Kolbu kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kolbu kirke
Kolbu kirke 2011.jpg
Foto: Trond Nygård (2011).
Sted: Presterudgutua 68, Kolbu
Byggeår: 1730
Endringer: Restaurert 1825, 1870 og 1955.
Kirkegård: Kolbu kirkegard
Kirkesamfunn: Den norske kirke
Bispedømme: Hamar
Prosti: Toten
Prestegjeld: Kolbu
Fellesråd: Østre Toten
Sokn: Kolbu
Materiale: Tre
Tårn: Midttårn
Støpul: Nord for kirka
Døpefont: Fra 1730.
Altertavle: Av Christen Bruun, 1877, etter Adolph Tidemands «Oppstandelsen».
Orgel: Carsen Lund, 2005.
Sitteplasser: 400

Kolbu kirke er ei korskirke i tre fra 1730. Den står i Kolbu i Østre Toten kommune, og ble bygd for å erstatte Molstad kirke, som så ble revet i 1780-åra. Den eldste kirka i soknet var Dyste kirke.

Historie

Altertavla er laget av Christen Bruun i 1877, og er en kopi av «Oppstandelsen» av Adolph Tidemand. Originalen står i Bragernes kirke. Døpefonten er fra 1730, og er skåret ut i tre.

Flere gjenstander fra Dyste kirke ble overført til Kolbu.

Det er to klokker i tårnet. Den eldste er støpt lokalt i Kolbu av Anders O. Holte i 1862, mens de andre er laget i 1975/1976 av Olsen Nauen klokkestøperi. I en støpul nord for kirka henger ei klokke fra 1855.

Orgelet ble levert fra Carsen Lund i Danmark i 2005. Det første orgelet i kirka ble satt inn i 1784. Det ble erstatta av et bygd at totningen Even Andersen Engelstad i 1840. I 1893 kom det så et n nytt orgel fra Olsen & Jørgenssen i Kristiania. I 1961 ble det erstatta av et fra Berntsens orgelfabrikk i Snertingdal, og året etter ble orgelet fra Olsen & Jørgenssen satt i gravkapellet.

Gravkapellet sto ferdig i 1946. Da hadde man revet det meste av de gamle kirkestallene, siden man trengte parkeringsplasser for biler mer enn stall.

Kirka ble restaurert i 1825, 1870 og 1955. Ved den første av disse ble kirka malt innvendig av Peder Balke, som da var 21 år gammel.

Galleri

Gravminner

Litteratur og kilder