Gregers Sinclair

Gregers Sinclair (ca. 1658-1712) var proprietær og bergverksentrepenør. Han var sønn av fogden David Sinclair og Maren Andersdatter.[1]

Ifølge Hans Strøms Beskrivelse over Eger Præstegield anla Sinclair i 1688 smeltehytte og pukkverk på gården HalsEiker. Han skal ha investert 5000 riksdaler i dette prosjektet, men etter fire år måtte det oppgis «til Entrepeneurens Ruin».[2] Seinere bosatte Sinclair seg på Nordre Vålen. Da han døde, viser skiftet at boet hadde en nettogjeld på nesten 150 riksdaler.[3]

Gregers Sinclair var gift med Isabella Christiansdatter Weincshienk[4], og de hadde sønnen Isak Gregersen[5].

Referanser

  1. Geni.com: Gregers Davidson Semkler
  2. Strøm, s.56
  3. Innlegg på Arkivforum av Sven Erling Fyhn Svendsen 12/7-2010
  4. Formodentlig datter av den innflytelsesrike embetsmannen Christian Weinchienk, som blant annet forpaktet Fossesholmgodset av kronen
  5. Geni.com: Isak Gregersen Zinckler

Kilder
  Gregers Sinclair inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!