Harald Hals II

Harald Hals II (født Harald Olaf Hugo Hals 11. januar 1905 i Spokane, USA, død 27. september 1968 i Oslo) var kunsthistoriker og museumsdirektør. Som direktør for Oslo bymuseum gjorde han en stor innsats for å fornye museet og å vekke folks bevissthet om museet og om byens historie. Han grunnla tidsskriftet Byminner, satte i gang byvandringer og spredte informasjon gjennom publikasjoner og foredrag.

Harald Hals omkr. 1960
Foto: Ukjent
Familiegravminne, Harald Hals, Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Han var sønn av arkitekt og byplanlegger Harald Hals (1876–1959) og Elsa Margaretha Örbom. Han ble født i USA, men da han var fem år gammel flytta familien tilbake til Kristiania. Vi finner dem i folketellingen 1910 på adressen Ole Vigs gate 23.[1] Farens karriere påvirka ham, og da han i 1928 avla sin magisteravhandling var temaet H.D.F. Linstow og Slottet.

Harald Hals gifta seg i 1932 med bibliotekar Susanna Dobloug Thommessen. De ble skilt i 1945. Han gifta seg så i 1946 med Anna Stina Bergman. Med sin første kone fikk han sønnen Harald Hals (1934–2021), som ble historiker og statsarkivar.

Fra 1932 til 1939 var Hals konservator ved Stavanger Museum. Han var så fylkeskonservator i Vestfold fram til 1949, da han gikk inn i stillingen som konservator ved Oslo bymuseum. Allerede året etter ble han direktør for museet. Dette året feira Oslo 900-årsjubileum, og Bymuseet skulle lage en utstilling som belyste byens historie. Hals tildelte hvert rom på Frogner hovedgård, hvor museet holder til, et tema. Utstillingen ble så bygd opp rundt temaer som byvekst, næringsliv, kulturliv og boligforhold. Dette var noe nytt i museenes presentasjonsteknikk, og utstillinga ble stående i mange år.

I 1951 begynte Hals med omvisninger ute i byen. Dette var en forløper til Kjenn din by-vandringene, som Bymuseet fortsatt driver med. Han fikk også gjenoppliva markedet på Youngstorget i 1951. «Kresjanmarken» (Kristianiamarkedet) ble arrangert gjennom 24 år. Utgivelsen av Byminner starta i 1955, i forbindelse med museets femtiårsjubileum. Dette var det første museumstidsskriftet retta mot medlemmer og publikum i Norge. Hals satt som redaktør fram til 1967. Hals starta også en systematisk katalogisering av Bymuseets samlinger. Han var dyktig til å skaffe penger til dette arbeidet, både gjennom markedet og andre prosjekter. I 1960 tok museet over også sidebygningene på Frogner hovedgård, og en plan fra Odd Brochmann om hvordan disse kunne brukes var allerede på plass. Kommunen hadde ikke penger, så Hals fikk ikke oppleve at hans drøm om et større museum ble realisert. Først i 1985 sto det nye Bymuseet klart.

I 1963 ble Hals byantikvar. Dette ble en vanskelig dobbeltrolle, ikke fordi det var noen interessekonflikt mellom museet og vernemyndigheten, men fordi den hurtig saksbehandlinga og stadige hastesaker gjorde det vanskelig å jobbe mer langsiktig som museumsdirektør. I 1967 trakk han seg tilbake fra begge stillinger på grunn av sviktende helse, og han døde året etter.

Hals Hals II er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Referanser

  1. Harald Olaf Hugo Hals i folketelling 1910 for Kristiania kjøpstad fra Digitalarkivet.

Kilder

Eksterne lenker