Furnes prestegjeld

Furnes prestegjeld var et av Den norske kirkes prestegjeld i Hedmark. Det ble utskilt fra Vang prestegjeld i 1908, og besto kun av Furnes sokn.

Furnes kirke
Foto: Jan-Tore Egge

Ved avviklinga av prestegjeldene i 2000-åra ble Furnes sokn lagt under Ringsaker kirkelige fellesråd.

Kirkebøker

Kirkelige handlinger i området før 1907 er ført i kirkebøkene for Vang prestegjeld.


Kilder