Isielva

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Demningen til Bjørum Sag i Isielva, nederst i Kjaglidalen ved dagens E16.
Foto: AB-leksikon

Isielva har sitt utspring nær det tidligere serveringsstedet Bureheim ved Krokskogveien i Hole. Elva renner gjennom Djupedalen i Hole som fortsetter i Kjaglidalen i Bærum, en typisk v-dal med bratte sider. Større tilløp er Rustanelva og Urselva, og etter ca. 18 km går elva sammen med Lomma ved Vøyenenga. Lomma renner i sin tur ut i Sandvikselva som renner ut i Oslofjorden ved Sandvika. Disse elvene tilhører Sandviksvassdraget. Nedre del av Isielva er lakseførende. Elva har navn etter gården Isi.

Isielva har et rett elveløp med jevnt fall ned til nedre del, der den kommer over i ei tidligere elveslette på Vøyenenga. Elva får tilsig fra Stovibekken som er lagt i rør i nedre del. Nedbørfeltet er preget av jordbruksområder med noe løvskog. I nedre del er det i dag industriområder, og elveløpet er der endret til et relativt rett elveløp i det noen meandere er blitt borte. Langs Isielva går E16.

Elva var tidligere en viktig fløtningselv for tømmer fra Krokskogen og Kjaglia, som brakte tømmer til blant annet Bjørum Sag. Etter andre verdenskrig ble noe av tømmeret lastet over på tømmerbil og fraktet til Follum Fabrikker ved Hønefoss.

Isielva har vært en rik fiskeelv med stor lakse- og ørretbestand.

Eksterne lenker


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Isielva er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.