Jomfrubråtveien

Jomfrubråtveien i bydel Nordstrand i Oslo kommune tar av i sørlig retning fra en nordgående grein av Kongsveien ved Sjømannskolen på Ekeberg. De første 520 meter av veien går som gang- og sykkelvei gjennom Ekebergskogen fram til snuplassen ved Svenskesletta, også kalt Tyskersletta og Hundesletta. Herfra fortsetter veien som vanlig villavei til Ekebergveien nær Holtet skole på Jomfrubråten. Mellom Jomfrustien og Sandstuveien går veien langs nordsiden av Sportsplassen.

Jomfrubråtveiens start fra sidegrein av Kongsveien ved Sjømannsskolen.
Foto: Roy Olsen (2008).
Jomfrubråtveien sett sørover ved nr. 38.
Foto: Roy Olsen (2008).
Jomfrubråtveien sett sørøstover fra Sandstuveien.
Foto: Roy Olsen (2007).
Jomfrubråtveien sett vestover fra Skoleveien.
Foto: Roy Olsen (2008).
Jomfrubråtveien sett østover fra Marienlundveien.
Foto: Roy Olsen (2008).
Jomfrubråtveien sett fra veiens endepunkt i Ekebergveien.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Jomfrubråtveien er et gammel veinavn, som offisielt ble stadfestet i 1923. Veien er en gammel vei til gården Jomfrubråten, og preges i dag av villabebyggelse.

Vestfra er den tilstøtende til Frierveien og Jomfruhagen, er tilstøtende til, krysser Marienlundveien og er tilstøtende til Skoleveien.

Eiendommer

Nr. Oppført Type Historie Bilde
21 Ca. 2004  Enebolig  
23 1878 Våningshus «Elverhøy» Hovedhus fra 1878, øvrige bygninger ble revet i 1995. Trolig oppført som sommerbolig. Det har tidvis vært drevet jordbruk på eiendommen.  
27-29 1981-82 Rekkehus 8 rekkehus. Her lå tidligere en gammel villa med det passende navnet Utsikten.
30 1850-åra Arbeiderbolig «Midtgården», 2-etasjes arbeiderbolig med loftsleiligheter og svalganger. Oppført i 1850-åra. Bygningen ble kjøpt av Kristiania kommune i 1916 og hadde da 8 leiligheter der det bodde store familier. Huset skulle rives ifølge søknad fra 1937, men krigen kom før dette var gjort. Restaurert av OBOS.  
31C 1896 Villa «Mellombråten», seinere kalt «Kilden» fra 1896. Serveringssted til 1917. Villa i sveitserstil med tårn.  
32 1850-åra / 1991 Borettssamlaget Jomfrubråten, to rekkehus oppført av OBOS 1991 samt et rehabilitert våningshus fra 1850-åra.
36 Villa  
39 Villa I hagen står to furuer, fredet som naturminne i 1960.
41 Lille Jomfrubråten. Her ble det drevet kafe til 1917.
44 Villa  
47A Våningshus Våningshuset på Jomfrubråten gård.  
48 Villa  
50 1918 Villa «Villa Lidskjalv», nybarokk villa med mansardtak oppført i 1918 etter tegninger av arkitekt Sverre Knudsen. Fram til 1929 bodde glassmester Gustav Adolf Larsen med familie her, deretter dr. med. Alfred Sundvald med hans kone, tannlege Marie Alvilde, deres seks barn, barnepike og stuepiker.  
58 1917 Villa «Villa Fenia», nybarokk villa fra 1917, byggherre var sjøkaptein og hotelleier Axel Nyberg. Ombygget til tomannsbolig rundt 1950.  
58B Villa Villa i funkisstil.  
60 Villa  
75 Villa  

Galleri

Kilder

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kartverket: Norgeskart
  • Medlemsblad for Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening: Lokalhistorie 3, 2007 (PDF).


Koordinater: 59.89817° N 10.76024° Ø