Horni (gård i Bærum)

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 19. sep. 2022 kl. 16:21 av PaulVIF (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Horni
Horni Bærum.jpg
Horni gård
Foto: Bærum bibliotek (1960-1970).
Rydda: Eldre jernalder
Utskilt: Berger
Sted: Skui
Fylke: Viken
Kommune: Bærum
Gnr.: 64
Ant. bruksnr.: 59 bruksnr, 7 husmannsplasser
Type: Matrikkelgård
Adresse: Gamle Jarenvei 81
Postnummer: 1339 Vøyenenga

Horni er en matrikkelgård i Bærum med gårdsnummer 64. Den var en fullgård ryddet i eldre jernalder. Gården kan være skilt ut fra sentrumsgården Berger. Den er en av de tre yngre vin-gårdene på Jaren vest for Isielva.

Navnet kommer av horn, eller hjørne, som kan komme av at grensebekken mot sør, Ståvibekken, gjør en bøy på seg. Altså betyr navnet Horni «gården ved den bøyde bekken». Allerede på 1400-tallet var gården delt i Nedre og Øvre Horni.

Historie

Gården lå først under Tanum kirke, deretter under presteskapet i Asker i 1575, så fra 1663 under Nesøygodset og så under KreftingfamilienBærums Verk etter at Anna Felber Krefting kjøpte den opp. I 1766 ble gården selveid. Fra 1674 hadde Horni gård tinglyst rett til laksefiske i Sandvikselva. Gården hadde også fiskerett i Ståvivannet, noe som ikke var uvesentlig i matauksammenheng. Fra tidlig på 1600-tallet hadde Horni oppgangssag, sannsynligvis i Ståvibekken.

Horni setret fra ca 1780 på Hornivollen ved Svartvann i Vestmarka. Gårdssmia lå ved Hornigata ca. 100 meter vest for gårdstunet på Øvre Horni. Horni hadde ca. 3500 mål skog på Ramsås i Vestmarka. Kulldrift var derfor viktig for gården i Bærums Verk-tiden.

Eldste dokumenterte potetdyrking i Bærum er fra et arveskifte i 1786 etter enken Ingeborg Andersdatter på husmannsplassen Libakka under Horni. Den oppdyrkede utmarka til Horni lå sør for husmannsplassen Jordbru i dalsenkningen mellom Ringsås og Ramsås. Fra 1916 eide bestyrer Hans Lien på Høvik Verk alle tre Hornigårdene. Hornis gamle skog i Vestmarka ble i 1965 solgt til Bærum kommune. Ved Jordbru er det bygget en lysløype og to skytebaner.

Nedre Horni

Bruksnr. 64/1 og 2 hadde i 1826 165 mål innmark, og en besetning på 3 hester, 12 kuer og 12 sauer. Gården solgte det året 8 tylfter sagtømmer og 90 favner ved. I 1939 dyrket gården 15 dekar hvete, 9 dekar bygg, 50 dekar havre, 1 dekar grønnfôr, 20 dekar poteter, 16 dekar kålrot og 4 dekar fôrbete. Gårdens samlede areal var på 4280 dekar, hvorav 4000 dekar var barskog og 270 dekar var jordbruksareal. I hagen var det 50 frukttrær og 15 bærbusker. Besetningen var på 3 hester og 1 føll, 2 kalver, 1 okse, 14 kyr og 9 griser. Bærum kommune kjøpte gården i 1965 av Arne Lien.

Øvre Horni

Bruksnr. 64/3 og 45, hadde i 1826 100 mål innmark, og en besetning på 2 hester, 8 kuer og 10 sauer. Gården solgte det året 4 tylfter sagtømmer og 22 favner ved. I 1939 var Oleif Bolstad eier og bruker. Han dyrket 11 dekar hvete, 20 dekar havre, 10 dekar poteter og 10 dekar fôrbete. Av gårdens totale areal på 204 dekar var 100 dekar jordbruksareal og 100 dekar barskog på Ringiåsen. 45 dekar var eng til slått. I hagen var det 36 frukttrær og 31 bærbusker. Besetningen var på 2 hester, 7 kalver, 4 okser, 7 kviger, 12 kyr og 4 svin. På gården var der den gang også 2 bikuber. I dag er jorder fra Nedre-, og Mellom Horni samlet under Øvre Horni, slik at Øvre Horni nå har 170 mål dyrket mark.

Mellom Horni

Bruksnr. 64/9, hadde i 1826 115 mål innmark, og en besetning på 2 hester, 9 kuer og 10 sauer. Gården solgte det året 4 tylfter sagtømmer og 22 favner ved. Utsæden var på 9 tønner korn og 4 tønner poteter. Gården hadde et jordbruksareal på 140 dekar. Det ble dyrket 10 dekar hvete, 20 dekar havre, 3,5 dekar grønnfôr, 10 dekar poteter og 6 dekar fôrnepe. På gården var det 140 frukttrær og 19 bærbusker. Besetningen var på 4 hester, 3 kalver, 4 okser, 1 kvige og 10 kyr. På gården var det også 4 griser og 30 høns.

Småbruk utskilt fra Horni

De to småbrukene Rønningen og Hornienga ble skilt ut fra Horni.

Rønningen

Bruksnr. 64/7, eller Nyrønningen som det tidligere ble kalt, er et småbruk under Ramsås, som ble skilt ut fra Horni og oppdyrket etter 1850. I 1939 var bruket 118 dekar stort, hvorav 80 dekar var skog opp mot Ramsås. Besetningen var da 1 hest, 3 kyr, 1 kvige, 3 kalver, 3 okser, 1 purke og 4 smågris. Det ble dyrket hvete på 2 dekar, havre på 6 dekar og poteter på 3 dekar.

Hornienga

Bruksnr. 64/5, er et småbruk nede ved Ringeriksveien som er skilt ut fra Horni. I 1939 var bruket 22 dekar stort. Halvdan Skui hadde 1 gris og 20 høner. Han dyrket 7 dekar hvete og 2,5 dekar poteter. I hagen var det 3 sommerepletrær og 10 bærbusker. Etter krigen til ca 1970 har det vært frilandsgartneri som solgte sine produkter på torvet i Sandvika.

Husmannsplasser under Horni

Under Horni lå husmannsplassene Kalveløkka, Jordbru, Bakken, øvre og nedre Libakke, Gamle Rønningen og Gamle Persbråtan.

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Horni (gård i Bærum) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.913927779691804° N 10.455930090551764° Ø