Johan Koren (1828–1909)

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 30. nov. 2020 kl. 14:01 av JhsBot (samtale | bidrag) (bot: Retter artikkelnavn i oppslagsord)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Koren.
Foto: Ukjent, hentet fra Heibo (red.): Slekten Koren ( 1941).

Bøicke (Bøycke) Johan Rulffs Koren (født 18. august 1828 i Bergen, død 18. juni 1909 i København) var marineoffiser med en variert karriere. Han var kontreadmiral og sjef for marinen, ordfører i Horten og i 1884 statsråd og sjef for marine- og postdepartementet i Christian Schweigaards kortvarige ministerium.

Familie

Johan Koren var sønn av skipsfører Paul Skonevik Stub Koren (1794-1842) og Henriette Christiane Rulffs (1794-1871). Faren omkom under jordskjelvet på Haiti i mai 1842. Han var først gift med (Marie) Louise Mynster (1831-1884), deretter med enkefru Helga Holmsen, født Young (1844-1894). Han var bror av biskop Ulrik Vilhelm Koren (1826-1910) og var brorsønns sønn av Eidsvollmannen Arnoldus von Westen Sylow Koren (1764–1854).

Liv og virke

Johan Koren vokste opp i Bergen. Som 15-åring i 1843 ble han opptatt på SøkadetinstituttetFredriksvern i Stavern. Sjøkadetter ble på denne tiden vervet før de var ferdige med sin ordinære skolegang. I 1847 ble han surnumerær sekondløytnant.

Koren ble først beordret til tjeneste ved Verftskorpsets håndverkskompani fra 1. november 1847, men allerede senere samme måned fikk han et halvt års permisjon for å oppholde seg i Drammen for å virke som navigasjonslærer. Sommeren 1848 tjenestegjorde han som skipsoffiser på fregatten «Freia», og fra november samme år hadde han igjen et halvt års permisjon, denne gang for å virke som navigasjonslærer i Porsgrunn.

Fra sommeren 1849 til sommeren 1852 gikk Koren på Den militære høyskole. Deretter tjenestegjorde han noen måneder som styrmann på dampskipet «Constitutionen», og fra november 1852 hadde han igjen et halvt års permisjon, denne gang for å virke som lærer ved sjømannskolen i Halden.

Sommeren 1853 var Koren skipsoffiser på skonnerten «Sleipner», og fra slutten av september samme år ble han avgitt til Marinedepartementets tjeneste i skipsbygningsanliggender. I 1858 ble Koren forfremmet til premierløytnant, og ble samme år beordret til assistent ved Marinens land- og vannbyggingsvesen.

Koren var også lærer i engelsk ved Horten tekniske skole fra skolens opprettelse i 1855 til 1875, og han var en periode også medlem av skolens styre.

I 1863 ble Johan Koren oppnevnt som medlem av en kommisjon som skulle utarbeide forslag angående Karljohansverns befestning, og ble i den anledning i 1864 sendt til Nord-Amerika for å studere USAs forsvarsvesen.

Etter å ha vært med i en kommisjon for å utføre forsøk med undervannsminer, ble Koren i 1870 bestyrer av Marinens torpedovesen. Han ble samme år forfremmet til kapteinløytnant, og avanserte videre til kaptein i 1874. I denne perioden foretok Koren en rekke studiereiser til utlandet for å studere nyvinninger innen torpedo- og mineteknikk. Han var også medlem av en rekke kommisjoner. I 1882 ble han utnevnt til kommandørkaptein.

Koren, som var bosatt i Horten i en årrekke, var med i byens politiske liv som medlem av kommunestyre og formannskap. Han var varaordfører 1866-1867 og 1869, 1870-1873 og 1882-1884. Han var ordfører i Horten i 1868. Ved folketellingene både i 1865 og 1885 er han oppført på adressen Nedre Keisermark 27.

3. mai 1884 ble Johan Koren utnevnt til statsråd og sjef for marine- og postdepartementet i Christian Homann Schweigaards ministerium (Aprilministeriet). Samtidig ble han utnevnt til kommandør.

Da regjeringen gikk av allerede 26. juni 1884 gikk Koren tilbake til stillingen som sjef for torpedovesenet. Han satt i stillingen til 1886, da han ble utnevnt til sjef for Sjømilitære korps. Han var også i denne tiden med i flere kommisjoner, blant annet var han 1891-1892 formann i en kommisjon som utarbeidet en generell plan for landets forsvarsvesen. Kommisjonens arbeid førte blant annet til at kystfestninger ble anlagt ved Agdenes og Bergen.

I november 1891 ble Koren utnevnt til kontreadmiral og sjef for Marinekommandoen. Han satt i stillingen til juli 1893, da han søkte avskjed etter å ha kommet i konflikt med den politiske ledelsen om bruk av marinenes ressurser ved innenrikspolitiske hendelser.

Etter sin avskjed flyttet Koren til Jeløya, til eiendommen Alby. Da kona døde i 1894 leide Koren Johan Thornes store villa i Moss, og levde tilbaketrukket. Høsten 1905 flyttet han til København etter unionsoppløsningen, som han ikke støttet helhjertet opp om. Her bodde han til han døde i 1909.

Ettermæle

Johan Koren er gravlagt på Horten kirkegård.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en bok om slekten Koren (Heibo (red.) 1941) ga kommandør Sven Oppegaard denne beskrivelsen av Johan Koren (utdrag):

Koren var en vakker, høyreist offiser med fremragende begavelse og høy dannelse, en fin, etisk personlighet med dype religiøse og humanitære interesser. Hele hans fremtreden bar preget av en storstilet karakter med utviklet selvfølelse, og hans måte å være på vant ham mange venner. Korens far omkom under et jordskjelv på Haiti 7. mai 1842. Hans mor ble sittende igjen i små kår og fikk hjelp av familien. Koren glemte aldri dette og var gjennem alle år en villig bidragsyter, når noen i slekten var i vanskeligheter.

Etter sin død i København ble Johan Koren fraktet tilbake til Norge. Han ble gravlagt fra Horten kapell 25. juni 1909 og er gravlagt på nærliggende Horten kirkegård. Tittelen Kontreadmiral er benyttet på gravminnet. Aftenposten omtalte begravelsen i sitt aftennummer 25. juni 1909 (utdrag):

Begravelsen, der fandt sted kl. 2 ½ idag fra Hortens kapel, var meget høitidelig. Foran kirkegaarden var reist flagstænger med store marineflag paa halv stang. Kapellet var pyntet med levende vexter, og flag paa halv stang var reist udenfor. Blandt de tilstedeværende saaes fhv. statsminister Løvenskiold og de forhenværende statsraader Thorne og høiesteretsassessor Reimers, en række høiere sjøoffiserer og flere af avdødes gamle venner fra Horten, Kristiania og Moss, samt familien.

Koren ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1876 og i 1891 til kommandør av 2. klasse. Han hadde også en rekke utenlandske ordener.

Kilder

Faksimile fra Aftenposten 25. juni 1909: utsnitt av omtale av Johan Korens begravelse i Horten.

Eksterne lenker