Historielaget Frederiks Gave

Historielaget Frederiks Gave er et historielag i Alvdal og Folldal i kommuner i Østerdalen. Laget ble stiftet i 1986 og navnet viser til det første navnet på Folldalsverket som var Fredrik Gaves Kobberverk og som startet i 1748. Historielaget arbeider blant annet med registrering av kildemateriale og utgir årboka Gammelt frå Alvdal og Folldal.

Leder pr. 2021 er Rune Alander, Alvdal.

Eksterne lenker