Ekebergveien (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ekebergveien sett vestover fra krysset med Konows gate og Alnafetgata. Gamlebyen menighetshus til høyre, i dag tilhørende Den etiopisk-ortodokse kirke.
Foto: Roy Olsen (2005)
Ekebergveien sett nedover mot Konows gate.
Foto: Roy Olsen (2015)
Ekebergveien sett vestover ved Oppegårdgata.
Foto: Roy Olsen (2008)
Ekebergveien sett nordover ved krysset med Valhallveien og Stamhusveien.
Foto: Roy Olsen (2008)
Ekebergveien sett nordover på Ekebergsletta.
Foto: Roy Olsen (2015)
Ekebergveien sett nordover ved Bekkelagshallen og Holtet skole.
Foto: Roy Olsen (2008)
Ekebergveien sett sørover fra Jomfrubråtveien. Huset til høyre, nr. 131 B, er våningshuset på tidligere Øvre Holtet gård.
Foto: Roy Olsen (2008)
Ekebergveien på Holtet sett sørover ved Steinhammerveien.
Foto: Roy Olsen (2008)
Ekebergveien sett norover ved Kastellet holdeplass.
Foto: Roy Olsen (2014)
Ekebergveien sett sørover ved Lindbäckveien.
Foto: Roy Olsen (2008)
Ekebergveien sett nordover ved Ljabru holdeplass.
Foto: Roy Olsen (2009)
Ekebergveien sett nordover ved Sandstuveien. Husene til venstre tilhører Holtet hageby.
Foto: Roy Olsen (2010)
Ekebergveien sett sørover på Ljabru. Nr. 256 til venstre.
Foto: Roy Olsen (2009)
Ekebergveien sett nordover mellom Rosendalsveien og Knud Øyens vei.
Foto: Leif-Harald Ruud (2023).
Ekebergveien sett sørover i enden mot Ljabruveien.
Foto: Roy Olsen (2008)
Parti av Ekebergveien i 1957, rett ved Gamlebyen kirke. Den hvite bygningen på høyre side er nr. 3, med firmaet Norsk Calefax, nå bebygd med leiegårder.
Foto: Ukjent
Ekebergveien ved Nordstrand kirke. Kirkegårdsmuren til høyre.

Ekebergveien ligger i bydelene Gamle Oslo og Nordstrand i Oslo. Den strekker seg fra Oslo gate i Gamlebyen, over Ekeberg, Bekkelagshøgda og Nordstrandshøgda fram til Ljabruveien. Den var opprinnelig gårdsvei til Ekeberg over Ekebergsletta, og ble allerede på 1600-tallet anlagt som hovedvei fra Christiania til København, Den Fredrikshaldske kongevei. Dagens navn ble vedtatt i 1879, etter at området hadde blitt innlemma i byen året før.

Det er en lang vei, som har en noe spesiell sammensetning av bygninger: Det er to kirker (Gamlebyen og Nordstrand med to gravlunder (Gamlebyen og Nordstrand) og tre skoler (Brannfjell, Bernhus/Bekkelaget og Nordseter) langs veien. Man finner også andre institusjoner, gårder, eneboliger og terrassehus.

Eiendommer

Nr. Oppført Type Historie Bilde
1 1734 og senere Oslo Hospital
Gamlebyen kirke
Oppr. Fransiskanerklosteret, fra 1538 Oslo Hospital. Gamlebyen kirke tilhører hospitalet og ligger på samme eiendom. Oslo, Ekebergveien 1, Oslo hospital.jpg
Oslo, Ekebergveien 1, Gamlebyen kirke.jpg
2 Gamlebyen gravlund Innvia 1874 med eldre del som strekker seg tilbake til Fransiskanerklosterets tid. Gamlebyen gravlund Oslo 2012.jpg
3 Verksted Maskinverkstedet Norsk Calefax[1]. Revet ca. 2005 Oslo, Ekebergveien 003.jpg
3A-J ca. 2006 Leiegårder Tidl. maskinverkstedet Norsk Calefax[2]. Nå tre sammenføyde leiegårder.
4 Gammelt murhus Står tomt eller i bruk som lager. Oslo, Ekebergveien 004.jpg
5A-F Boligblokker
7A-Z Boligblokk Ekebergveien 5-7 i Oslo.JPG
8 Gammelt trehus Står tomt eller i bruk som lager. Oslo, Ekebergveien 008.jpg
10 omkr. 1870–1900 Tomannsbolig Gammelt bolighus. Inne i gården ligger nr. 12A/B, også en tomannsbolig oppført 2016 på samme eiendom. Oslo, Ekebergveien 010.jpg
16A omkr. 1850–1875 Bolig
16B 1800-tallet Bolig
18 1800-tallet Bolig Oslo, Ekebergveien 018.jpg
22 1800-tallet Bolig
24 1800-tallet Bolig Oslo, Ekebergveien 024.jpg
25 Bolig Oslo, Ekebergveien 025.jpg
26 1800-tallet Bolig
27/29 Boligblokk 2-delt boligblokk med seks boenheter i hver del. Oslo, Ekebergveien 027-29.jpg
28 Bolig
30 Bolig
32 Bolig
34 Bolig
36 Bolig
38 Bolig
44 Bolig
52 Ca. 1903 Bolig Villa i sveitserstil. Oppført for lærer og forfatter Hans Hegna (1863–1945) Oslo, Ekebergveien 052.jpg
65 Gård Ekeberg Oslo, Ekebergveien 065.jpg
70 Barnepark Eikaberget barnepark Oslo, Ekebergveien 070.jpg
101 1973 Idrettsanlegg Ekeberg idrettshall Ekeberghallen.jpg
103 Kafé m.m. Søylehuset Cafè og Ekeberg Minigolf Park. Søylehuset Petersborg fra 1800. Flyttet fra Bergsløkken og oppsatt på Ekebergsletta i 1966. Huset brukes i dag som kafé. Oslo, Ekebergveien 103.jpg
Oslo, Ekebergveien 103, Ekeberg minigolf.jpg
105 1881 Plass Husmannsplassen Smedstua, «Hotellet», en periode speiderhus, eies av Bydel Nordstrand. Frivillighetssentral. Står nr. 103 på veggen, så det må ha vært en omnummerering. På oppslag på veggen står: SMEDSTUA «Hotellet» oppført i 1880. Smedstua småbruk under Ekeberg hovedgård lå på østsiden av veien. (B.L.F. 2002). Oslo, Ekebergveien 105.jpg
109 1994 Idrettsanlegg KFUM: klubbhus, KFUM-hallen (flerbrukshall) og KFUM Arena (fotballbaner fra 2007)
111 1972 Skole Ungdomsskolen Brannfjell skole. Brannfjell skole i Oslo 002.JPG
115A/B 1924–1928 Bolig Huset har 4 eierseksjoner og er en del av Holtet Hageby. Husets nordre halvdel har adresse til Einerveien 23/25 Ark. Jacob Christie Kielland/Gunnar Bjerke. Oslo, Ekebergveien 115.jpg
117A-D 1924–1928 Bolig Huset har 4 eierseksjoner og er del av Holtet Hageby. Ark. Jacob Christie Kielland/Gunnar Bjerke. Oslo, Ekebergveien 117.jpg
119 1924–1928 Bolig Huset har 4 eierseksjoner og er del av Holtet Hageby. Ark. Jacob Christie Kielland/Gunnar Bjerke. Oslo, Ekebergveien 119.jpg
119B 1924–1928 Bolig Del av Holtet Hageby. Ark. Jacob Christie Kielland/Gunnar Bjerke.
120 1895 Vårli Småbruk, våningshuset bevart.
122 1962/1989 Bekkelagshjemmet Sykehjem, eies av Bekkelaget menighet og drives av Kirkens Bymisjon. Innvia 1962, ny bygning 1989, omsorgsboliger i den gamle.
124 2000 Skole Holtet videregående skole. Realskole 1939, gymnas 1945. Nybygg 2000.
125 1899 Marienlund Våningshus fra 1899 på 125a, ombygd stall på 125c.
127B Forretningsbygg Pizzarestauranten Flamenco. Ekebergveien 127B i Oslo.JPG
128A Enebolig Med sokkelleilighet. Oslo, Ekebergveien 128 A.jpg
128B Enebolig Oslo, Ekebergveien 128 B.jpg
(129) Bolighus Revet i 2015 Oslo, Ekebergveien 129.jpg
131A
131B Gård Våningshuset på tidligere Øvre Holtet gård. Oslo, Ekebergveien 131 B.jpg
131C
133 1859 Skole Tidligere Bernhus skole. Inngår nå i Bekkelaget skole, huser Aktivitetsskolen. Oslo, Ekebergveien 133.jpg
143 Trehus Kalles Tante Sophies hus. Ekebergveien 143 i Oslo.JPG
138 Omkr. 1925 Enebolig Ombygd fra stall i slutten av 1920-årene. Revet i 2021 og erstattet av to tremannsboliger. Oslo Ekebergveien 138 210511.jpg
145 Forretningsbygg Jacobs, den første Jacobs-butikken, i dag del av kjede eid av NorgesGruppen. Ekebergveien 145 i Oslo Jacobs.JPG
146C, 146D Villa Oslo Ekebergveien 146CD 230223.jpg
147 Forretningsbygg Del av butikken Jacobs (nr. 145). Tidligere tunet på gården Bernhus; våningshuset ble revet 1988 for å utvide Jacobs.
148 Villa Oslo Ekebergveien 148 230223.jpg
150A Omkr. 1934 Villa Funksjonalisme. Arkitekter Henrik Nissen d.y. og Gunnar Brynning Ekebergveien150A.jpg
152A Villa Oslo Ekebergveien 152A 230223.jpg
154 Før 1910 Enebolig Sammenbygd med nr. 152F Ekebergveien 154 220922.jpg
154B Firemannsbolig Oslo Ekebergveien 154B 230223.jpg
157 Omkr. 1925 Villa Ekebergveien 157 220922.jpg
161 1936 Villa Trevilla over to etasjes i byggmesterfunkis, ark. J. Eriksen. Furua på tomta ble freda som naturminne 29. september 1959[3].
163 1925 Villa Ekebergveien 163 220922.jpg
173 1879 Plass Husmannsplassen Sørli under Nordseter. Har gitt navn til boligstrøket Sørli. Våningshuset bevart.
174 1928 Kastellet brannstasjon Ansvar for brannberedskap i Oslo sør. Ekebergveien 174 i Oslo Kastellet brannstasjon.JPG
175A Forretningsbygg Ekebergveien 175A i Oslo.JPG
177F Bolig Firemannsbolig, tidligere nr. 177. I 2016 ble det i tillegg oppført to rekkehus på tomta med hhv. 2 og 3 boenheter (nr.177 A/B og C/D/E) Oslo, Ekebergveien 177.jpg
178 Forretningsbygg Ekebergveien 178 i Oslo.JPG
184 1905 Villa Gnr. 157/25, Villa Nordkap. Arkitekt Eduard Carlén Oslo Ekebergveien 184 230831.jpg
187 Bolig Ekebergveien 187 i Oslo.JPG
192E Stue Ekebergveien 192E i Oslo.JPG
194A Arbeiderbolig
195 Forretningsbygg Matkroken-butikk Ekebergveien 195 i Oslo.JPG
196 Bolig I sveitserstil. Ekebergveien 196 i Oslo.JPG
197C Enebolig Oslo, Ekebergveien 197 C.jpg
200A 1968/2014 Nordseter skole Ungdomsskole. Ny fløy på 7 480 m² sto ferdig i 2014. Den var bygget for 630 elever og sammen med den gamle bygningen fikk skolen plass til rundt 1 130 elever. Nybygget er tegnet av Planforum arkitekter. Oslo, Ekebergveien 200 A.jpg
201 Ekebergveien 201 i Oslo.JPG
208 Skovheim allsenter og eldreboliger Drives av Kirkens Bymisjon.
210B ca. 1913 Villa Skovheim. Utskilt fra gnr. 183/6 i 1886. Eier fra 2014, Kirkens Bymisjon. Tegnet av arkitekt Finn Horn. Byste av Hermann Scheibler på eiendommen. Oslo, Ekebergveien 210 B.jpg
212 1899 Bolig Arkitekt Eduard Carlén, oppført for kunstsmed og fabrikkeier Rudolf de Linde som flermannsbolig, Linde solgte boligen til nåværende familie i 1905. Til salgs i 2021, bestående av tre leiligheter. På Gul liste. Oslo, Ekebergveien 212.jpg
213 Enebolig Oslo, Ekebergveien 213.jpg
214 omkr. 1870–1900 Bolig I sveitserstil.
215A Bolig Lilleheim. Ekebergveien 215A i Oslo.JPG
215B Bolig Ekebergveien 215B i Oslo.JPG
219A Bolig Oslo, Ekebergveien 219 A.jpg
219B omkr. 1870–1900 Bolig I sveitserstil. Ekebergveien 219B i Oslo.JPG
219C Bolig Ekebergveien 219C i Oslo.JPG
221A Bolig Ekebergveien 221A i Oslo.JPG
225 1917 Villa Nordstrand prestebolig Oslo Ekebergveien 225 230210.jpg
226A-C/228A 2017 Boligblokk To eldre hus revet i 2015. Oslo, Ekebergveien 226 A-C.jpg
227 2016 Rekkehus Opprinnelig eiendommen Lilleby med gnr. 183/3. Bygningsmassen fra 1800-tallet ble erstattet av en tomannsbolig i 1956, og denne ble igjen revet ved oppføringen av rekkehusene.
228B Forretningsbygg Ekebergveien 228B i Oslo.JPG
230 Murgård Begravelsesbyrå og andre virksomheter. Ekebergveien 230 i Oslo.JPG
231 Bolig Gnr. 183/8. Huset ble revet i 2015. Pr. 2021 står tomta ubebygd. Oslo, Ekebergveien 231.jpg
232 Trehus Kobro blomster. Revet høsten 2022. Ekebergveien 232 i Oslo.JPG
233 Forretningsbygg Ekebergveien 233 i Oslo.JPG
234 Omkr. 1898 Villa Ekebergveien-234-220909.jpg
235 Forretningsbygg Ekebergveien 235 i Oslo.JPG
236–238 1866 Nordstrand kirke og kirkegård Nordstrand kirke Oslo august 2015 3.JPG
Nordstrand kirkegård Oslo august 2012.jpg
237 omkr. 1902–1905 / 1910 Landhandleri Flere bygninger tilhørende tidligere Norstrand landhandleri. Ekebergveien 237 i Oslo (2).JPG
Ekebergveien 237 i Oslo.JPG
239 Bolig «Frydenborg», hus i sveitserstil. Oslo, Ekebergveien 239.jpg
241 Tre bolighus Tidl. Villaen «Løvås». Gerd Vold Hurum, motstandskvinne og koordinator for Kon-Tikiekspedisjonen, vokste opp i dette huset. Løvås Ekebergveien 214 Nordstrand 1927.jpg
243 1991 Nordstrand bydelshus
246 1916 Villa Opprinnelig våningshuset på Vestre Lensmannsseter, ombygd til dagens utseende i 1916 etter tegninger av arkitekt Trygve Hassel Gierløff Oslo Ekebergveien 246 ver02 221202.jpg
249 1800 Gård Lensmannsseter, våningshus bevart fra gården. Navn etter lensmann Berthold Knopf, eier 18001820. Opprinnelig gnr. 183/1, bygningen har i dag gnr. 183/507. Ekebergveien249.jpg
250 Omkr. 1916 Villa Gnr. 183/76, skilt ut fra 183/2 i 1916. Fikk da navnet «Ragnaro». Sen sveitserstil. Har også tidligere vært prestebolig. Huset ble benyttet som location for barnehjemmet i filmen «I slik en natt» fra 1958. Oslo, Ekebergveien 250.jpg
251B 1928 Villa Arkitekt Bernhard M. Løvstakken Oslo Ekebergveien 251B 221202.jpg
252 Gård Tungebråten gård, driftsbygning og drengstue. Nordstrand Gjerdefabrikk holdt til i driftsbygningen til ca. 2015. Oslo, Ekebergveien 252.jpg
252B omkr. 1870–1900 Bolig
253A 1944 Firemannsbolig Sen funksjonalisme Oslo Ekebergveien 253A 221202.jpg
253B 1944 Firemannsbolig Sen funksjonalisme Ekebergveien 253B 220909.jpg
254A omkr. 1870–1900 Bolig «Furuly», villa i sveitserstil. Oslo, Ekebergveien 254.jpg
254B Omkr. 1991 Enebolig Oslo Ekebergveien 254B 230116.jpg
255 1935 Tomannsbolig Funksjonalisme Ekebergveien 255 220909.jpg
256 omkr. 1870–1900 Bolig I sveitserstil. Oslo, Ekebergveien 256.jpg
258 omkr. 1870–1900 Bolig Ekebergveien 258 220922.jpg
261A 1927 Villa Ekebergveien 261A 220909.jpg
263A 1920 Tomannsbolig Ark. Henrik Nissen (1888–1953) Ekebergveien 263A 220911.jpg
267 1923 Tomannsbolig Opprinnelig Nordstrand Boligselskap AS. Ekebergveien 267 220909.jpg
269 1923 Tomannsbolig Opprinnelig Nordstrand Boligselskap AS. Ekebergveien 269 220911.jpg
271 1923 Enebolig Opprinnelig Nordstrand Boligselskap AS. Huset sees i bakgrunnen på bildet av nr. 269.
275 1923 Tomannsbolig Opprinnelig Nordstrand Boligselskap AS. Ekebergveien 275 220909.jpg
277 1923 Tomannsbolig Opprinnelig Nordstrand Boligselskap AS. Ekebergveien 277 220911.jpg
279 1923 Tomannsbolig Opprinnelig Nordstrand Boligselskap AS. Ekebergveien 279 220922.jpg
283 1920 Villa Ekebergveien 283 220909.jpg
283B Omkr. 1970 Enebolig Ekebergveien 283B 220911.jpg
284A 1928 Villa Ekebergveien 284A 220909.jpg
286D 1929 Villa Ekebergveien 286D 220909.jpg
287 1932 Enebolig Modernisert i 1990-årene Ekebergveien 287 220909.jpg
290–296 1967 Terrassehus Arkitekt Dag Rognlien, noen av de første terrassehusene i Oslo Ekebergveien 290-296 220909.jpg
301–303 1951 Flerfamiliehus Enebolig og tomannsbolig i kjede Ekebergveien 301-303 220909.jpg
305–307 1951 Tomannsbolig To eneboliger i kjede Ekebergveien 305-307 220909.jpg
312 1969 Terrassehus Næringsdel på bakkeplan og leiligheter oppover i etasjene Ekebergveien 312 220909.jpg
313–327 1956 Bolig Åtte like tomannsboliger i en sørvendt stikkvei. Opprinnelig etablert som Mølleåsen Boligbyggelag. Ekebergveien313.jpg
320 Enebolig «Fredlund», villa i Sveitserstil. Oslo, Ekebergveien 320.jpg

Referanser

  1. Norsk Calefax A/S på industrimuseum.no
  2. Norsk Calefax A/S på industrimuseum.no
  3. Trevennen nr. 1 2008

Kilder


Koordinater: 59.8768459° N 10.7885914° Ø