Fiskum kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
For kirken på Fiskum i Grong, se Grong kirke.

Fiskum kirke
FiskumKirke-sf0622.jpg
Sted: Fiskum
Byggeår: 1866
Kirkegård: Det er kirkegård ved kirken
Periode: Nygotikk
Arkitekt: Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno / Schirmer H. E. / Berner, J. H. (1902) / Arneberg, Arnstein (1945)
Sitteplasser: 210


Fiskum kirke er en kirke på Fiskum i Øvre Eiker kommune, Buskerud fylke. Kirken er en korskirke fra 1866. Den avløste da Fiskum gamle kirke som sognekirke for Fiskum sogn. Kirken ligger på gården Nordre Darbu (gnr.156) rett ved tettstedet Darbu. Den har brent to ganger, i 1902 og 1940. Den nåværende kirken, som ble innviet i 1945, er tegnet av Arnstein Arneberg.

Kirken fra 1866

Interiør fra kirken som brant i 1902

Kravet om en utvidelse av den lille middelalderkirken Fiskum gamle kirke ble reist i 1857 av stedets prester, samt 25 lokale gårdbrukere. En komite ble nedsatt av herredsstyret, og den gikk isteden inn for at det ble bygget ny kirke. Planene ble vedtatt av Eker herredsstyre i 1859 og godkjent av departementet året etter. Kirken ble bygd 1864-1866, med Heinrich Ernst Schirmer som arkitekt. Den ble innviet av biskop Arup den 25. april 1866. Av inventar i kirken, kan nevnes en altertavle malt av pastor Lammers. Denne kirken brant den 11. januar (Hellige tre kongers dag) i 1902.

Kirken fra 1903

Kirken slik den så ut i årene 1902-1940

Etter at kirken brant i 1902, ble igjen gamlekirken brukt til gudstjenester, mens den nye kirken ble gjenreist på samme murer og etter samme tegninger som den opprinnelige. Innvielsen ble foretatt av biskop Bang den 9. april 1903. Denne kirken var i bruk inntil den brant nyttårsnatt, 1. januar 1940.

Kirken fra 1945

Fiskum nye kirke sett fra vest.
Foto: Siri Johannessen (2019).

I krigsårene 1940-1945 var forsamlingslokalet Karlsvang viet som midlertidig kirkehus. Takket være private gaver, blant annet 30.000 kroner fra Mina Markenrud, kunne imidlertid en ny kirke bygges, og Arnstein Arneberg ble valgt som arkitekt. Innvielsen fant imidlertid først sted etter fredsslutningen, 1. juni 1945. Dette var den første kirkeinnvielsen i Norge etter okkupasjonen, og det var biskop Eivind Berggrav som ledet seremonien.

Inventar

Av inventar i kirken må nevnes altertavlen av Axel Revold. Dessuten ble en del kirkesølv og andre gjenstander overført fra gamlekirken i sin tid, og dette har overlevd de to brannene.

Fiskum nye kirke i dag.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

FotogalleriKilder

Faksimile fra forsiden av Buskeruds Blad 31. mai 1945: Omtale av innvielsen av Fiskum kirke denne dagen.
 • Norsk Folkeblad 1866
 • Skilling-Magazin 1867
 • Drammens Tidende 14/01-1902: Fiskum kirke nedbrent
 • Drammens Tidende 01/05-1902: Fiskum kirke
 • Drammens Tidende 18/05-1902: Fiskum kirke (tegning)
 • Drammens Tidende 02/12-1902: Fiskum kirke
 • Drammens Tidende 09/04-1903: Indvielse av Fiskum kirke
 • Drammens Tidende 12/04-1903: Til Fiskum, hilsen i andledning av kirkens indvielse
 • Drammens Tidende 06/02-1925: Fiskum kirke, elektrisk lys skjænket av Mina Markenrud
 • Drammens Tidende 16/03-1931: Gave til Fiskum gravkapell fra Nils Otter Røeds arvinger
 • Drammens Tidende 27/04-1936: Fiskum kirkes 70-årsjubileum
 • Drammens Tidende 03/01-1940: Kirkebrannen i Fiskum
 • Drammens Tidende 06/01-1940: Kirkebrannen i Fiskum
 • Drammens Tidende 09/11-1940: Vakker ny kirkebygning i Fiskum. Planer. Fru Mina Markenrud gir 30.000 kr. til nytt orgel
 • Drammens Tidende 07/12-1940: Ny vakker gave til Fiskum kirke
 • Drammens Tidende 30/08-1941: Gjenoppbyggingen av Fiskum kirke begynt
 • Drammens Tidende 29/11-1941: Gjenoppbyggingen av Fiskum, gaver fra private, kommunen bevilger 10.000 kr.
 • Drammens Tidende 05/10-1942: Fiskum kirke innvies idag
 • Drammens Tidende 01/06-1945: De brente vår kirke, men de innviet ingen
 • Drammens Tidende 01/06-1945: En uforglemmelig høytidsstund i Fiskum kirke
 • Drammens Tidende 09/05-1949: Gjenreisningen av Fiskum kirke
 • Drammens Tidende 10/05-1949: Genreisningen av Fiskum kirke
 • Drammens Tidende 12/10-1949: Kirkeportene funnet igjen - Fiskum
 • Fiskum kirkeRiksantikvarens nettsted kulturminnesok.noEiker Leksikons logo.jpeg Fiskum kirke inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!


Koordinater: 59.70265° N 9.806075° Ø