Johan Henrik Rye (1787–1868)

Johan Henrik Rye (født 1. november 1787 i Bø i Telemark, død 14. juli 1868 i Christiania) var jurist og politiker. Han var sønn av oberstløytnant Mathias Andreas Rye og Elisabeth Johanne Lind. Johan Henrik Rye var broren til den kjente offiseren Olaf Rye. Han var gift med Jacobine «Bina» Ulrica Ulstrup (1784-1851). Sammen fikk de datteren Thale Cathrine, som ble gift med embetsmann, stortingsrepresentant og statsråd Niels Mathias Rye (1824-1905).

Johan Henrik Rye.

Liv

Johan Henrik Rye hadde eksamen fra Krigsskolen i 1809 og juridisk embetseksamen i 1812. 1809-1814 var han premierløytnant ved Københavns infanteriregiment. I 1814 ble han innvilget avskjed som dansk offiser. Rye var fra 1816 ekspedisjonssekretær i Marinedepartementet, senere Finansdepartementet.

Han var byfogd i Larvik 1828-1831 og amtmann i Jarlsberg og Laurvig amt 1829-1833. Rye ble deretter utnevnt til høyesterettsassessor. I 1834 var han medlem av kommisjonen som utarbeidet formannskapslovene. 1844-1866 var Rye byskriver i Christiania.

Han var suppleant for valgkretsen Larvik og Sandefjord i 1833. Rye satt som representant nr. 4 for valgkretsen Christiania 1836-1838 og 1839-1841, som representant nr. 2 for valgkretsen Christiania 1842-1844 samt som representant nr. 4 for valgkretsen Christiania og Lillehammer 1845-1847. 1836-1837 var han stortingspresident sammen med Søren A. W. Sørenssen.

Rye ble i 1847 utnevnt til ridder av St. Olavs orden og forfremmet til kommandør i 1867. Han ble også tildelt den danske Dannebrogordenen og den svenske Nordstjerneordenen.

Annet

 
Johan Henrik Rye er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Johan Henrik Rye er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo, i en grav med en rekke slektninger.

Rye eide nåværende Storgata 24 1833-omkring 1840.

Kilder


  Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Johan Henrik Rye» fra Wikipedia på bokmål og riksmål og kan kopieres, distribueres og/eller endres slik det er angitt i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For en liste over bidragsytere til den opprinnelige artikkelen, se endringshistorikk knyttet til den opprinnelige artikkelen. For en liste over bidragsytere til denne versjonen, se endringshistorikk knyttet til denne siden.
Artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon.