Gibostad

Gibostad er et tettsted i Senja kommune, og var fram til 1964 kommunesenter i Lenvik kommune. Per 1. januar 2020 var det 311 innbyggere der. Stedet ligger ved Gisundet, omkring to mil nord for Gisundbrua. Stedsnavnet kommer fra norrønt Geigubólstaðr. Første ledd er av ukjent opphav, men en teori er at Gisundet ble kalt Geiga, fra det norrøne ordet 'geiga' som betyr 'vingle'. Andre ledd betyr 'bosted'.

Motiv fra Gibostad.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket (ukjent år).

Gibostad vokste fram som et handelssted, og i havneområdet finner man flere verna bygninger knytta til dette. Gibostadmartna viderefører noen av handelstradisjonene, og blir arrangert andre helg i august hvert år. I 1838 ble tettstedet kommunesenter i Lenvik. Dette varte fram til 1964, da Finnsnes ble nytt kommunesenter etter en kommunesammenslåing. Etter at Lenvik ble del av nye Senja kommune i 2020 fortsatte Finnsnes å være kommunesenter.

Det var tidligere fergeforbindelse med Bjorelvnes, men denne ble nedlagt i 1982. Fylkesveg 861 mellom Silsand og Stønnesbotn går like sør for tettstedet. Hurtigruta hadde tidligere anløp i Gibostad.

Senja videregående skole, tidligere Troms landbruksskole, ligger i Gibostad. Stedet har også barne- og ungdomsskole. Gibostad kapell ble oppført som bygdehus i 1939, og ble ombygd til kirkebygg i 1982.

Gibostad kystfort ble oppretta i 1950-åra, og ble nedlagt i 1992.

Gisund kystlag har tilhold i Gibostad.

Litteratur og kilder