km²
Høyde: 19 moh.
Vassdrag: Vestfosselva/Drammensvassdraget
Kommune: Øvre Eiker
Fylke: Buskerud
Koordinat: 59°42′15″ N 9°49′45″ Ø
Fiskumvannet med avmerkinger av Fiskum kirke, Darbu skole og Fiskum gamle kirke
Foto: Illustrasjon: Harry Wad (2008).

I 1972 tok Øvre Eiker natur- og miljøforening saken om verning opp og 19. april 1974 ble et 1190 dekar stort område, hvorav 950 dekar vann, vernet med ganske strenge vernebestemmelser.

Fotografier fra Fiskumvannet


  Fiskumvannet inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!