Klara Skotte

Klara Skotte
Foto: Fra Totens bygdebok (1953)

Klara (Henriette) Skotte (født 27. juli 1889 i Lesja, død 1955) var lærerinne. Skotte var fra 1912 til 1920 ansatt ved en skole i Nord-Fron kommune, og begynte deretter som lærerinne på Nordli skole i Østre Toten. Blant elevene gikk hun under navnet Frøken Skotte. Hun var i flere år lærerinnenes representant i skolestyret i Østre Toten.

Skotte vokste opp på garden Nord-SkotteLesjaskogen, som datter av Paul (1843-1917) og Jøda (1851-1922) Skotte. Hun begynte ca. 1910 på lærerskolen i Elverum, der hun bodde i et hybelhus med mange andre skoleelever, både fra middel- og lærerskolen. Skotte tok eksamen i 1912. Også på nabogarden Sør-Skotte var det flere av barna som tok lærerutdanning på denne tida. En av disse var Ola Skotte.

Klara Skotte var engasjert i humanitært og religiøst arbeid. Hun hadde tilleggsutdanning fra kristelige ungdomsskoler, blant annet Viken på Gjøvik (1922 og 1935). Skotte arbeidde både i ungdomslag og søndagsskolen, og var formann i Nordre Totens avdeling av Den norske sjømannsmisjon. Hun var også varaformann i Østre Toten sanitetsforening.

Skotte var levende interessert i aktuelle samfunnsspørsmål. Hun var i mange år medlem av Hoff Radikale Folkeparti og Venstre.

Kilder og litteratur

Eksterne lenker