Hans Jacob Henning Hesselberg

Hans Jacob Henning Hesselberg (født 13. desember 1734 i Rendsborg i Holstein, død 8. mai 1809) var en danskfødt offiser av norsk familie som hadde flere kommandoer i Norge i årene 1774 til han gikk av med pensjon i 1808, herunder som sjef for Nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment, og som kommandant på Akershus festning og Bergenhus festning.

Bakgrunn

Han var født i Slesvig hvor faren, major Frants Christian Hesselberg var stasjonert. Moren Beate Hedvig var søster av den danske generalløyntant Henrik Gude (1703-1792). Hesselberg gikk inn som fenrik i 1754, arbeidet hardt og flittig, og skaffet seg krigserfaring ved å tjenestegjøre i den franske hær i årene 1759 til 1761. Han steg i gradene og da han vendte tilbake til den danske hæren var han kaptein, og tjenestegjorde deretter i åtte år under sin onkel. I 1766 ble han utnevnt til major, og i 1771 ble han ansatt som oberstløytnant ved Danske Livregiment. Her var oberst Seneca Otto von Falkenskiold sjef, men mye fraværende, og da var det Hesselberg som hadde kommandoen.

Etter Johann Friedrich Struensees fall ble Hesselberg arrestert, og satt fengslet fra 17. januar 1772 og fram til 18. mai samme år, da etterforskningen kom fram til at han ikke hadde vært en av Struensees medskyldige.

Norge

I 1774 ble han forflyttet til Norge og til Nordenfjeldske gevorbne infanteriregiment, regimentskommandør i 1777. Han ble samme år utnevnt til oberst, og i 1781 ble han sjef for regimentet. Han var flittig og pliktoppfyllende, og fikk ros av både Carl av Hessen og av kronprinsen.

I 1783 ble Hesselberg fungerende kommandant på Akershus festning og ble i 1788 utnevnt til generalmajor. Under Tyttebærkrigen i 1788 ledet han 3. feltbrigade i Båhus len, og noen av hans tropper deltok 28. september i å omgå de svenske stillingene ved Kvistrum bro, og han førte brigaden over Göta älv, men felttoget tok snart slutt uten ytterliger sammenstøt.

I 1790 ble han utnevnt til direktør for Den kongelige militære matematiske skole i Christiania samt til inspektør for infanteriet sønnafjells. Han la ned mye arbeid i utdannelse for de nye offiserene og skolen ble reorganisert i 1798 og fikk navnet Det norske militære institutt. Også som infanteriinspektør var han svært aktv.

Han opplevde imidlertid å bli forbigått av den ti år yngre og kommandant på Fredriksten festning Johan Frederich von Mansbach da Norge i 1801 ble delt inn i generalkommandoer, og Mansbach ble kommanderende general sønnafjells.

Han fikk imidlertid igjennom at han som festningskommadant og infanteriinspektør fortsatt skulle stå direkte under Carl av Hessen og Generalitets- og kommissariatskollegiet. Året etter ble han utnevnt til kommanderende general i Bergens stift, sjef for Bergenhusiske regiment og kommandant på Bergenhus festning.

Han ble tildelt korset til Dannebrogordenen i 1803.

Kilder