Snertingdal

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Snertingdal 1957. I midten Snartum, til venstre den gamle Segardskjerka.
Foto: Widerøe/Mjøsmuseet
Dagens sentrum i Snertingdal.
Kart over Snertingdal fra 1700-tallet.
Utsnitt av kart fra 1741, som viser Schnartingdahl som del av Bÿri Præstegield og Ringsiö som renner ut i Stok Elve. To sagbruk er nevnt - NiS Sage (Nøss sag?) og Drogset Sage. Kilde: Statens kartverk, historiske kart.

Snertingdal er ei bygd i Gjøvik kommune, nordvest for byen. Før 1910 hørte Snertingdal til Biri kommune, før bygda så var sjølstendig kommune fram til 1964. Ved sammenslåingstidspunktet hadde bygda 2 471 innbyggere.

Næringsgrunnlaget i Snertingdal har alltid vært dominert av jord- og skogbruk. Dette ble forsterka i mellomkrigsåra, da det ble oppretta et stort antall bureisingsbruk i bygda. Et av de få eksemplene på industri, om den ikke hadde mange arbeidsplasser, er den kjente Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i Snertingdal.

Bygdenavnet er en sammensetning av gardsnavnet Snartum og dal. Navnet ble fram til ca. 1920 skrevet med bestemt artikkel, altså Snertingdalen (navnet endret etter kongelig resolusjon 1917). Fortsatt uttales navnet i tråd med den gamle skrivemåten.

Snertingdalen som bygdenavn går tilbake til middelalderen (belagt skriftlig fra 1364), men i dagligtalen ble bygda lenge kalt Biridalen, i hvert fall så lenge dalen tilhørte Biri herred. I november 1901 skreiv Gjøviks Blad at «Graagjæs har været seet paa sin Reise til Syden nu i de sidste Dage. Lørdag i foregaaende Uge saaes en Flok drage over Biridalen». I Norske Gaardnavne heter det imidlertid at lokalt i Snertingdalen sa folk bare «Oppi dala» eller bare «Dala». Denne korte varianten er fortsatt vanlig å høre. Også dativforma brukes, særlig av eldre folk.

Næringsliv

 • A/S Snertingdal Auto, busselskap. 1914-
 • Bækkemellem & Kværnlien Møllebruk
 • Dal pensjonat
 • Furulund landhandleri
 • Haganæs & Lynghaug, Kirkestuen 1926-
 • Haugtun bensinstasjon
 • Johannes Nøss, Grande 1923-
 • Jon Bekken AS
 • K Austdal
 • K Haugerud Dagligvare
 • K Stormark Konfeksjonsfabrikk
 • Kalbakken & Co/L. Kalbakken & Sønn 1925-
 • Kvernlien Møllebruk
 • Kværnstuen Mølle
 • Lia Dagligvare ble drevet i Øvre Snertingdalen fra 1908 til 2012.
 • Lønnum Cirkelsag
 • Norsk Orgel-Harmoniumfabrikk A/S
 • Nyheim Dagligvare/Nyheim samvirkelag
 • Nyseth landbruksverksted
 • Nøss Møllebruk, Sag og Høvleri
 • Nøss pelsdyravl AS
 • O. L. Wold
 • Oluf Skonnord 1894-
 • Seegard Cirkelsag 1930-
 • Snertingdal bil- og landbruksverksted
 • Snertingdal bruk A/S
 • Snertingdal bulldozerlag
 • Snertingdal Finasenter
 • Snertingdal forbrukslag/handelslag 1909-
 • Snertingdal kommunale kraftanlæg
 • Snertingdal samvirkelag 1910-
 • Snertingdal Ysteri 1914-
 • Snertingdals koop. Selskap. 1916-
 • Strande pensjonat

Hoppbakker i Snertingdal

 • Midtsvebakken, Engumsroa (47 meter, fra før 1930, i bruk på 70-tallet)
 • Korpebakken, Hov (åpningsrenn 3. januar 1926 – siste renn 1970, i bruk på 80-tallet)
 • Lundsholmen, S.Lunden i Øvre Snertingdal (før 1923 – etter 1950-tallet)
 • Fangberget ved Onsrudvatna (siste renn i 1939)
 • Liten bakke på Skogheim skole
 • Vestersvebakken, Svearoa (30–35 m)
 • Rudshaugbakken, ved Granumsvegen (60 m, største bakken i dalen – stor nasjonalt også på den tiden)
 • Dølarobakken, Markeng (30 m, fra 1937, stillas revet 60-tallet)
 • Lønnumsbakken (i bruk 1977, 31,5 m)

Fotballbaner

 • Lia (nedlagt)
 • Lønnumsbanen (nedlagt)
 • Perstugguflåa
 • Skogheim

Politikk

Kilder og litteratur

Sentrum i Snertingdal sett fra Bergli.
Snertingdal sett fra Brenner.