Hans Jensen Holmboe

Hans Jensen Holmboe (fødd 1721 i Vardal, død 1756 i Lesja), gift med Birgitte Marie Reinholdtsdtr. Ziegler, dotter til førre jernverkseigaren Reinholdt Ziegler. Dei var foreldra til Jens Holmboe.

Holmboe overtok Lesja jernverk i 1750 iflg. Gerhard Schöning 1775 («Reise ... giennem en Deel af Norge» bd. 3 s. 13), men «satte det i Giæld og Vidtløftighed, ved kostbare Bygninger og andre Anlægge».

Holmboe skreiv i 1755: Anmerkninger over Lessøe Prestegjæld og de merkverdigste ting, som derudi findes. Her skilder han gruvene, malmen og jernet som vart produsert ved verket.

Litteratur