Gunnerusmedaljen

Gunnerusmedaljen er en fortjenstmedalje, innstiftet i 1927, som utdeles av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab til personer som har gjort seg fortjent ved teknisk-vitenskapelig eller annet vitenskapelig virke eller for fortjenester av Vitenskapsselskapet.

Kriterier

Medaljer tildeles på grunn av ev et eller flere av disse kriteriene i kombinasjon:

  • Fremragende vitenskapelig innsats på ett eller flere felt
  • Utvikling av vitenskapelige institusjoner hjemme eller ute
  • Spesiell innsats til fremme av vitenskapen
  • Fortjenstefullt virke til beste for DKNVS’ formål og fremgang

Innstillinger

Alle medlemmer av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi kan fremme forslag på kandidater till medaljen, og det er styret for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab som fatter vedtak om tildeling. Det har vært flere år hvor medaljen ikke har blitt utdelt.

Tildelinger

Årstall Tildelinger
1927 Waldemar Christopher Brøgger
Lars Christensen
1928 Martin Kristian Håkonson-Hansen
1929 Einar Morterud
Anders Nummedal
1930 Just Knud Qvigstad
1931 Sigval Schmidt-Nielsen
Sigurd Einbu
1932 Theodor Petersen
1933 Nils Pedersen
1934 Jørgen Reitan
1935 Valentin Fürst
Theodor Christian Brun Frølich
1938 Vilhelm Bjerknes
1945 Magnus Olsen
1948 Bjørn Helland-Hansen
1949 Konrad Nielsen
1950 Kristian Emil Schreiner
1952 Halvdan Koht
1955 Olaf Holtedahl
1957 Ragnvald Iversen
Otto Lous Mohr
1958 Viggo Brun
1959 Didrik Arup Seip
1960 Egil Hylleraas
Johan Falkberget
1962 Thoralf Skolem
1963 Carl Marstrander
1964 Odd Hassel
1966 Asbjørn Følling
1968 Sverre Steen
1970 Harald Wergeland
Hans Peter L'Orange
1973 Ove Arbo Høeg
1975 Erling Sivertsen
1977 Einar Haugen
1983 Sverre Westin
1984 Olav Næs
1985 Helge Ingstad
1986 Olav Gjærevoll
1987 John Ugelstad
1988 Johannes Moe
1989 Arne E. Holm
1990 Kristen B. Eik-Nes
1991 Katrine Seip Førland
Tormod Førland
1992 Grethe Authén Blom
1994 Gustav Fredrik Lorentzen
1996 Magne Skodvin
1997 Stig Strömholm
1998 Olaf I. Rønning
1999 Jørn Sandnes
2001 Gunnar Sundnes
2002 Atle Selberg
2003 Peder Borgen
2004 Harald A. Øye
2006 Jens Glad Balchen
2008 Olav Smidsrød
2010 Ivar Giæver
2011 Jon Ofstad Lamvik
Karsten Jakobsen
2012 Håkon Bleken
2015 Steinar Supphellen
Kristian Fossheim
2016 Ernst Håkon Jahr
2020 May-Britt Moser
Edvard Moser

Kilder