Forsvarets logistikkorganisasjon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
En del av tettstedet Kjeller i 2008
Foto: Stig Ervland
Haakonsvern appellplass
Foto: Ukjent/Forvaret

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en selvstendig driftsenhet i Forsvaret. FLO har ansvaret for forsyning til Forsvaret, herunder forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon og transportkontroll. I tillegg har FLO de verkstedene i Forsvaret som utfører tungt vedlikehold mot alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen, i tillegg til sambands- og elektrooptiske systemer. Nasjonal logistikkommando er i det daglige underlagt FLO.

FLO ble 1. januar 2016 redusert fra syv til to divisjoner:

 • Vedlikehold
 • Forsyning

Dette ble gjort fordi Forsvarsmateriell ble opprettet som en etat under Forsvarsdepartementet, med ansvar for materiellinvestering og materiellforvaltning. Følgende ble da overført:

 • Deler av staben
 • Investeringsstab
 • Landkapasiteter
 • Maritime kapasiteter
 • Luftkapasiteter
 • IKT-kapasiteter
 • Fellesskapasiteter
 • Forsvarets materielltilsyn ble skilt ut av FLO i 2010.


Innhold

 1. Forsyningsdivisjonen
 2. FLO vedlikehold
 3. Referanser
 4. Eksterne lenker
 5. Forsyningsdivisjonen
 6. Forsyningsdivisjonen

(forkortet FLO/F eller FLO FORS) er en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), og har hovedansvaret for å skaffe forsyninger til driften av Forsvarets materiell. Dette innebærer for eksempel nivåbergning av Forsvarets lagre, opprettelse av rammeavtaler, anskaffelse av driftsmateriell og fortolling av militære forsyninger både inn og ut av landet. Forsyningsdivisjonen har også ansvaret for tilrettelegging av all transport i Forsvaret.

Forsyningsavdelingen består av avdelingene:

 • Materiellstyringsavdelingen (MSA)
 • Transportavdelingen (TRANS)
 • Regional logistikkledelse Sørvestlandet
 • Regional logistikkledelse Østlandet
 • Regional logistikkledelse Trøndelag
 • Regional logistikkledelse Nordland
 • Regional logistikkledelse Troms/Finnmark
 • FLO/F har sitt hovedsete på Kjeller, men har også satellittavdelinger i Hovemoen ved Lillehammer, Haakonsvern i Bergen og Gardermoen.

FLO vedlikehold

FLO vedlikehold (FLO/V) er en divisjon i FLO. FLO/V har ansvar for modifikasjoner og oppgraderinger av Forsvarets våpenutstyr og materiell. Vedlikeholdet omfatter alt fra ubåter til jagerfly via avansert teknologi. FLO vedlikehold leverer også tjenester til private aktører. Avdelingen har cirka 1 250 ansatte og er representert i ulike deler av landet.

FLO vedlikehold er organisert med en stabsledelse på Kjeller og har følgende verksteder:

 • Luftforsvarets hovedverksted Kjeller – Kjeller
 • Maritime verksteder på Haakonsvern, Ramsund, Laksevåg og Karljohansvern i Horten
 • Bjerkvik tekniske verksted (BTV) – Bjerkvik
 • Romerike tekniske verksted (RTV) – Trandum

Ekstern lenke

Kilder og litteratur


Kjeller kart grunnlag 1878.jpg Inngår i prosjektet Kjellerhistorien, der det legges ut artikler og bilder i Kjellers historie fra starten i 1912 til i dag. Lokalhistoriewikiens brukere kan fritt redigere og utvide artiklene. Flere artikler finnes på prosjektets forside og i denne alfabetiske oversikten.