Kommandanter på Fredriksten festning

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Listen over kommandanter på Fredriksten festning strekker seg fra opprettelsen av Fredriksten i 1661 til i dag.

Den første kommandanten var Tønne Huitfeldt, som før festningen ble grunnlagt hadde ledet forsvaret av Halden og blokkhuset Cretzensteen under beleiringen av Halden i 1660.

Som følge av Karlstadforliket i 1905 havnet festningen i den demilitariserte sonen langs svenskegrensen, og den ble derfor tatt ut av aktiv bruk. På grunn av dens historiske betydning ble festningen ikke revet, man bare fjernet det moderne artilleriet. Det ble allikevel fortsatt utnevnt kommandanter for å ivareta festningen. Da Norge ble angrepet den 9. april 1940 hadde festningen ikke noe effektivt forsvar. Kommandanten, Carl Johan Erichsen, var da tyskerne kom til Halden 13. april i kamp sammen med 1. divisjon, og hans stedfortreder hadde ikke annet valg enn å overgi festningen.

Etter krigens slutt fulgte et par år uten kommandant, men i 1947 ble Gunnar Spørch utnevnt, og rekken med kommandanter kunne fortsette.

Kommandantene

utnevnt avtrådt tittel fornavn etternavn bemerkninger
1661 1677 Oberst Tønne Huitfeldt
1677 1683 Oberst Eilerich von Weisburg Avbrudd 1678–1679
1678 1679 Oberst Friderich Otto Budde Parallelt med von Wisburg
1683 1699 Oberst Joachim Caspar von Rappe
1699 1701 Oberst Henning Mathias Pogrell
1701 1701 Oberst Barthold Heinrich von Lützow
1701 1704 Oberstløytnant Joachim Friderich von Arentzwald
1704 1704 Oberstløytnant Ernst Bogislav von Waldau Interimskommandant 21. mars–17. mai 1704
1704 1706 Oberst Hans Friderich Leegel
1706 1706 Oberstløytnant Ernst Bogislav von Waldau
1706 1709 Oberstløytnant Conrad Schlösser
1709 1717 Generalmajor Hans Jacob Brun
1716 1716 Brigader Johan Henrich von Bippen Midlertidig kommandant i to perioder, 3. juli–28. august og 2. oktober–21. november
1717 1727 Generalløytnant Barthold Nicolai von Landsberg
1727 1749 Generalmajor Jacob Wilhelm Stuart
1749 1750 Generalløytnant Poul de Beenfeldt
1750 1753 Generalløytnant Christian Friderich Reichau
1753 1758 Generalløytnant Georg Friderich von Krogh
1758 1765 Generalløytnant Johan Wibe von der Osten
1765 1768 Generalmajor Reinhard von Eppingen
1768 1770 Generalmajor Frederik Gottchalk Haxthausen
1770 1772 Generalløytnant Christopher Fredrik von Ingenhaeff
1772 1790 Generalmajor Johan Fredrik von der Maas
1790 1803 Generalløytnant Johan Frederich von Mansbach
1803 1810 Generalmajor Prins Christian August
1810 1814 Generalmajor Johan Andreas Cornelius von Ohme
1814 1815 Svensk okkupasjonskommandant
1815 1816 Oberst Johan Hübner von Holst
1817 1837 Generalløytnant Palle Røhmer Fleischer
1837 1847 Generalløytnant Carl von Mansbach
1847 1853 Generalløytnant Hans Glad Bloch
1854 1868 Generalmajor Christian Frederik Michelet
1868 1873 Generalmajor Johan Georg Boll Gram
1873 1877 Oberst Adolph Fredrik Munthe
1878 1882 Oberst Lars Marius Bing Broch
1882 1890 Generalmajor Christian Semb Grimsgaard
1890 1899 Generalmajor Hans Jacob Theodor Wilhelm Ræder
1899 1902 Generalløytnant Ole Hansen
1902 1906 Oberstløytnant Olaf Færden
1906 1907 Generalmajor Wilhelm Sørensen
1907 1916 Generalmajor Just Kristian Bing Ebbesen
1916 1925 Generalmajor David Vogt
1925 1928 Generalmajor Fredrik Oscar Brandt
1928 1933 Generalmajor Gustav Peder Grüner
1933 1935 Generalmajor Robert Shaw Melhuus
1935 1939 Generalmajor Christian Fredrik Bruusgaard
1939 1940 Generalmajor Carl Johan Erichsen
1940 1945 Under tysk kommando
1945 1947 Oberst Gunnar Spørck Midlertidig kommandant
1947 1951 Generalmajor Johan Diderik Schlømer Beichmann
1951 1955 Generalmajor Olaf Helset
1955 1956 Generalmajor Aage Rosenquist Pran
1956 1957 Oberst John T. Hagle
1957 1958 Oberst Nils Hansteen Henningsmoen
1958 1963 Generalmajor Lauritz Guttorm Bryhn
1963 1967 Generalmajor Th. D. Unneberg
1967 1972 Generalmajor Leif Crawford Rolstad
1972 1976 Generalløytnant Rolf Rynning Eriksen
1976 1982 Generalmajor Ingebrigt Solum
1982 1987 Oberst I Jon Borthen
1987 1992 Oberst I Olav Risøen Nagell
1992 1996 Oberst I Ivar Henry Aasen
1997 1997 Oberstløytnant Otto Strømbeck
1997 1999 Oberst Egil Johansen
1999 2002 Oberst Bjørnar Kristian Nyborg
2002 2003 Kommandørkaptein Espen Brinck-Johnsen
2003 2008 Kommandantskapet nedlagt
2008 Oberst Dag Strømsæther