Peder Christensen Blichfeldt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Peder Christensen Blichfeldt (født omkr. 1650, død 1712 i Christiania) var lagmannOpplandene fra 1696 til 1712.

Embetskarriere

Blichfeldt var viselagmann fra 23. april 1689 etter Wilchen Christophersen Morgenstiernes død med ekspektanse på embetet etter Jørgen Phillipsen.[1] Han fikk bestalling som lagmann 8. september 1696.

I årene 1700–1712 var Blichfeldt assessor i Overhoffretten.

Lagmann

I 1703 fikk Jens Simonsen anledning å anke inn for Overhoffretten en dom avsagt av Blichfeldt mellom ham og stefaren, kapellan Erik Verdal, om odels- og eiendomsrett.[2]

I 1703 ble stattholderen befalt å hjelpe en mann fra Christiania som hadde inngitt en supplikk over sorenskriver i Hedmarken Hans Blichfeldt, lagmannens bror. Mannen klaget over at han ikke fikk domsutskrift av lagmannen uten å måtte betale langt mer enn lovlig takst.[3]

Økonomi

I 1699 ble det vurdert betaling av åbotspenger for lagmannsgården Rør i Ringsaker mellom Peder Blichfeldt og avdøde forrige lagmann Jørgen Philipsens enke. Det skulle oppnevnes en habil dommer fordi Blichfeldt var inhabil som part i saken.[4]

I 1699 fikk visestattholder Frederik von Gabel ordre om å granske klager fra allmuen om at lagmann Blichfeldt og broren, sorenskriver på Hedmarken 1670–1714, Hans Christensen Blichfeldt, hadde krevd for mye i lagmanns- og skrivertoll. Om bøndenes klager medførte riktighet, skulle lagmannen og sorenskriveren irettesettes og pålegges å nøye seg med det som var tillagt dem etter loven.[5]

Familie

Blichfeldt ble født ca. 1650 og døde i 1712 i Christiania. Han var sønn av sokneprest i Værum og Ørum Christen Pedersen Wifvild (1649–1699) og Maren Pedersdatter Blichfeldt, f. ca. 1625, datter av Peder Christensen Blichfeldt (1585–1649) og Anne Mogensdatter. Maren var søster til Cecilie Margrethe Pedersdatter Blichfeldt, f. ca. 1625, g.m. Niels Krog, rektor i Århus.[6] Deres sønn var biskop Peder Krog i Trondheim g. 1681 m. Anna Dorothea Bremer. Deres datter Sofia Amalia Krog, f. 1686 ble gift 1710 med justisråd, president i Trondheim og senere lagmann Hans Jensen Collin i Trondheim.

Blichfeldt tok morens familienavn.

Blichfeldt giftet seg 1. 16. november 1696 m. Johanne Pedersdatter Holm, f. 1673, d. 1698 i Kristiania, datter av lektor i Christiania Peder Jakobsen Holm (1625–1698) og Marthe Jochumsdatter Schumacher, d. 1698.

Blichfeldt ble gift 2. 14. april 1703 m. Kirsten Hansdatter Munch (ca. 1682-1759), datter av biskop i Christiania Hans Munch (1654–1712) og Anna Aagaard, d. 1709. Hun var g. 2. med amtmann i Nordland Ove Schjelderup (ca. 1674 Trondheim-1759). Hennes søster var Christine Munk også kalt Christiania Munch, f. 1692, d. 1723 i Christiania, som ble gift den 9. april 1715 med lagmann Andreas Lachmann (1685-1752 Grefsen), som ble gift 2. gang i 1731 med Else Iversdatter Huitfeldt (ca. 1702 Hurum-1743 Grefsen).

Barn i 1. ekteskap:

a. Maren Pedersdatter, d. som barn.

Peder Blichfeldts barn i 2. ekteskap:

b. Johanne Pedersdatter, døpt 31. januar 1708, d. 19. november 1766; g. 1734 i Melhus m. major Knut Iversen von Hadeln, d. 13. september 1755.
c. Hans Pedersen, døpt 28. mai 1710, trolig død ung.

Bosted

Blichfeldt bodde i Christiania og er nevnt der 1699. Enken er nevnt i Rådhusgaten 11 og dette er trolig huset der Blichfeldt bodde.

Referanser

 1. Norske kongebrev, bd. IV, sak 1689:91.
 2. Norske kongebrev, bd. VII, sak 1703:270.
 3. Norske kongebrev, bd. VII, sak 1703:346.
 4. Overhoffrettsdomar, bd. 3, sak 1699:37, jfr. Norske kongebrev, bd. VII, sak 1702:33.
 5. Norske kongebrev, bd. VII, sak 1699:186.
 6. Ragnar Blichfeldt: Slekten Blichfeldt, Holmsbu 1969, s. 66f.

Litteratur

 • Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 135. Her blander Weidling sammen tø søstre Munch, da nemlig Blichfeld ikke var gift med Christiane Munch (1692-1723) (som ble gift i 1715 med Andreas Lachmann), men i 1703 med Christianes eldre søster Kirsten Hansdatter Munch (ca. 1682-1759): se https://vestraat.net/TNG/getperson.php?personID=I17545&tree=IEA.
 • Saker i Overhoffrettsdomar, bd. III, sak 1697:42, 1699:37.
 • Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid, Christiania 1883-1888, s. 199f, 618.
 • Frederik Thaarup: Magazin for Danmarks og Norges topographiske, oekonomiske og statistiske Beskrivelse, bd. II, København 1803, s. 191.
 • Langes embetskalender, i Riksarkivet.


Fiat-justitia medium.jpg Peder Christensen Blichfeldt er en del av prosjektet Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797. Den er basert på materiale som ble innsamla da Hans Eyvind Næss skrev boka Fiat justitia! Lagmennene i Norge 1607–1797 (Riksarkivet 2014), og er lagt ut på Lokalhistoriewiki under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.