Johan Christian Hauch

Johan Christian Hauch (født 15. februar 1760 i København, død 15. august 1819 i Fredrikshald) var amtmann i Smaalenenes amt.

Han var sønn av senere overkrigssekretær og generalløytnant Andreas Hauch (1708–1782) og Sophia Stürup (1731–1760).

Den 29. mai 1792 ble han gift i sitt hjem i Christiania med Pauline Christine Rye (1770–1850), datter av kaptein og senere oberstløytnant Frederik Christian Rye og Ingeborg Andrea Reesen.[1]

Han gikk på Sorø akademi i 1766, og ble cand.jur. 1781. Fra 1767 var han volontør ved kadettene. I 1781 ble han auskultant ved Rentekammeret.

Hauch overtok embetet som amtmann i Smaalenene (Østfold) etter sin bror Frederik Hauch i 1789, og satt i embetet til 1794.

Han ble toll- og konsumpsjonskasserer i Kolding i 1798, og i Drammen 1804–1810.

Hauch fikk rang av kammerjunker i 1781 og senere kammerherre.

Referanser

  1. Johan Christian von Hauch i Ministerialbok for Oslo Domkirke prestegjeld, Vår Frelsers menighet 1787-1806 fra Digitalarkivet.

Litteratur og kilder