Kristofer Sydnes

Kristofer Sydnes (fødd 1881 i Kvinnherad, død 1961) var fødd på Sydnes i Fjelberg, Kvinnherad kommune. Etter folkeskulen gjekk han ein vinter på amtsskulen i Fitjar, og 1901 tok han eksamen ved Stord lærarskule. I 1902 vart han lærar i Suldal kommune, 1908 i Etne kommune og i 1912 i Vikebygd i Vindafjord kommune, der han var lærar til han slutta læraryrket i 1946. Han var formann i ungdomslag, fråhaldslag og mållag i Vikebygd i mange år, og med i heradstyret og formann i skulestyret i over tjue år. Han også var med i styret for Hordaland Venstre, formann i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag og med i styret for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og i åtte år med i styret for Norske Museers Landsforbund.

Sydnes var redaktør for fråhaldsbladet Sunnhordlendingen i elleve år, skreiv bøkene Tiltak og arbeidsliv i Sunnhordland I og II, og historikken kring stoppestadene til Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap. Han skreiv jubileumssoga til fleire samskipnader, og var ein flittig medarbeidar i ymse blad.

Han kom tidleg med i arbeidet for å oppretta eit museum i Sunnhordland. Han var formann i Sunnhordland folkemuseum og sogelag (det noverande Sunnhordland Museum) i 47 år, frå det vart oppretta og fram til 1960, og var skriftstyrar for 42 årgangar av Tidsskriftet Sunnhordland (Sunnhordland Årbok).

I 1955 sendte Sydnes ut ei spørjeliste for Norsk etnologisk gransking, NEG 49 Kyrkjelege skikkar. Det kom inn 133 svar til spørsmåla frå NEG sitt landsomfattande nettverk av meddelarar.

Kristofer Sydnes fekk Kongens fortenestmedalje i gull og vart utnemnd til riddar av St. Olavs Orden.

Kjelder og litteratur