Gile (Østre Toten gnr. 93/2)

Gile er en storgard i Østre Toten kommune, hovedbølet på matrikkelgarden Gile. Stedet ligger øst for Hoff kirke, øverst i Gilegutua, som den også har gitt navn til. På Gile er det ca. 800 mål dyrka mark og 1140 mål skau. I dyrkaarealet inngår jorda på garden Øver-Håkenstad, som ble kjøpt inntil i 2008. Skaueiendommen Kroken (med den tidligere husmannsplassen Kultom) ligger på Totenåsen.

Gile
Gile Toten 1920-åra.jpg
Vinter på Gile i 1920-åra.
Foto: Sigurd Røisli
Alt. navn: Gihle
Sokn: Hoff
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 93
Bnr: 2
Adresse: Gilegutua 51

På 1950-tallet var det 25 kuer på garden, men i 1964 ble det slutt på mjølkeproduksjonen. Seinere har det blitt dyrka korn, poteter og grønnsaker på Gile.

Eiendommen er også kjent for de 55 gravhaugene sine. Det er gjort flere gravfunn fra romertida til og med vikingtida. For arbeidet med å stelle gravhaugene ble Gile i 1990 tildelt Landbruksdepartementets kulturlandskapspris.

Navnet

Gardsnavnet er ifølge bokverket Norske Gaardnavne ei flertallsform av geil, gutu, en «Fævei, indhegnet paa begge Sider». Samme gardsnavn finnes også på Ringerike, i Vang og Stokke.

Eiere

 
Gile-området på et kart fra 1819.

Lagmann Otte Mogensen Gyldenaar bodde på garden på 1630-tallet. En annen lagmann, Peder Christensen Blichfeldt, bygsla den i 1702 bort til Peder Gihle, og garden har sia vært i samme slekt. Nedafor er det en oversikt over eiere i nyere tid:

 • Peder Gihle (?-1932)
 • Pål Gihle (1932-64), lokalhistoriker og museumsbestyrer
 • Peder Gihle (1964-?)
 • Eva Cecilie Gihle (pr. 2015)

Husmannsplasser

 • Gilenga, fradelt som bnr. 31
 • Gilhagan (to plasser), fradelt som bnr. 32
 • Grindvoll, fradelt som bnr. 40
 • Lund, fradelt som bnr. 4
 • Pløybakken, fradelt som bnr. 15

Galleri

Kilder og litteratur

Videre lesing

 • Gihle, Pål: Gilehistorie, 1988, manuskript i Opplandsarkivet avd. Kapp (OATM 372, boks XIX, mappe 3, dokument B).
 • Høvdingsetet på Gile - En rekonstruert storgård fra eldre jernalder, Gile gård, Østre Toten kommune og Oppland fylkeskommune 1995.
 • Sandodden, Irene Skauen: «Arkeologien tar i bruk to nye metoder – fant spor etter langhus fra jernalder på Gile med georadar», i Mjøsmuseets årbok 2020, s. 186-197.


Koordinater: 60.68375° N 10.86463° Ø