Kraby stasjon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kraby stasjon.
Foto: Jensens (2007).

Kraby stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Skreiabanen i Østre Toten kommune. Den åpnet 28. november 1902 og ble nedgradert til holdeplass 15. september 1963, da passasjertrafikken på banen ble nedlagt. Også etter dette var stedet bemannet en periode pga. postekspedisjon. Postkontoret ble imidlertid nedlagt i 1975. Skreiabanen ble formelt nedlagt 1. februar 1988.

Stasjonsbygningen ble tegnet av Paul Armin Due og er typisk for de små mellomstasjonene på banen. Den er i privat eie og er relativt godt bevart. Anna Christine Årstad og Østre Toten kommune fikk i 2002 Fortidsminneforeningens vernepris for restaureringsarbeidet.[1] I tillegg til selve stasjonsbygningen finnes uthus/privet.

Skinnene forbi den nedlagte stasjonen ble revet opp allerede i 1988, men traseen er godt synlig og er for en stor del gang- og sykkelvei.

Kraby stoppested lå 16,12 km fra Reinsvoll.

Skreiabanen stopp for stopp

Referanser

Kilder

  • Nils Carl Aspenberg, Trond Børrehaug Hansen og Øyvind Reisegg (2009) Gjøvikbanen, s. 127-130 – Baneforlaget. ISBN 978-82-91448-48-0.
  • Thor Bjerke og Finn Holom (2004) Banedata 2004, s. 151 – Norsk Jernbaneklubb / Norsk Jernbanemuseum, Hamar / Oslo. ISBN 82-90286-28-7.
  • Aasmund Dahl (red., 1992) NSBs bygningsregistrering: Oslo distrikt: Gjøvikbanen, bind 2, s. 212–215 – NSB Arkitektkontoret.