Håvard Dahl Bratrein

Håvard Dahl Bratrein (født 13. februar 1933 i Karlsøy i Troms) er professor emeritus, historiker og tidligere museumskonservator.

I nærmere 30 år hadde Dahl Bratrein sitt virke ved Tromsø museum, Universitetet i Tromsø, fra han ble ansatt som avdelingsbestyrer for Nyere kulturhistorisk avdeling der i 1971. Hans hovedfag fra universitetet er historie med arkeologi og etnologi i fagkretsen.

Dahl Bratreins svært omfattende og innflytelsesrike vitenskapelige og populærvitenskapelige produksjon bærer preg av en fruktbar kombinasjon av innsikter fra alle disse tre fagområdene. Ett av hans hovedverk er bygdeboka for Helgøy og Karlsøy, utgitt i fire bind 1989-1994. Verket er av et tverrfaglig redaktørkollegium i festskriftet til Dahl Bratreins 70-årsdag karakterisert på denne måten: «et lokalt mesterverk i samme ånd (og nesten samme omfang) som Marcel Prousts udødelige «På sporet av den tapte tid»».

Han har også bidratt med svært mange artikler til Karlsøy og Helgøy historielags årbok. Dahl Bratrein har også vært guide på bussturer som historielaget har hatt på øyene i Karlsøy.

Litteratur og kilder

  • Karlsøy og verden utenfor : kulturhistoriske perspektiver på nordnorske steder : festskrift til professor Håvard Dahl Bratrein på 70-årsdagen 13.02.2003. Utg. Tromsø museum. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Opplysninger fra Karlsøy og Helgøy historielag (Landslaget for lokalhistories kartlegging av historielagenes historie 2019).