Hønefoss

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hønefoss' gamle byvåpen.
Noen av byggene til Edward Lloyd Ltd tilhørende Hønefoss Brug ved Hønefoss bru.
Foto: Siri Johannessen (2019).

Hønefoss er et tettsted med bystatus nord for Tyrifjorden i Ringerike kommune. Det er kommunens administrasjonssenter og største tettsted, med et folketall på omkring 16 260 (2020)[1]. Bystatus ble gitt i 1852, og Hønefoss kommune ble dermed oppretta. Da byen ble innlemma i storkommunen Ringerike i 1964, ble bystatusen overført til den nye kommunen.

Byen ligger der Begna danner Hønefossen, og har navn etter fallet. Nedenfor fossen møter Begna Randselva, og Storelva oppstår. Dannelsen av et tettbygd område tok sannsynligvis til på 1600-tallet, og var sentrert om sagbrukene ved elvene. Bebyggelsen ble reist på sandsletter og terrasser langs Begna og Randselva. Etter 1814 gikk det nedover med sagbruksvirksomheten, men Hønefoss ble redda av at bygda hadde blitt et viktig handels- og håndverkssentrum for Ringeriksbygdene. Det var denne posisjonen som handelssted som førte til at bystatusen ble tildelt i 1852. En følge av bystatusen var at Hønefoss distriktsfengsel ble åpnet i 1864.

I 1868 åpna Randsfjordbanen. Dette gjorde det mer attraktivt å drive industri i området, og man fikk nye treforedlingsbedrifter og kraftindustri langs elvene. Dette førte med seg kraftig vekst fra omkring 1875 til omkring 1920. I 1909 ble også Bergensbanen anlagt, noe som styrka mulighetene i Hønefoss. Bedriften som ble ledende på Hønefoss var Follum Fabrikker, som ble en del av Norske Skog. Den ble nedlagt i mars 2012.

Det er fortsatt en del industribedrifter i Hønefoss, men byen er nå først og fremst handels- og servicesentrum for Ringerike. Hønefoss trekker også folk fra deler av Hadeland og de nedre delene av Hallingdal og Valdres. Byen har flere videregående skoler, folkehøyskole og en avdeling av Høgskolen i Buskerud. Statens kartverk og Ringerike sykehus holder også til på Hønefoss.

Det var tidligere betydelig militær aktivitet i området, med flere skoler og øvingsavdelinger som Ingeniørvåpenets leir på Hvalsmoen. Alle militære forlegninger og institusjoner har blitt nedlagt.

Lokalavisa for Hønefoss er Ringerikes Blad. Det finnes også ei gratisavis, Ringerikes Budstikke, med ti utgaver i året og den nettbaserte RingeriksAvisa.

Ringerikes museum holder til på Norderhov, men eier også Riddergården fra 1730-åra på Hønefoss. Ved denne lå også det fasjonalble Glatved Hotel til det brant i 1941.

Referanser

Kilder

Koordinater: 60.16799° N 10.25646° Ø