Johan Frederik Leben

Johan Frederik Leben, (død 1744), dansk-norsk offiser.

Han var fenrik i det danske hjelpekorpset i Brabant i 1702, løytnant i 1704 og kapteinløytnant i 1706. Leben ble kaptein ved dragonene i 1709 og rittmester ved 2. Jyske nasjonale rytterregiment i 1714. Han fulgte med dette regimentet til Norge i 1718, hadde post på Iddesletta med 60 dragoner under Karl XII’s angrep, men trakk tilbake uten å ha løsnet skudd. Han ble major i 1718 og oberstløytnant i 1733, karakterisert oberst ved kavaleriet 1734 og overfører for Drabantgarden i Danmark fra 1735. 12.desember 1740 ble han kommandant på Akershus festning og samtidig direktør for Kvesthuskassen. Han var gift med Elisabeth Charlotte Ursula Sophia von der Lühe, datter av oberst Caspar Otto v. d. Lühe.

Kilder

  • C. Anker: «Biografiske data over 330 norske generalspersoner», Kristiania 1885.
  • Olai Ovenstad: «Militærbiografier over den norske hærs offiserer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814», Oslo 1948.
  • J. C. W. Hirsch og K. Hirsch: Fortegnelse over danske og norske offiserer (Slektshistorisk forlag 2014).