Forsvaret

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Forsvaret er fellesbetegnelsen på land-, sjø og luftstridskreftene i Norge. Dette innbefatter Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet. Dets hovedoppgave er forsvar av norsk territorium, om nødvendig også gjennom militære operasjoner i utlandet. Forsvaret kan også bistå politi og redningstjenesten i kritiske situasjoner.

Politisk er forsvaret underlagt Forsvarsdepartementet, med forsvarsministeren som politisk leder. Den øverste militære leder er forsvarssjefen, som er etatssjef og forsvarsministerens nærmeste militære rådgiver.

Kilder

Denne siden er en spire.
Du kan hjelpe den
til å vokse seg
stor og sterk!
Quercus robur1 ies.jpg
Denne sida er ei spire.
Du kan hjelpe henne
til å vekse seg
stor og sterk!